Denník N

Vydierala TV NOVA Premiéra Českej republiky Václava Klausa?

Ohliadnutie sa po divokých rokoch mediálneho výpalníctva s konkrétnym investigatívnym príkladom.

Vydierala TV NOVA Premiéra Českej republiky Václava Klausa?

 

Vo februári 1997 prepadli a zbili dvaja maskovaní muži reportéra TV NOVA Tomáša Smrčka. Polícia ČR začala trestne stíhať neznámych páchateľov, no prípad dodnes nevyšetrili a je dosť možné, že je už aj premlčaný. Samotný agresívny akt, v ktorom dvaja neznámi páchatelia prepadli a zbili jedného z najcennejších redaktorov TV NOVA, ostal v médiách úplne bez odozvy. Ak si vezmeme, že v prípade napadnutia redaktora Mareka Vítka toho boli plné printové a elektronické média, natíska sa otázka – prečo pri Smrčkovi nastalo ticho?

TV NOVA sa stavala do pozície garanta demokracie. Preto napríklad neváhala a kúpila od internej produkčnej spravodajstva TV Markíza videomaterial, ktorý Pavol Rusko stopol a nedovolil ho odvysielať. Na videu bol zaznamenaný útok premiéra Vladimíra Mečiara v Detve na redaktora TV Markíza Dušana Valka a vedenie Novy zaplatilo za tento šot cca 250 000 Českých korún. Prečo ale TV NOVA neponúkla finančnú odmenu za informáciu, ktorá by viedla ku páchateľom a objednávateľom útoku na ich redaktora?

Ďalšou hádankou zostáva, prečo, ak zadáte do vyhľadávača Google útok na Dušana Valka, Mareka Vítka, Sabinu Slonkovú a tak ďalej, získate obrovské množstvo odkazov, kým útok na Tomáša Smrčka akoby neexistoval? Pritom tento brutálny útok Policie ČR viedla ako trestný čin. Položme si teda otázku ináč. Čo bolo dôvodom útoku a kto stál za tým útokom? Kto vlastne má takú moc, že dokáže zahladiť stopy teroru, páchaného na investigatívnom žurnalistovi, a ako ho dokážu umlčať?

Aby sme tieto hádanky rozlúštili, musíme najskôr zistiť, čím sa redaktor Tomáš Smrček zaoberal, aké informácie prinášal a kto bol jeho informačný zdroj? Poďme teda poporiadku.

 

Tomáš Smrček sa venoval rôznym kauzám. Jeho hlavným bodom záujmu bolo Ministerstvo vnútra ČR, tajné služby ČR, Viktor Kožený, ppl. Ing. Václav Vallis, aféra U Holubú, ODS a hlavne osoba premiéra Klausa. Jeho informačné toky sa na začiatku zdali výborné, no spracovanie spravodajského šotu malo jednu vadu. Nikdy neodkrylo podstatu problému. Vždy akoby len niekomu naznačoval, že je na “konkrétnej” stope, respektíve vie, kam nitky podvodu, zločinu vedú. Dlho mi trvalo, kým som vylúčil z použitia sily tajné služby Českej republiky, Ministerstvo vnútra, Viktora Koženého, Vallisa a kauzu U Holubú. Ostala teda už len ODS a osoba Václava Klausa. Lenže ODS bola v tom čase najsilnejšou vládnou stranou a jej predseda Václav Klaus sedel v kresle Predsedu Vlády ČR. Na to, aby si politická strana, respektíve jej predseda, objednal umlčanie redaktora najsledovanejšej televízie a dokázal túto správu mediálne a politicky ututlať, potrebujete vedieť dôvod pre takýto čin.

Preto som začal pátrať po posledných správach od septembra roku 1996. A vďaka tomu som prišiel na horúcu stopu.

