Denník N

Pozor na peňaženky: pripravte sa na nové dane

Ministerstvo financií v súčasnosti pracuje na viacerých návrhoch, ktoré zasiahnu aj peňaženky spotrebiteľov.

Podľa najnovšieho hodnotenia Európskej komisie má Slovensko najhoršiu udržateľnosť verejných financií v Európskej únii. Jednoducho povedané, míňame viac ako si môžeme dovoliť a prikrývame sa perinou, na ktorú nemáme.

Ako sa s touto situáciou vysporiadať? Už v decembri minulého roka prijal parlament prvý konsolidačný balíček, ktorý mal za cieľ aspoň trochu zlepšiť katastrofálny stav našich verejných financií. Zvýšilo sa množstvo poplatkov (napr. za vydanie pasu alebo založenie s.r.o.-čky), pre väčšinu firiem sa zaviedla minimálna daň z príjmu, zrušil sa zvýhodnený daňový režim pre podielové fondy, lepšia podpora stavebného sporenia, zvýšili sa zdravotné odvody či daň z dividend, atď. Na druhej strane, značná časť z týchto úspor sa nepoužila na zamýšľanú konsolidáciu, ale prejedla sa na ďalšie nové výdavky.

Potreba konsolidácie preto neustupuje, práve naopak, narastá a ešte vo februári minister financií Ladislav Kamenický v rozhovore pre Bloomberg avizoval ďalší, v poradí druhý, konsolidačný balíček. Tento balíček má byť predstavený v prvej polovici tohto roka a mal by obsahovať opatrenia vo výške 1,5 miliardy eur. Ministerstvo financií je na detaily pomerne skúpe, a to s odkazom na prebiehajúce ministerské, medzi-ministerské či koaličné rokovania. Podľa ministra financií však majú na stole rádovo okolo 90 opatrení, z ktorých si práve vyberajú.

Aj napriek informačnému vákuu sa v tomto článku pokúsime stručne, jednoducho a čo najobjektívnejšie zhrnúť, aké daňové opatrenia môže ministerstvo financií realisticky predstaviť a ako sa dotknú spotrebiteľov a daňových poplatníkov vo všeobecnosti.

1. Daň zo sladených nealkoholických nápojov – priplatíme si za malinovky, sirupy a možno aj športové nápoje

Ministerstvo financií ešte v decembri minulého roka zorganizovalo konzultácie, na ktorých priblížilo svoje predstavy o novej spotrebnej dani zo sladených nealkoholických nápojov. Napriek tomu, že konkrétnu sadzbu ešte nepoznáme, daň by mala vstúpiť do platnosti v januári 2025 a mala by sa týkať všetkých sladených nápojov – nemá sa tak dotknúť len nápojov sladených cukrom, ale aj „diétnych,“ ktoré obsahujú umelé sladidlá (ako napr. sukralóza, aspartám, acesulfám K, atď.). Do dane budú pravdepodobne zahrnuté nielen balené nápoje, ale aj koncentráty v tekutej a tuhej forme – to znamená sirupy, šumienky, prášky, a podobne. Daň by sa mala počítať podľa mernej jednotky (teda napr. 20 centov na liter nápoja), poprípade toho, koľko nápoja sa dá zo sirupu alebo prášku vyrobiť.

2. „Milionárska daň“ z príjmu

V poslednom období sa začalo čoraz viac diskutovať aj o možnosti, že štát zavedie novú sadzbu dane z príjmu fyzických osôb. V súčasnosti je daň z príjmu fyzických osôb-neživnostníkov rozdelená do dvoch kategórií. Tá časť základu dane, ktorá je nižšia ako 47 537,98 € ročne (alebo 3 961,50 € mesačne) sa daní devätnástimi percentami. Tá časť, ktorá presiahne 47 537,98 € ročne, je už zdanená vyššou – dvadsaťpäť percentnou – sadzbou. Tu však treba podotknúť, že základ dane sa nerovná hrubej mzde. Základ dane je suma, ktorá Vám vyjde po tom, ako z hrubej mzdy odpočítate sociálne odvody, preddavky na zdravotné poistenie a nezdaniteľné časti základu dane (ak na ne máte nárok). Aby sa Vás teda v súčasnosti aspoň minimálne dotkla vyššia daň, musíte mesačne zarobiť viac ako 4 574,45 € v hrubom.

Podľa informácií niektorých slovenských médií sa v súčasnosti pripravuje zavedenie tretej kategórie pre ľudí, ktorých základ dane je vyšší ako 100 000 €. Tá časť základu dane, ktorá prekročí 100 000 € ročne (alebo 8 333,33 € mesačne) by sa mala po novom zdaňovať až 35-percentnou daňou.

3. Priplatia si aj fajčiari

Už vo februári tohto roka priemerná cena škatuľky cigariet stúpla o 40 centov zo 4,80 na 5,20 €. Zvýšenie spotrebnej dane z tabaku bolo zahrnuté práve v minuloročnom decembrovom konsolidačnom balíčku. Fajčiar, ktorý vyfajčí škatuľku denne, si tak za celý mesiac priplatí až 12 €.

Fajčiari si pravdepodobne najbližšie priplatia od roku 2026 – pôvodne bolo toto zvýšenie takisto zahrnuté v konsolidačnom balíčku, ale nakoniec sa kvôli pozmeňujúcim návrhom v parlamente vypustilo (krátke vysvetlenie – skrátené legislatívne konanie neumožňuje prijímať opatrenia, ktoré nevstúpia do platnosti v dohľadnom období). Pokiaľ však decembrovému návrhu veríme, budúci rok by sa cena cigariet meniť nemala, v roku 2026 by sa mali ceny zvýšiť o 40% a v roku 2027 by sa znovu meniť nemali.

Zároveň je možné, že sa ministerstvo pustí aj do ďalšej kategórie, ktorá je v súčasnosti paradoxne nezdanená – tou sú elektronické cigarety a nikotínové vrecúška.

4. A možno viac…

Už v decembri sme videli, že konsolidácia sa robí viac na strane príjmov ako na strane výdavkov, a preto budeme pozorne tému sledovať a necháme sa prekvapiť, s akými návrhmi ministerstvo financií príde. Pozornému oku neušiel napríklad ani šum o možnom plošnom zvýšení DPH, a to až o 2 či 3 % (v súčasnosti je DPH na väčšinu produktov 20 %).

Teraz najčítanejšie

Inštitút moderného spotrebiteľa

V Inštitúte moderného spotrebiteľa od roku 2018 presadzujeme záujmy spotrebiteľov žijúcich v modernej dobe, vzdelávame a podieľame sa na tvorbe politík, ktoré pomáhajú zlepšiť spotrebiteľské prostredie.

Tento blog je platený.