Denník N

Hlas väčšiny nie je dôkazom spravodlivosti

Stále opakovanie istých tvrdení môže vzbudiť dojem ich pravdivosti v časti publika hlavne vtedy, ak ich prednáša ich populárny líder.

Silou-mocou nám momentálna vládna koalícia predkladá „na tanieri“, že tie všetky zmeny sú v poriadku a v súlade s tým aj s tým aj s tým. Prešlo im to, zatiaľ. Taká je demokracia, väčšina valcuje (tu je obrovská nedokonalosť demokracie), ak si zmyslí. Ale zdravý rozum nezvalcuje.

Čo je za tým? Pravdepodobne veľmi silné vzťahy a ich potenciálna výbušnosť, až zemetrasná, vládotrasná. A peniaze, korupcia. „Moc má tendenciu korumpovať a absolútna moc korumpuje absolútne.“ – to sú slová lorda Actona (1834-1902), vlastným menom John Emerich Edward Dalberg.

To, že moc korumpuje je experimentálne overené aj vedeckou štúdiou (univerzita v Lausanne, Švajčiarsko). Ukázalo sa, že rastúca moc lídra vedie k preferencii jeho záujmov na úkor iných.

Korupcia zahŕňa porušovanie pravidiel a zákonov, ktoré sú základom inštitúcií i celého štátu, podkopáva princípy, na ktorých stoja demokratické režimy, právny štát, slobodné a spravodlivé voľby, hospodárska súťaž, zodpovedná vláda.

Typológia korupcie:

 • úplatkárstvo
 • zámerná nadmerná regulácia, zahmlievanie, dezorganizácia
 • použitie licenčných a inšpekčných právomocí na vydieranie
 • presmerovanie verejných zdrojov pre štátnych zamestnancov pri moci
 • zlé riadenie a profitovanie z verejných zdrojov
 • profitovanie z privatizácie
 • nekalé praktiky vo verejnom obstarávaní
 • nepotizmus, klientelizmus a „predaj“ pracovných miest
 • faktické prevzatie verejných inštitúcií na súkromné podnikanie resp. na kriminálna činnosť
 • vytváranie tajných dohôd na obmedzenie politickej konkurencie
 • podkopávanie slobodných volieb prostredníctvom tajných fondov, skrytou reklamou a pod.
 • zneužitie zákonodarnej moci
 • korupcia súdneho procesu
 • zneužitie audítorských, vyšetrovacích a dozorných právomocí
 • použitie zhromaždených kompromitujúcich informácie na vydieranie, diskreditáciu alebo manipuláciu niekoho, zvyčajne na politické vydieranie a nátlak
 • korupcia médií a korupcia v médiách

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie