Denník N

Ktorý podnikateľ okrem súkromného lekára musí robiť zadarmo?

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

Predstavte si, že ste pekár a v obchode, ktorý zásobujete vám povedia. Kúpime vaše pečivo, ale iba vtedy, ak nám ho budete dodávať jeden týždeň v mesiaci zadarmo. Čo by ste si asi o takom obchodníkovi pomysleli a čo by ste robili, ak by vám dal takúto ponuku? Pravdepodobne by ste si našli iného, ktorý si váži vašu prácu a za vaše kvalitné pečivo vám riadne zaplatí.

V slovenskom zdravotníctve to však funguje presne tak, ako v prvých vetách tohto článku. Zdravotné poisťovne zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov nakupujú u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tým, zjednodušene povedia, napr. že tento mesiac vám dovolíme vyšetriť x pacientov a urobiť im y výkonov v cene z, ktorú vám uhradíme. Ak ju prekročíte v danom zúčtovacom období, čo je spravidla štvrťrok, polrok alebo kalendárny rok, urobí sa zúčtovanie a ak tento limit prekračujete, máte smolu. Všeobecná zdravotná poisťovňa vám nezaplatí nič, Dôvera a Union podľa toho, aký ste dosiahli koeficient, určený poisťovňou. Prinajlepšom v Dôvere môžete dostať aj 100%, ale to sa stáva málokedy, väčšinou sa uhradené sumy za výkony, ktoré ste urobili nad limit, pohybujú v sumách 50-80% z ich pôvodnej ceny.

Zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti – sponzori zdravotných poisťovní
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí najprv sponzorovať zdravotnú poisťovňu a pracovať zadarmo niekoľko mesiacov v roku, aby mu potom poisťovňa veľkodušne v nasledujúcom období zvýšila limit objednanej zdravotnej starostlivosti. Takto to v slovenskom zdravotníctve funguje viac ako 20 rokov.

Nadlimitné výkony boli vo výške 33,45 mil. eur, z toho VšZP mala 99,54% podiel a Union 0,46 %. Vznik nadlimitných výkonov bol spôsobený nižším zmluvne objednaným objemom ZS ako boli medicínsky opodstatnené (evidenčne uznané) výkony. Medziročný pokles o 8,37 mil. eur (20,02 %) odráža zmenu postupov ZP pri uzatváraní zmlúv s PZS. Vývoj nadlimitných výkonov možno hodnotiť pozitívne, za optimálny výsledok možno považovať ich klesajúci trend.
Správa o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2014
http://www.udzs-sk.sk/documents/14214/21128/Sprava_o+stave+vykonavania+VZP_2014_final.pdf/d1948cc6-023c-4529-be7d-15022d29f5ea

Bezmocnosť ambulantných poskytovateľov
Malý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ambulantný lekár, prevádzkujúci spravidla jednu ambulanciu, proti tomuto systému financovania sám nezmôže nič. Môže mu pomôcť, ak je členom nejakej organizácie, ktorý zastupuje lekárov vo vyjednávaní so zdravotnými poisťovňami. Avšak ani v takom prípade nemusí mať na ružiach ustlané a limity, ktoré dostane, môže naplniť už za tri týždne v mesiaci. Posledný týždeň teda robí zadarmo.

Zaujíma tento stav pacienta alebo poisťovňu?
V žiadnom prípade, Pacient chce byť vyšetrený bez čakania a podľa možnosti zadarmo. Ak mu lekár povie, že z jeho poisťovne na tento mesiac limit už vyčerpal a zadarmo robiť nemôže, pochopí to len máloktorý. Namiesto toho, aby sa sťažoval vo svojej poisťovni a pomohol svojmu lekárovi, ktorému dôveruje, svojou sťažnosťou zvýšiť mesačný limit, sťažuje sa na neho preto, lebo ho odmietol vyšetriť. To, že by ho musel vyšetriť zadarmo, mu je jedno. Keby sa odmietnutí pacienti začali hromadne sťažovať na lekára, ktorý ich odmietol kvôli vyčerpanému limitu, pomohli by tým nielen lekárovi, ale možno aj sebe, lebo inak by si možno museli hľadať iného, prípadne aj v inom okrese. Ak si paciernt myslí, ýe jeho poisťovňu to, že lekár ho odmietol kvôli vyčerpanému limitu, bude zaujímať, hlboko sa mýli. Pracovníci call centier poisťovní obyčajne o tom, ako takýto stav riešiť nemajú ani páru. Riadi sa len naučenými poučkami a interaktívnou mapou, ktorá im ukáže, kde majú najbližšieho lekára s podobnou odbornosťou, akú pacient potrebuje, ale to, či aj ten nemá vyčerpaný limit, už nevedia.