V tom období vedenie NOVY poslalo vedúcemu vydania Alexandrovi Kopeckému dve minúty pred vysielaním Televíznych novín betacamovú kazetu s odkazom: ”Vedenie túto tému schválilo, máš to pustiť bez kontroly”. Kopecký si overil na vedení informáciu a z dôvodu časového stresu neskontroloval obsah správy a šot zaradil do vysielania. Produkčný kazetu odniesol do réžie. Videomateriál sa odvysielal. Obsahom tohoto videomateriálu “bola správa o vydierateľnosti premiéra Václava Klausa tajnými službami cez sexuálnu odchylku”. Daná informácia, nebola ničím podložená a nikým potvrdená. Bolo to len “prázdne” tvrdenie televízie. Po odvysielaní šotu nastalo v réžii ticho. Nikto nevedel, kto tú správu schválil.

Takto postavený šot niesol v sebe všetky znaky vydierania a to hlavne z niekoľkých dôvodov:

  1. Dotknutá strana vôbec nedostala priestor sa obhájiť, respektíve vyjadriť ku danému obvineniu svoj postoj.
  2. Dotknutá strana o tomto šote nebola ani len oboznámená
  3. Nikto zo zamestnancov TV NOVA, čo v ten deň v spravodajstve pracoval, o obsahu šotu nevedel. Šot vznikol mimo oficiálnych technických štruktúr TV NOVA
  4. Obsah šotu poznalo len úzke vedenie TV NOVA, ktoré dalo príkaz na jeho zverejnenie
  5. Týmto spravodajským šotom v tom čase TV NOVA porušila zákon o vysielaní a retransmisii. Televízna rada preto mala okamžite konať a začať s odobratím licencie spoločnosti CET 21 sro.
  6. Tým, že spravodajstvo bolo nevyvážené a tendenčné, bola porušená aj ústava Českej republiky, ktorá garantuje akémukoľvek občanovi ČR nielen právo na vyjadrenie názoru, ale aj právo na svoju obhajobu. Bola pošliapaná aj Listina základných práv a slobôd u osoby premiéra ČR.
  7. Na záver už len čerešnička na torte v tom, že TV NOVA neskôr ututlala terror voči svojmu internému redaktorovi a vedome tak prikryla zločin.

 

Platí teda, že toto všetko sa dokáže v médiách ututlať ak ste dostatočne vplyvný, máte politicko-ekonomické krytie a dokážete ľudí latentnou formou vydierať a štát sa vás bojí? Odpoveď je jasná. Áno! V deväťdesiatych rokoch sa takáto forma vydierania nie len konala, ale bola aj brutálnou formou zneužívaná. V mesačníku Mosty Leoš Kyša napísal:”Zdá sa, že sa vrátila prax zo začiatku 90. rokov, keď sa niektoré médiá uchyľovali ku metóde, ktorú nie je možné nazvať ináč než výpalné. Pokiaľ redaktor priniesol článok, ktorý by mohol spôsobiť nejakej firme potiaže, pretože odhaľoval jej nelegálnu, neetickú, či proste len kontroverznú činnosť, kontaktovalo vedenie redakcie dotknutú firmu s tým, že pokiaľ by bola inzertným partnerom daného média, článok by nevyšiel.” Toto je ukážkové Black PR. Je nutné ale dodať, že sa jedná o vedomé páchanie trestného činu vydierania, útlaku, ale zároveň sa jedná aj o organizovaný zločin, páchaný s cieľom získať finančný alebo iný prospech. Aby som pochopil, čo je cieľom takýchto mafiánskych až totalitných konaní, musel som spoznať aj druhú stranu mince, a to správanie vydieranej strany.

 

Čo sa udialo po skončení správ na oboch stranách barikád?

