Denník N

Syndróm dráždivého hrubého čreva nevedie k smrti

Tragická udalosť ostatných dní na slovenskej hudobnej scéne rozvírila internetové diskusie. Vzhľadom na nejasné okolnosti tejto tragédie, nie je vhodné špekulovať o príčine smrti známeho hudobníka. Avšak keď do médií prenikla informácia, že trpel na syndróm dráždivého hrubého čreva, v záujme upokojenia pacientskej verejnosti treba konštatovať, že toto ochorenie v žiadnom prípade nevedie k život ohrozujúcim komplikáciám a už vôbec nie k smrti.

Keďže tejto téme sa venujem na svojom webe v samostatnom článku, na tomto mieste len zopár poznámok. Ide o funkčnú črevnú poruchu, ktorá je pomerne častá u mladých pacientov do 50 rokov, žijúcich stresový život manažéra, umelca a podobných povolaní, kde sa často nedodržiava životospráva a pacient sa správa v dvoch extrémoch – buď prichádza k lekárovi veľmi často alebo len v prípade, ak už je veľmi zle.

Ak sa u pacienta, ktorý trpí na túto diagnózu, objavia varovné príznaky – neznesiteľné kŕče v bruchu, hnačka s prímesou krvi, niekoľkodňová zápcha, zvracanie po fekáliach páchnuceho obsahu, treba pacienta ihneď dopraviť do nemocnice. Tieto komplikácie však v žiadnom prípade nespôsobuje syndróm dráždivého hrubého čreva, ale iné, dovtedy nepoznané alebo náhle vzniknuté ochorenie, napr. črevná nepriechodnosť v dôsledku prekážky v čreve (napr. nádor alebo zápal), zauzlenie alebo paralýza čriev a pod. Tento stav môže vyústiť až do spontánneho prederavenia čreva a vyliatia jeho obsahu do brušnej dutiny, čo je život ohrozujúca komplikácia. V takom prípade o živote a smrti rozhodujú minúty a hodiny. Pacient musí byť operovaný do dvoch hodín, inak je riziko úmrtia vyššie ako 90%.

Pacienti, trpiaci na syndróm dráždivého hrubého čreva sú často veľmi citliví a vystraší ich už aj najmenšia zmena zdravotného stavu. Spolupráca a vzájomná dôvera medzi lekárom a pacientom má pri tejto diagnóze cenu zlata. Sú pacienti, u ktorých liečba zaberá veľmi dobre a naučia sa s chorobou žiť, ale sú aj takí, ktorých trápi celý život. To sú väčšinou pacienti neurovegetatívne labilní alebo často a dlhodobo vystavení veľkému stresu, ktorý nevedia tolerovať. V tom prípade je len jediné riešenie. Zmena rodinného alebo pracovného prostredia, ktoré k stresu vedie.

U pacientov nad 50 rokov sa na Slovensku vykonáva preventívna kolonoskopia, ktorá dokáže veľmi presne odlíšiť, či ide o organickú alebo funkčnú črevnú poruchu. Na toto vyšetrenie sú pri dlhotrvajúcich črevných ťažkostiach indikovaní všetci pacienti, zvlášť ak sú vo veku nad 50 rokov.

Súvisiace články
Syndróm dráždivého hrubého čreva
Ako prebieha gastroenterologické vyšetrenie

Teraz najčítanejšie

Jozef Klucho

Jeden z prvých blogerov sme.sk, gastroenterológ, virtuálny medicínsky poradca na www.gastroenterolog.com a konzultant pre gastroenterológiu na www.celiakia.sk a www.edusan.sk Píšem články o medicíne, slovenskom zdravotníctve, hudbe 70-80-tych rokov a bežnom živote.