Denník N

Najprv musí byť silné školstvo, až potom bude silné aj Slovensko

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Pravda priatelia je taká, že kto chce vyhrať nad biedou v ekonomike, ten musí vyhrať najprv nad biedou vo vzdelaní a školstve. Kto zaostáva v inovatívnom vzdelaní, ten zaostáva aj v inovatívnej ekonomike, a potom aj v blahobyte.

Dôležitosť súvislostí možno badať aj na priamej väzbe medzi rastom kvalitného vzdelania v krajine, a rastom HDP v krajine. Preto nepodceňujme vzdelanie, ktoré je vážnym a dôležitým ekonomickým faktorom, a to každej národnej ekonomiky.

Každý múdry politik i ekonóm mi dá určite za pravdu, že najekonomickejšie a najekologickejšie pre každú krajinu a jej ekonomiku je exportovať rozum, inovácie a nápady a nie nerastné suroviny. Ťažbou  a exportom len surovín si ničíme neobnoviteľné zdroje i životné prostredie. Nerastné suroviny nerastú, teda nedajú sa obnoviť a rozmnožovať, naopak vzdelanie možno rozmnožovať, a dá sa cez dobré inovácie i dobre exportovať. Preto nutne potrebujeme nové príťažlivejšie a inovatívnejšie školstvo.

Trendom dneška priatelia sú predsa inteligentné tovary a inteligentné služby. Aby sme mali inteligentné tovary a služby, musíme mať v našej ekonomike najprv inteligentných a tvorivých ľudí, a tým treba vytvárať podmienky na ich rozvoj. Dnes chce  každý z nás predsa inteligentný dom, inteligentnú práčku, inteligentný mobil, inteligentné auto atď., atď., a preto sa dnes po celom svete najlepšie predávajú tie najinteligentnejšie produkty.

Tie najinteligentnejšie produkty však musel niekto kreatívny a inovatívny niekde najprv vymyslieť, a potom vyrobiť. Preto aj pre naše školstvo dnes platí táto logická úmera: Čím, bude naše školstvo lepšie a kreatívnejšie, tým viac vyprodukuje takýchto inovatívnych ľudí. Bez  kvalitnejšieho a inteligentnejšieho školstva to však pôjde vždy len ťažko.

Slovensko si preto dnes nemôže dovoliť neinvestovať do školstva, a žiadna škola na Slovensku sa nesmie zmeniť len na obrazne povedané „ZOO pre papagájov“! Slovensko dnes v tej globálnej svetovej konkurencii potrebuje školy myslenia, a tvorenia, a nie školy papagájovania. Až potom aj  naše Slovensko bude mať svojich veľkých  inovátorov a mysliteľov.

Teoretické školstvo preto nutne potrebuje aj praktické školstvo. Živí nás predsa prax, a nielen teórie. Náš slovenský školský systém musí produkovať zrelých inovátorov, ktorí vedia život i systémy zdokonaľovať, ktorí sa neboja mať iný názor, ktorí sa neboja objaviteľsky rozmýšľať. „Sapere aude!“, teda majme odvahu používať svoj vlastný rozum nám „kričí“ z 18. Storočia I. Kant. A toto heslo má byť heslom každej modernej školy na našom Slovensku, lebo treba si priznať, že na začiatku každého úspechu, a podnikateľského plánu a nápadu je najprv „otvorená a objaviteľská“  hlava. Od „papagájov“ však nečakajte nápady. Kto očakáva, že „papagáje“ budú tvorivé, a plné nápadov, tak ten sa mýli.

Preto si priatelia slobody a demokracie myslím, a som o tom hlboko presvedčený, že pravé bohatstvo sa nenachádza pod zemou, ale v nás ľuďoch, a len kvalitné  školstvo to  pravé bohatstvo v našich hlavách môže nielen objavovať, ale aj kvalitne rozvíjať. Som presvedčený, že bez silného zreformovaného školstva, ktoré bude nielen znalostné, ale aj inovačné, sa nikdy nedožijeme silnej  inovačnej ekonomiky, a teda aj blahobytného Slovenska pre všetkých.

Verte mi priatelia, že žiadna ekonomika sveta nepotrebuje chodiace encyklopédie, ale potrebuje tvorivých ľudí, ktorí nadobudnuté znalosti vedia pretransformovať v nové nápady a inovácie, ktoré vždy znamenajú pokrok a prosperitu jednotlivca, firmy i celého národa. Moja rada pre školstvo preto znie: Keď chceme byť v ekonomike majstrami sveta, tak sa najprv musíme aj my učiť od majstrov sveta v ekonomike. Majstri sveta v ekonomike sú tí, čo kvalitu v školstve masívne  podporujú, a nie tí, čo tieto rady ignorujú. Kvalitnému školstvu na Slovensku, a všetkým kvalitným učiteľom preto držím prsty, a som na ich strane.

P.S. Aké silné bude naše školstvo, také silné bude aj naše Slovensko. Preto povedzme v marcových voľbách nie politike, ktorá  nás obyčajných občanov dala do postavenia „dojných kráv a dobytka“, ktorý „žerie len trávu“ viac aj na www.bindas.eu

 

Teraz najčítanejšie

Bindas Tibor

www.BINDAS.eu "3M" Moc Morálnym Múdrym a Slovensko bude silné a spravodlivé pre všetkých. Inak bude platiť: Nakoniec vám budú vládnuť tí neschopnejší z vás. To je trestom za neochotu podieľať sa na politike. Platón Moje blogy sú moje podozrenia, hodnotové súdy, fikcie na veci verejne. Sú písané vo verejnom záujme. Milujem Slovensko. Slovensko má na viac.