Denník N

Rekonštrukcia Slaneckej cesty a nedostatok verejného osvetlenia na košickom sídlisku Nad Jazerom

Slanecká cesta vyniká ako jedna z najfrekventovanejších komunikácií v Košiciach, ktorá predstavuje ťažisko mestskej infraštruktúry. Mesto do tejto komunikácie výrazne investovalo, preto tvorí jednu z najväčších alokácií na rozvoj infraštruktúry.

Problémy rekonštrukcie cesty, ktoré rozoberajú aj autorky tohto textu, vyústil po dlhodobom ignorovaní zo strany zodpovedných až do pokuty od Európskej únie. Za meškanie projektu stiahla Košiciam časť financií.

Slanecká cesta – sen alebo realita?

Zdroj: https://slanecka.kosice.sk

Do súťažnej ponuky na rekonštrukciu cesty sa prihlásilo osem záujemcov, medzi ktorými boli významné spoločnosti ako Skanska, Metrostav DS, Eurovia SK, Doprastav, COLAS Slovakia, CESTY SK, STRABAG, Swietelsky-Slovakia spol. Predpokladané náklady na projekt sa pôvodne odhadovali na 15 miliónov eur. Doprastav získal zákazku s najnižšou ponukou 11,87 mil. eur, čím získal zodpovednosť za rekonštrukciu, ktorá mala trvať 24 mesiacov. S napredovaním projektu sa však objavili výzvy, ktoré viedli k zvýšeniu nákladov o viac ako 3 mil.

Na riešenie eskalácie výdavkov boli do zmluvy zavedené štyri dodatky. Tieto zmeny sa zamerali predovšetkým na zdôvodnenie zvýšenia cien v dôsledku kolísania materiálových nákladov. Mesto schválilo úpravy rozpočtu, pokiaľ budú opodstatnené. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) tiež údajne overilo a potvrdilo dôvody zvýšenia nákladov. Na hospodárenie s rozšíreným rozpočtom boli vyčlenené 3 milióny, z ktorých značná časť pochádzala z eurofondov. To však predstavovalo potenciálnu hrozbu nutnosti vrátenia eurofondov pre prípadné meškanie dokončenia projektu.

Práce na ceste však nabrali „na čase“ a obyvatelia sídliska sa na sociálnych sieťach postupne čoraz viac a viac sťažovali na jej oneskorenie. Kontaktovali podnik, magistrát mesta, ako aj kanceláriu starostky, dočkali sa však iba upokojení a prázdnych sľubov.

Harmonogram prác

Zdroj: https://slanecka.kosice.sk (december 2023)

 

Víťaz rekonštrukčnej súťaže – Doprastav

Doprastav, najstaršia stavebná spoločnosť na Slovensku, si získala pozornosť pre potenciálne prepojenie s oligarchom Miroslavom Výbohom. Súd ale nakoniec nepreukázal žiadne priame prepojenia medzi Výbohom a Doprastavom.

Oficiálny väčšinový akcionár spoločnosti Dušan Mráz ťažil z akcií spoločnosti. Najmä v roku 2017 vykázal Doprastav značné zisky, ktoré dosiahli až 29,3 milióna eur. Následne do roku 2021 však spoločnosť zaznamenala nepretržitý pokles ziskov, v roku 2022 dokonca skončila v strate. Významnú časť tržieb Doprastavu tvorí český trh, ktorý tvorí až 40 percent. Okrem toho sa spoločnosť aktívne zapája do projektov pre Poľsko.

Doprastav sa podpísal na významných projektoch dopravnej infraštruktúry na Slovensku, podieľal sa na výstavbe ikonických stavieb ako Most SNP, Most Lafranconi, Most Apollo, diaľničné úseky Bratislava – Malacky a Bratislava – Trenčín, a Vodné dielo Gabčíkovo. Zaujímavé však je, že na stránke Doprastavu rekonštrukcia Slaneckej cesty nie je medzi „Práve staviame“ spomínaná.

Vedenie spoločnosti 

Počas nášho prieskumu sme sa vydali aj na cestu kontroly financií, kde sme si nemohli nevšimnúť náramnú stratu ziskov a tržieb, čo však bolo odôvodnené vojnou na Ukrajine a tým, že sa zvýšili ceny materiálov, ako aj tým, že im štát má vyplatiť peniaze. Za predpokladu, že im štát vyplatí všetko, strata by bola omnoho menšia.

Na stretnutí v Košiciach v novembri 2023, zhotoviteľ stavby Doprastav informoval, že práce na nej budú zrealizované do 22. 12. 2023. Po tomto termíne na nej bude už premávka, ako bolo plánované. Gro všetkých prác teda bude do konca roka hotové. Osadené a funkčné budú svetlá pozdĺž cesty, križovatkové semafory budú napojené a pripravené na prevádzku. Tiež bude aj vyznačené a osadené dopravné značenie. Dokončovať sa budú začiatkom roka 2024 iba minimálne práce na chodníkoch (dlažba a pod.) či zeleni.

