Denník N

Voličom proruských politikov alebo ako sa žije (a kradne) na Kryme

Som Ruska z Krymu, ktorá si zmenila kabát a nazýva sa už Ukrajinkou? Nie.

Vyrastala som na ruskej klasike, bavila som sa v rodine výhradne po rusky, chodila som do ruskej školy a šla som študovať do Petrohradu, kde som získala titul bakalára. Na ktorej som strane? Samozrejme a jednoznačne na ukrajinskej ale bolo to vedomé rozhodnutie na základe hodnotenia faktov a postupov krajiny, ktorej kultúru som nesmierne milovala a jednoznačne je súčasťou mojej osobnosti.

Je to čiernym po bielom
Boli ma duša z toho, čo sa deje v Rusku a hnevá ma nečinnosť a apatia jeho obyvateľstva, aj keď Navaľnyj ukázal, že nie všetko je stratené a nie každý rezignoval na tento stav. Nedá sa ale ospravedlniť to, čo robia Putin a jeho podporovatelia so štátom, ktorý im bol zverený, hlavne smerom k „bratskému slovanskému národu“ a svojmu najbližšiemu susedovi. Je evidentné, že sa na Ukrajine na dennej báze páchajú vojnové zločiny, ktoré sú definované medzinárodným právom, ako sú genocída, zločiny proti ľudskosti, zločiny agresie a porušovanie ľudských práv. Nie, nejde o špeciálnu vojenskú operáciu, bratskú pomoc ale o agresívnu vojnu, ktorej cieľom je ovládnuť teritórium, rozšíriť svoje „cárstvo“ a zapísať sa do dejín.

Rodičovsky dom
Aby voliči proruských politikov pochopili, čo znamená ruský prístup k vlasti opíšem to na svojom príklade. Od narodenia som spoluvlastníkom rodičovského domu s pozemkami na Kryme, ktorý mi úplne zákonne chcú zobrať aj keď stále mám ukrajinské občianstvo, ktoré som získala pravé narodením sa na Kryme. Ako to funguje? Jednoducho do Občianskeho zákonníka Ruskej federácie vložili ako sa hovorí „skryté výnimky“ v podobe príloh a odkazov na nejaké iné právne záväzne výnosy (v tomto prípade výnosy prezidenta RF). Od rozpadu ZSSR v ruskej legislatíve bolo uvedené, že zahraniční občania (napríklad občania Ukrajiny alebo Slovenska) si môžu kúpiť alebo vlastniť pozemky na území Ruskej federácie, okrem obmedzení stanovených zákonom (článok 5,pism. 2 a článok 15 pism. 2). Teda cudzinci majú zakázané vlastniť pozemky okrem iného: 1) na pohraničných územiach, ktorých zoznam zostavuje prezident Ruskej federácie. V svojom Vyhlásení z 20. marca 2020 prezident dal do zoznamu pohraničných teritórií skoro celý Krym. Ak osoba vlastní majetok, ktorý jej v súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie nemôže patriť, musí byť tento majetok vlastníkom scudzený do jedného roka (v tomto prípade od momentu nadobudnutie účinnosti Vyhlášky prezidenta Ruskej federácie N 201). Scudzený v tomto prípade znamená doslovne ukradnutý štátom.
Takže pozor koho volíte, môže vás to stáť aj Váš dom ak sa Slovensko stane pohraničným územím RF, kam ho mnohí politici očividne tlačia.

Teraz najčítanejšie

Alona Kurotova

Neviem sa bezradne pozerať na veci, ktoré považujem za nefunkčné a nelogické a vtedy mám múzu písať. Venujem sa problematike detí cudzincov a krajanov, zahraničných zdravotníkov a podnikateľov a vidím v týchto oblastiach dosť výrazné medzery. Myslím si, že v dnešnej dobe globalizácie sa nemôžeme vyhýbať cudzincom, ale využívať ich potenciál v prospech nás všetkých.