V domove sociálnych služieb máme klienta, lekára, nemá ešte 60. Ešte pred rokom pracoval aktívne na ambulancii. Choroba ho pripravila o zdravie, nemá nohu. Má postihnutú pravú stranu tela a zavedený močový katéter, ktorý treba každý mesiac meniť. Doteraz bol pán doktor v inom sociálnom zariadení. Keď prišiel k nám tak sme zistili, že je čas na výmenu katétra. Objednali sme ho k miestnemu urológovi. Dievčatá ho naložili na vozík a dve ulice ho tlačili na urologickú ambulanciu. Keď prišli na ambulanciu, boli otočené späť, že klient-lekár je poistencom ZP Union a ani ho nevyšetril, tobôž už vôbec, že vymenil katéter. A tak dievčatá ho zase dve ulice tlačili na oddelenie (upozorňujem, že v tom čase na oddelení chýbali, takže museli byť zastúpené.) Klienta-doktora sme zase uložili na posteľ. A čo ďalej? Tak som zavolal do poisťovne Union, kde som sa cez Call centrum dovolal k nesprávnemu operátorovi, lebo „zdravotnícky“ operátori boli obsadení. A tak ma riešila slečna z komerčnej časti, ktorá bola „vo vesmíre“, ale povedala, že mi niekto z tých zdravotníckych operátorov mi zavolá. Takže dobre. Nedalo mi to však a znovu som sa odhodlal zavolať na Call centrum. Tentoraz to zobral zdravotnícky operátor, ktorému som popísal situáciu. Operátor hľadal nejakého urológa v Modre, čo vo mne vyvolalo úsmev lebo ten jediný nás práve „zrušil“. Opýtal sa ma na najbližšie okresné mesto. Hovorím, Pezinok. Po odporúčaní Nemocničnej a.s. hovorím, tá sídli v Malackách a taktiež iného lekára, tiež so sídlom v Malackách. Nakoniec našla lekára urológa v Pezinku. Dostali sme telefón, takže tam budeme volať. Nevieme, či lekár príde za našim klientom, či budeme musieť objednať prevoz do Pezinka, ale informoval som príbuzných, že musia rátať s tým, že takýto stav nastal, nehovoriac o tom, že musia rátať aj s výdavkami, pretože platí sa napriek tomu, že sa neplatí…Priatelia sociálne zariadenia fungujú len vďaka nadšeniu zamestnancov, že sú ochotní urobiť pre klienta (navyše zdravotníka) viac ako je ich povinnosť. Zvonka to vyzerá možno dobre, veď je všetko zabezpečené, ale zvnútra je to nejaké…
Praktická ukážka fungovania manažmentu pacienta poisťovňou.
(Uverejnené s láskavým súhlasom autora)

Páči sa vám takého zdravotníctvo?
Myslím si, že takéto zdravotnícke služby si neželajú ani pacienti, ani zdravotníci. Je načase začať konečne meniť slovenské zdravotníctvo tak, aby z neho nemali úžitok len zlodeji a pijavice, ale predovšetkým pacient a zdravotnícky personál. Z publikovaných škandálov je zrejmé, že máme aj zdravotnícke zariadenia, ktoré o svoje limity bojovať nemusia a majú zaplatené všetko, čo nabodujú. Navyše sú aj také, ktoré získavajú pacientov nekalým spôsobom, napr. podplácaním všeobecných lekárov za každého odoslaného pacienta.  Komu z vás, pacienti a radoví malí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa páčia takéto praktiky? Asi iba tým z vás, ktorí z nich profitujete.

Namiesto záveru
Vyzývam všetkých pacientov a zdravotníkov, nespokojných s týmto stavom, aby v sobotu 5. marca 2016 prišli voliť a vybrali si takých reprezentantov moci, ktorí nebudú zdravotníctvo vyciciavať, ale postavia ho konečne na nohy.

Je to v záujme nás všetkých.

Súvisiaci článok:
Lekárka Šuplatová Mária asi odmieta pracovať zadarmo

Teraz najčítanejšie

Jozef Klucho

Jeden z prvých blogerov sme.sk, gastroenterológ, virtuálny medicínsky poradca na www.gastroenterolog.com a konzultant pre gastroenterológiu na www.celiakia.sk a www.edusan.sk Píšem články o medicíne, slovenskom zdravotníctve, hudbe 70-80-tych rokov a bežnom živote.