Nestalo sa tak. V čase písania tohto článku, 25.12.2023, mesto odhadovalo 90% zhotovených prác. Väčšina úsekov však nie je dokončená, prechody nie sú riadne označené a osvetlenie stále bezpečne nefunguje. 23.11.2023 mali byť podľa harmonogramu otvorené niektoré zrekonštruované zastávky. Ani to sa neuskutočnilo, čo viedlo mesto k vymáhaniu škody od zhotoviteľa z dôvodu nepredvídaných okolností. Tie boli charakterizované ako úpravy projektu a dodatočné práce po výkopových prácach.

V novembri roku 2023 vyhlásilo mesto Košice krízový stav pre svoje finančné ťažkosti. Zvýšili sa dane pre obyvateľov o skoro 30% a mesto čelí hrozbe zo strany sankcií za oneskorenie rekonštrukcie. To by potencionálne mohlo ešte väčšmi prehĺbiť mestskú finančnú krízu. Postupne sa chystajú rozsiahle škrty v rozpočtoch.

Reakcie nečakali a množstvo obyvateľov košického sídliska Nad Jazerom, ako aj celého mesta zanechali na sociálnych sieťach komentáre a svoje pohľady na situáciu. Sťažovali sa na nebezpečné prechody počas celého roka, nedostatok osvetlenia na sídliskových zastávkach spojov a takmer žiadnu očividnú prácu na ceste. Obyvatelia každodenne zažívali dlhé zápchy, ničenie automobilov na nerovných cestách a strach a nebezpečie z neriadenej premávky.

Rekonštrukcia po dobu niekoľkých týždňov zablokovala prístup „Jazerčanov“ k sídliskovým obchodným centrám – Tescu (a Idey) a Kauflandu. Prístup k nim bol možný iba automobilovou dopravou, prechod pre chodcov neexistoval. „Odvážni občania“ sa dokázali k dôležitým sídliskovým strediskám dostať jedine skrz staveniská plné hliny, kameňov a bágrov s neoznačenými cestami. Križovatky neboli riadne označené a aj iné miesta slabo osvetlené. Náhradná autobusová doprava nie je riadne spojená so zvyšnou dopravou v meste. Semafory na väčšine sídliska nefungujú.

Primátor mesta, Jaroslav Poláček, sľuboval skoré ukončenie rekonštrukcií, riadenú dopravu a riešenie semaforov. Odkazoval na ukončenie najdôležitejších prác do októbra 2023, no to sa ani zďaleka nepribližovalo realite.

V rámci objasnenia bezpečnosti obyvateľov v rámci prechodov pre chodcov na vozovke, ako aj nedostatočného osvetlenia na zastávkach autobusov a električiek sme kontaktovali, ako firmu Doprastav, tak aj Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Po niekoľkých týždňoch snáh sme konečne dostali odpoveď od DPMK. Doprastav nereagoval.

Slanecká ulica je v rekonštrukcii, naše pôvodné  osvetlenie bolo demontované pre rozširovanie a pripájanie  jazdných pruhov. Nová cesta bude osvetlená ináč, ako bolo pôvodné osvetlenie. My sme dokázali provizórne osvetliť iba zastávky pri električkovej trati. Autobusové zastávky sú priamo na rekonštruovanej komunikácii, kde sme nemali možnosť osvetlenie počas výstavby riešiť. Osvetlenie rieši zhotoviteľ stavby. Podľa vyjadrenia zhotoviteľa by sa malo osvetlenie nové spustiť do skúšobnej prevádzky 15.12.2023. Ak to zhotoviteľ dodrží, tak potom by už nové osvetlenie malo svietiť“ uviedol zástupca Dopravného podniku mesta Košice.

DPMK nereagoval na naše otázky týkajúce sa bezpečnosti občanov a cestnej premávky. Osvetlenie v čase písania tohto článku, 25.12.2023, stále nesvieti. Ako sa hovorí, sľuby sa sľubujú a blázni sa radujú. Kto sa však raduje, nevieme.

Barbara Ašverusová a Emma Dvorščáková
absolventky 3. ročníka Protikorupčnej akadémie Komunity Zastavme korupciu

,,Hlavným cieľom tohto projektu bolo preskúmanie a zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania s cieľom predchádzať korupcii. Pripravili sme aj infografiku, ktorá sa zameriava na konkrétne kroky, ktoré môžu občania spraviť, aby si overili správnosť verejného obstarávania a tým predchádzali prípadnej korupcií.“ Barbara Ašverusová a Emma Dvorščáková

Odkazy:

https://slanecka.kosice.sk/

https://www.doprastav.sk/

https://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=31984

https://kosice.korzar.sme.sk/c/23196639/stihnu-slanecku-tento-rok-ministerstvo-si-stale-mysli-ze-bude-hotova-uz-v-lete.html

https://spravy.rtvs.sk/2023/09/rekonstrukciu-cesty-v-kosiciach-musia-dokoncit-do-konca-roka-inak-hrozi-ze-cast-eurofondov-mestu-nemusia-preplatit/

https://kosice.korzar.sme.sk/c/23255385/ak-nebude-slanecka-skolaudovana-do-konca-tohto-roka-mesto-bude-vymahat-skodu.html

Teraz najčítanejšie

Komunita Zastavme korupciu

Sme sesterská organizácia Nadácie Zastavme korupciu. Našou víziou je krajina bez korupcie, kde mladí ľudia udávajú smerovanie a sú neodmysliteľnou súčasťou verejného diania.