Denník N

EÚ chce byť lídrom trhu s kryptomenami. Preto prijala novú reguláciu pod skratkou MiCA

Únia má ambíciu byť medzi lídrami v regulácii krypta, a tým „obsadiť“ tento perspektívny trh. Prijatím nových pravidiel sa otvorili nové možnosti, ale prichádzajú aj riziká.

Regulácia MiCA (Markets in Crypto Assets) znamená pre európske trhy s kryptoaktívami zásadný krok vpred, čo prináša nové príležitosti a zvyšuje bezpečnosť v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví. Pre Európsku úniu predstavuje vstup do novej éry digitálneho finančného sveta. Tento právny rámec, obsahujúci 150 strán, je založený na rovnakých pravidlách EÚ ako pre obchodovanie s cennými papiermi.

Čo vlastne prináša MiCA?

Regulácia (EÚ) 2023/1114, známa aj ako regulácia MiCA, bola schválená 31. mája 2023. Jej ustanovenia týkajúce sa stablecoinov vstúpia do platnosti 30. júna 2024, pričom celý regulačný rámec nadobudne účinnosť od 31. decembra 2024. Ide o najkomplexnejší legislatívny rámec pre reguláciu kryptoaktív v rámci EÚ. Regulácia MiCA sa zaoberá širokým spektrom činností vrátane emitovania, obchodovania a súvisiacich služieb s cieľom ochrany investorov a zabezpečenia integrity trhu. Tento rámec zavádza štandardizované definície a ochranné opatrenia na zabránenie zneužívaniu finančných prostriedkov, ktoré dohliadajú orgány EÚ a národné regulačné úrady. Zároveň nová legislatíva uľahčuje cezhraničné operácie pomocou pasportizácie, zvyšuje transparentnosť a bojuje proti manipulácii na trhu. Každá spoločnosť, ktorá chce poskytovať služby v oblasti kryptoaktív v rámci EÚ, musí získať autorizáciu od jedného z 27 národných finančných regulačných orgánov EÚ podľa nových pravidiel. Požiadavkou pri žiadosti o autorizáciu je predloženie tzv. bielej knihy a definovanie služieb v obchodovaní s kryptomenami, ktoré vyžadujú povolenie.

Je tu istá príležitosť pre Slovensko

Regulácia MiCA je založená na princípoch regulácie cenných papierov a poskytuje komplexný rámec pre trh s kryptoaktívami v celej EÚ. Tieto pravidlá majú nielen chrániť investorov pred zneužívaním, ale aj podporovať inovácie a rast nových projektov. Daniel Ďuriač z Národnej banky Slovenska nedávno zdôraznil, že licenčný proces a dohľad budú podobné ako v iných finančných sektoroch. Nové pravidlá vyžadujú, aby firmy získali povolenie pre služby s kryptoaktívami od NBS alebo inej národnej inštitúcie dohľadu nad trhom v jednej z ďalších 26 krajín EÚ. Doteraz stačilo týmto firmám iba bežné živnostenské oprávnenie. MiCA stanovuje jasné pravidlá a znižuje právnu neistotu, čo môže prilákať kapitál do krajiny, kde bude sídliť konkrétna firma obchodujúca s kryptomenami. Vďaka pasportizácii sa otvárajú dvere pre slovenské kryptofirmy, ktoré môžu teraz voľne pôsobiť na trhoch celej EÚ s jediným povolením. Tento princíp licencie pre celú EÚ má tiež potenciál zvýšiť konkurencieschopnosť.

Hrá sa o zvýšenú dôveru investorov

Regulačné iniciatívy EÚ, ako je MiCA, môžu mať vplyv aj na regulačné úsilie v iných častiach sveta, vrátane Spojených štátov. Predpokladá sa to v prípade, že EÚ úspešne implementuje tieto pravidlá a výsledkom bude stabilný a predvídateľný trh s kryptoaktívami. Ak by táto regulácia prispela k zvýšeniu dôvery v trh s kryptoaktívami v EÚ, mohlo by to viesť k väčšiemu záujmu investorov o tento sektor. Dôvera investorov je často kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje schválenie takýchto finančných nástrojov regulačnými orgánmi. Ak sa MiCA osvedčí a prinesie posilnenie európskeho trhu s kryptoaktívami a lepšie regulačné podmienky pre firmy pôsobiace v tomto sektore, zvýši sa konkurenčný tlak na americké krypto ETF fondy. Americké regulačné úrady by potom museli reagovať na medzinárodné zmeny, aby udržali konkurencieschopnosť svojho trhu.

Čo s nevýhodami nových pravidiel?

MiCA prináša so sebou aj potenciálne nevýhody a nedostatky, ako je napríklad absencia riešenia decentralizovaného financovania (DeFi) a neupravenie non-fungibilných tokenov (NFT), čo môže spôsobiť právne nejasnosti a otázky. Stablecoiny neviazané na menu EÚ budú zakázané, ak dosiahnu viac ako 1 milión transakcií denne, čo môže mať negatívny dopad na inovácie v oblasti kryptomien. Dodržiavanie pravidiel MiCA môže znamenať zvýšenú byrokraciu a náklady pre podniky, najmä pre menšie firmy, ktoré predtým nemuseli dodržiavať iné finančné regulácie. Tieto potenciálne nevýhody by mohli ovplyvniť konkurencieschopnosť a inováciu v oblasti kryptomien a blockchain technológií v rámci EÚ.

Regulácia MiCA môže Slovensku a celej EÚ priniesť nové príležitosti a perspektívy v oblasti kryptoaktív, vytvoriť podmienky pre dynamický a inovatívny rozvoj digitálnej ekonomiky a posilniť postavenie Európy ako lídra v tomto sektore. Je to krok vpred, ktorý nás perspektívne posúva do digitálnej budúcnosti, plnej príležitostí a bezpečnosti. Stále však ostáva otázka, či tieto pravidlá dosiahnu svoje stanovené ciele a či budú spravodlivé pre všetky spoločnosti obchodujúce s kryptoaktívami.

Teraz najčítanejšie

Ozios, ozios broker

Adam Austera

Vyštudoval som Slovenskú poľnohospodársku Univerzitu v Nitre, kde som získal inžiniersky titul. Avšak nakoniec ma profesijne zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr som obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu, kde som sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.