Podľa mojich informácií, hneď po skončení vysielania Televíznych novín na TV NOVA volala vedúcemu vydania TV NOVA osobne hovorkyňa a podpredsedníčka ODS Jana Marcová a mala len jednu otázku: Kto to pustil a na koho príkaz to šlo von? Z reakcií a odpovedí vedela, že informácia televízneho spravodajského šotu išla z vedenia NOVY. Keďže sa jednalo o veľký zásah do súkromia politika, no hlavne redaktor NOVY nedal nikomu ani len šancu sa obhájiť, respektíve informáciu vyvrátiť, rozhodli sa na vedení ODS nekontaktovať vedenie TV NOVA. Nastúpila takzvaná “Hra na kura.” Termín pochádza z politických hier, kde jedna zo strán vypustí von chúlostivú informáciu a čaká ako protistrana zareaguje. Táto hra sa vždy spúšťa v zlomových situáciách, keď už nie je možnosť na dialóg, respektíve si je jedna zo strán istá silou danej informácie.

 

ODS a jej predseda sa tvárili, že žiadnu informáciu nezaregistrovali. Vedenie NOVY zneistelo a vydalo embargo na spravodajstvo z toho dňa. Všetky ostatné média toto embargo prijali a zaviedli cenzúru na danú tému. To, že sa média touto bulvárnou informáciou nezaoberali, je síce zvláštne, no aj také veci sa v totalitných politických zriadeniach dejú. Zarážajúce ale je, že nikto z novinárov v tom čase neupozornil verejnosť, že vedenie NOVY vytvára výpalnícko zločinecký tlak na politikov, dokonca priamo na premiéra. Zarážajúce je aj to, že sa daným šotom nezaoberala rada pre rozhlasové a televízne vysielanie v Českej republike a nezačala konanie na odobratie licencie spoločnosti CET 21 sro., pretože prevádzkovateľ vysielania hrubým spôsobom porušil zákon o vysielaní a retransmisii.

 

V tej chvíli sa NOVA pohybovala vyslovene v rovine výpalníckej televízie so zločineckým pozadím, kde sa ešte nevytiahli tie najsilnejšie zbrane. Týmito zbraňami sú takzvaná teória stopercentnej lži, ktorá sa využíva v ostrom boji konkuretov, či už v politike alebo biznise. V praxi to funguje tak, že na konkurenta získate jeho takzvanú “trinástu komnatu”, to znamená niečo, za čo sa hanbí už pri pomyslení, niečo, čo by ho spoločensky, trestnoprávne, morálne alebo ináč zničilo. A tak sa v správach TV NOVA začali objavovať takzvané zaručené informácie o osobe Václava Klausa. Klamstvá skončili až vymyslenou vilou Klausa vo Švajčiarsku. Za túto správu podľa tvrdenia Lidových novin zaplatilo vedenie NOVY americkej detektívnej kancelárii Due Diligence Security Group cca 5,5 milióna Českých korún. Podľa tejto zmluvy mali americkí detektívi nájsť vo Švajčiarsku skryté majetky Václava Klausa a jeho rodinných príslušníkov. Ani táto investícia sa vedeniu NOVY nevyplatila, lebo pátranie neprinieslo žiadne dôkazy o Klausovej vile. Ale aj napriek tomu vymyslenú informáciu vedenie NOVY bez problémov vypustilo von. Až po Klausovej hrozbe a 100 miliónovom odškodnom sa vedenie NOVY stiahlo, ospravedlnilo sa a Klausovi už dali pokoj.

 

 

Výsledok tejto štvavej kampane na seba nenechal dlho čakať. V ODS došlo k názorovému štiepeniu. Informácie, aj keď nepotvrdené a dokonca vymyslené, priniesli do ODS neistotu. Najväčším paradoxom je, že informáciu o nejasnom financovaní ODS nepriniesla NOVA (ktorá do Black PR kampane vrazila milióny Českých korún), ale Mladá fronta Dnes, ktorá v novembri 1997 zverejnila informáciu o existencii konta vo švajčiarskej banke Credit Suisse. Konto malo slúžiť k nelegálnemu financovaniu ODS. Túto informáciu v roku 2000 potvrdili aj švajčiarske vyšetrovacie orgány.

