Denník N

Rôzne perspektívy cirkví na novelu trestného zákona: ECAV vs. Katolícki biskupi

V posledných dňoch sa na Slovensku rozvíril vášnivý diskurz ohľadom novele trestného zákona, ktorú Národná rada Slovenskej republiky prijala 8. februára 2024. Dve významné cirkvi, Evanjelická cirkev a. v. (ECAV) a katolícki biskupi, sa vyjadrili k danej novele, a hoci zdieľajú obavy, ich prístupy sa líšia.

ECAV: Vážne znepokojenie a dôraz na právny štát

Vyhlásenie Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) je pôsobivým výrazom vážneho znepokojenia nad prijatím novele. ECAV kritizuje novelu trestného zákona s dôrazom na potenciálnu morálnu destabilizáciu spoločnosti. V texte sa odsudzuje zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, skrátenie premlčacích lehôt a zníženie trestných sadzieb za korupciu. ECAV považuje tieto zmeny za neprijateľné a varuje pred otvorením priestoru pre korupciu a majetkovú trestnú činnosť.

Vyjadrenie ECAV obsahuje silný jazyk, ktorý upriamuje pozornosť na základné právne zásady a demokratické hodnoty. Cirkev žiada politických predstaviteľov, aby konali v súlade so záujmami spoločného dobra a zdôrazňuje potrebu odbornej diskusie pri tvorbe legislatívnych zmien.

Ivan Eľko- generálny biskup ECAV na Slovensku ŽIVOTOPIS
Ivan Eľko- generálny biskup ECAV na Slovensku Foto: https://www.ecav.sk

Katolícki biskupi: Apel na spoluprácu a hodnoty

Na druhej strane sa katolícki biskupi vyjadrili v miernejšom tóne, zdôrazňujúc dôležitosť spolupráce a budovania hodnôt v spoločnosti. Ich vyhlásenie znie viac ako apel na občanov než priama kritika vládnej novely. Biskupi sa odvolávajú na demokratický proces, kde občania zvolili svoju vládu, a vyjadrujú dôveru v úsilie vlády o upevňovanie stability krajiny.

Katolícki biskupi vyzývajú všetkých občanov k zodpovednému posilňovaniu princípov, ktoré spájajú a neoddeľujú, a kladia dôraz na vnútorné obrátenie ako kľúčový prvok pre tvorbu kvalitnejšej spoločnosti. Ich vyhlásenie sa sústredí na hodnoty úcty, solidarity, súdržnosti a pravdy ako pilierov pre rozvoj spoločnosti.

Arcibiskup Bernard Bober je novým predsedom KBS - Košická arcidiecéza
Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober Foto: https://www.ke-arcidieceza.sk/

Záver: Rôznorodé pohľady na spoločenské hodnoty

Rôzne pohľady evanjelickej a katolíckej cirkvi na novú trestnú legislatívu jasne ukazujú, že náboženské organizácie vnímajú spoločenské zmeny z rôznych perspektív. Zatiaľ čo ECAV sa sústredí na potenciálnu destabilizáciu a porušenie právneho štátu, katolícki biskupi vyzývajú k vnútornému obráteniu a budovaniu hodnôt ako spôsobu posilnenia spoločnosti.

V tejto dobe napätia a neistoty na Slovensku je dôležité sledovať, ako sa cirkvi angažujú v spoločenskej diskusii a akým spôsobom prispievajú k formovaniu verejného názoru na otázky spravodlivosti a demokracie.

Zdroj úvodného foto: TASR (Tlačová agentúra Slovenskej republiky) Osoby na fotografii: Ivan Eľko a Bernard Bober

Teraz najčítanejšie

Nikolas Kelemen

Ahojte! Som 23-ročný mladý muž so záujmom o cirkevnú politiku, zahraničnú politiku a politiku týkajúcu sa situácie národnostných menšín. Taktiež ma veľmi zaujíma cestovanie a objavovanie nových miest a kultúr. Verím, že cez aktívny záujem o tieto oblasti môžem prispieť k lepšiemu porozumeniu a spolupráci medzi ľuďmi. Teším sa na ďalšie dobrodružstvá a príležitosti, ktoré mi život prinesie.