Denník N

Milión pre Ukrajinu

Pološtátna firma ZVS Holding sa špecializuje na výrobu delostreleckých granátov. Foto - ZVS Holding
Pološtátna firma ZVS Holding sa špecializuje na výrobu delostreleckých granátov. Foto – ZVS Holding

Prečo vlastne EÚ dávala prísľub, ktorý bol neuskutočniteľný?  Klamala samú seba? Zavádzali jednotlivé členské krajiny komisiu? Alebo komisia bola  príliš optimistická pri stanovení cieľov? Zdĺhavá a komplikovaná implementácie rozhodnutí EÚ zabíja jej životaschopnosť a bezpečnosť. Kľúčová úloha znie nasledovne. Ako  sa dopracovať k 1 miliónu kusov munície čo v najkratšom čase.

Pred rokom prišla Európska komisia s bombastickým plánom dodať 1 milión kusov delostreleckej munície brániacej sa Ukrajine voči nevyprovokovanej ruskej agresii. Na konci roka 2023 ukrajinský minister zahraničných vecí Kuleba oznamuje, že ambiciózny cieľ je splnený zhruba na 30% . Skutočnosť, že to má fatálne následky pre vývoj bojov na Ukrajine je neodškriepiteľná. Medializované informácie o nedostatku munície na strane Ukrajincov zaregistroval  každý kto sa o túto tému čo i len trochu zaujíma.

Eurokomisár T. Bretton v ZVS holding v marci 2023 (foto: MOSR)

Na jar minulého roka komisár pre vnútorný obchod T. Bretton prešiel celú Európu, aby navštívil všetky spoločnosti obranného priemyslu produkujúce delostreleckú muníciu kalibru 155 mm. Podľa EDA pôsobí v Európskej únii 15 spoločností schopných vyrábať tento typ munície. Jednou  z nich bola aj slovenská spoločnosť ZVS holding. Delegácia komisie dostala detailný briefing o výrobných kapacitách  a možnostiach firmy. Obdobné informácie určite poskytli aj všetky ďalšie výrobné podniky z 11 krajín únie.

Preto je na mieste otázka z čoho vlastne vznikol prísľub o 1 milióne. Prečo vlastne EÚ dávala prísľub, ktorý bol neuskutočniteľný?  Klamala samú seba? Zavádzali jednotlivé členské krajiny komisiu? Alebo komisia bola  príliš optimistická pri stanovení cieľov?  Adekvátnu reakciu na tieto otázky stále nepoznáme. Dnes z úst Barrella, vysokého predstaviteľa pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku len počúvame, že do konca marca sa dodávka zvýši na 500 tisíc a na konci roka to bude vysnívaný milión. Popri čakaní na odpoveď treba zároveň pozorne sledovať  kroky, ktoré únia urobí na zvrátenie tohto negatívneho stavu. Stále nie je vyhodnotená výzva, ktorá bola uzavretá začiatkom decembra na podporu výrobných kapacít delostreleckej munície. Celková alokácia 500 mil. v rámci programu ASAP vyznieva ako veľký objem peňazí, ale keď ho rozdelíte  medzi 15 firiem na jednotlivé opatrenia dostávame sa  úplne k iným číslam. Navyše tieto finančné zdroje slúžia len na koofinancovanie (od 30 do 40%)  investičných aktivít.  Výsledok  výziev sa dozvieme koncom marca.  Zmluvy sa majú podpisovať začiatkom apríla.  Zámer tohto finančného nástroja bol prezentovaný v máji 2023…

Zdĺhavá a komplikovaná implementácie rozhodnutí EÚ zabíja jej životaschopnosť a bezpečnosť. V tomto prípade to platí doslovne. Kľúčová úloha znie nasledovne. Ako  sa dopracovať k 1 miliónu kusov munície čo v najkratšom čase. Jednu opciu už prezentoval český minister zahraničných veci Lipavský. Česko navrhuje obstaranie munície od dodávateľov mimo krajín únie. Tomuto postupu sa doteraz bránili niektoré krajiny na čele s Francúzskom. Kompromisom by mohol byť nákup jednotlivých komponentov munície za hranicami EÚ, ale ich  následná montáž, testovanie a certifikácia by už prebehlo v samotnej únii.  Jedno, alebo druhé riešenie by dramaticky urýchlilo celý proces dodávok pre Ukrajinu. Táto možnosť bola  komisárovi Brettonovi prezentovaná už počas návštevy závodu v Dubnici nad Váhom. Vtedy sa nestretla s pochopením. Ďalšou alternatívou môže byť tzv. predlžovanie životného cyklu munície. Nie je tajomstvom, že niektoré členské krajiny disponujú muníciou, ktorej oficiálna životnosť už exspirovala. Avšak existujú firmy, ktoré disponujú spôsobilosťami ako túto životnosť predlžiť a takto „aktivovať“ muníciu na bojaschopnú. Na Slovensku máme spoločnosti  súkromné aj štátne, ktoré disponujú takýmito schopnosťami. Tu sa logicky vytvára priestor pre našu zahraničnú politiku, aby začala o tejto alternatívne hovoriť so svojimi partnermi a aktívne ju pretláčala v rámci rokovaní. Bohužiaľ, v dnešnej situácii skôr treba predpokladať, že v tejto téme nebudeme hrať žiadnu aktívnu rolu.

Z tejto skúsenosti by sa Európa mala poučiť. Veľké vyhlásenia a prísľuby brániacich Ukrajincov nezachránia. Menej (slov) je niekedy viac. Pre samotnú Európsku úniu je kriticky dôležité si uvedomiť, že bezpečnostná situácia je najhoršia od konca 2. svetovej vojny.  A môže mať tendenciu sa zhoršovať.  Tomu treba prispôsobiť rozhodovacie a implementačné mechanizmy. Dnes nám a ani Ukrajincom nepomôžu návštevy Kyjeva a apely na zvýšenie produkcie munície. Nepomôže ani vytvorenie novej funkcie predstaviteľa pre obranu ako deklaruje predsedkyňa komisie Ursula von der Leyenová po voľbách do Európskeho parlamentu. Tejto agende treba dať najprv reálny obsah a najmä kompetenčnú vybavenosť.  Zabezpečenie miliónovej dodávky munície by malo byť len nevyhnutným minimum, ktorej vyriešenie potrvá niekoľko týždňov.  Doterajšia skúsenosť s funkciou pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku môže slúžiť ako príklad z ktorého sa skôr treba poučiť ako ho kopírovať.

Teraz najčítanejšie

Štefan Škultéty

Zaujímam sa o zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku. Venujem sa témam ako obranný priemysel, čerpania euro fondov, fungovanie samosprávy, marketing,  manažment cestovného ruchu a v profesionálnom športe.