 

Výsledok televízneho výpalníctva a manipulatívneho spravodajstva sme nikdy nevideli. Bolo dobre skryté pred očami verejnosti a vystrašení novinári spolu s políciou alibisticky mlčali. Dá sa tvrdiť, že o tomto nechutnom mediálnom výpalníctve mlčia dodnes a myslia si, že sa to verejnosť nikdy nedozvie, lebo stopy sa zahladili. Je teda možné sa domnievať, že rozpad a štiepenie pravice bol priamym dôsledkom informačného šumu a klamstva vyprodukovaným vedením TV NOVA? Áno, je možné sa domnievať, že výpalnícke spravodajstvo organizované vedením TV NOVA malo za dôsledok štiepenie v ODS a celej pravice. Čo je ale najsmutnejšie, nikto z politikov ODS nepoukázal na výpalnícke praktiky TV NOVA, nikto z novinárov si počas celého tohoto obdobia nepoložil otázku, aké kauzy Tomáš Smrček riešil. Čo je ale úplne nejstrašnejšie, je to, že polícia ČR nič nevyšetrila, nikoho neobvinila a súdy nikoho neodsúdili. Dokonca v jednom prípade bola zo strany TV NOVA porušená Ústava ČR. Na objasnenie tohoto prípadu pritom stačilo skontrolovať posledný rok práce redaktora TV NOVA Tomáša Smrčka v archíve spravodajstva TV NOVA a prípad by bol vyšetrený.

Najsmutnejšie na celom tomto prípade bolo to, že všetci zainteresovaní mlčali, lebo im to vedenie TV NOVA prikázalo. Potom by sa dalo vo všeobecnosti tvrdiť, že česká spoločnosť je vystrašená a otrocky sa odovzdala moci mediálneho oligarchu?

 

Výsledkom prvej politickej Black PR kampane organizovanej vedením TV NOVA bolo potom zmlátenie redaktora tejto najsledovanejšej televízie Tomáša Smrčka vo februári 1997. Podľa zdroja z vtedajšej ODS si dvoch svalnatých mládencov najala práve ODS, aby tým dala jasne najavo, že sa nenechá vydierať. Tým, že vedenie TV NOVA neposkytlo dôkazový materiál o tom, kto za útokom stál, sa de facto manažment NOVY stal spolupáchateľom tohoto ohavného činu.

Ak by v Čechách fungovala občianska spoločnosť, určite by nemohlo dôjsť ku mediálnemu výpalníctvu a Česká republika by nemusela platiť za prehratú arbitráž vyše desať milliárd českých korún, pretože spoločnosť by tieto praktiky nielen odhalila, ale aj potrestala.

 

Pre mňa je preto nepochopiteľné, že české média dokážu informovať o nedemokratických krokoch vlád na celom svete. Dokážu dlhé mesiace informovat o afére Monica Lewinsky, české médiá vedia všetko o živote Putina, vedia informovať o porušovaní práv novinárov v totalitných štátoch, no vo vlastnom Českom štáte sa boja a neinformujú, nepátrajú. Ich postoj je nie len alibistický, ale je zároveň aj zbabelý. Je preto nutné sa zaoberať kauzami, ktorými sa redaktor Tomáš Smrček venoval, pretože to rozlúšti celú túto ututlanú a absurdnú megakauzu.

Teraz najčítanejšie

Peter Nôta

Podnikateľ, kameraman na volnej nohe, publicista, dokumentarista. Získal som medzinárodnú cenu na Ukrajine za dokument o Spolužití v Krásnej Hôrke. Pracoval som pre ČT, TV NOVA, STV, MARKIZA. Publikoval v Domino Fórum, Vasarnap, HN. Vytvoril som portál sociálnej internetovej televízie Chilli.today Zatiaľ je vo forme Start Up projektu. vysielať chcem začať na jeseň. Momentálne hľadám strategického investora.