Denník N

Popularita digitálnych bánk je na vzostupe. Jedným z dôvodov je meniaci sa prístup ľudí

Online banky „naštartovala“ pandémia. Najznámejšia z nich – Revolut – má 40 miliónov klientov a jej popularita ďalej rastie. Ak sa kamenné banky nezmobilizujú, budú to mať ťažké.

Väčšina finančných operácií sa dnes vykonáva pohodlne z domu. Digitálna doba prináša možnosť narábať s účtom takmer kedykoľvek a kdekoľvek bez toho, aby ste vkročili do banky. To logicky viedlo k nárastu digitálnych bánk, ktoré poskytujú výhradne online služby. Spoločnosti ako Revolut, Monzo alebo Monese si získali obrovskú popularitu, predovšetkým u mladých ľudí. Avšak táto transformácia prináša aj nové výzvy, pretože bezpečnosť finančných údajov je stále dôležitejšia.

Čisto digitálne banky sú stále populárnejšie

Bezpochyby najznámejšou online bankou u nás je Revolut. Vo februári tohto roka prekročil počet zákazníkov banky 40 miliónov, pričom 28 miliónov z nich bolo v Európe. Spoločnosť momentálne pôsobí v 35 krajinách sveta. Vytautas Danta, zástupca generálneho riaditeľa a člen vedenia Revolut Bank, zdôrazňuje, že banka má jedinú jadrovú platformu pre všetky krajiny a produkty, čo jej umožňuje prispôsobiť sa zákazníkom na základe ich regiónu. Revolut získava väčšinu svojich príjmov z tzv. interchange poplatkov, ktoré predstavujú 0,2 % z každej transakcie. Zameriava sa predovšetkým na európske trhy, avšak postupne expanduje aj do iných krajín.

Ďalšou populárnou online bankou je Monzo, ktorá mala na konci roka 2023 viac ako 9 miliónov zákazníkov, pričom len za minulý rok pribudlo asi 2 milióny. Monzo ponúka rôzne služby ako monitorovanie hypoték, investičnú platformu alebo nástroj Call Status na prevenciu podvodov.

Pomerne veľa užívateľov má aj banka Monese, ktorá dosiahla v roku 2023 počet 2 miliónov zákazníkov. Je jednoduché si v nej otvoriť účet, nevyžaduje príliš veľa bezpečnostných opatrení a poskytuje rýchly prístup k bankovým službám a nákupom.

Kto sa nedokáže prispôsobiť, neprežije

Podľa Richa Clowa, vedúceho pre inovácie a stratégiu v globálnych platobných riešeniach Bank of America, je nevyhnutné, aby banky stavali svoje riešenia na integrovanom prístupe, ktorý zahrňuje digitálne aj osobné služby. Len tak budú vedieť uspokojiť požiadavky zákazníkov. Ľudia sú stále viac naklonení využívať svoje mobilné zariadenia a elektroniku na bankové transakcie, no zároveň si cenia možnosť osobnej interakcie a poradenstva v tradičných bankových pobočkách. Integrácia pokročilých technológií, ako je umelá inteligencia AI, je podstatná pri vytváraní nových produktov a služieb, ktoré pomáhajú zákazníkom dosiahnuť ich finančné ciele. Tieto technológie taktiež prispievajú k bezpečnosti transakcií a prevencii podvodov.

Covid výrazne „nakopol“ fintechy a online banky

Napriek expanzii online bankovníctva zostávajú na trhu aj tradičné kamenné pobočky, no postupne sa adaptovali na meniace sa preferencie spotrebiteľov. Tí sú čoraz viac naklonení vykonávať svoje bankové transakcie online, pričom pohodlie je kľúčový impulz pre nárast digitálnych bánk na úkor tých klasických. Tento trend sa výrazne zrýchlil počas pandémie Covid-19, keď museli ľudia zostať doma a kamenné pobočky boli uzavreté. Online transakcie a platby sa tak stali hlavným spôsobom využívania bankových služieb. Organizácie, ktoré sa rýchlo neprispôsobili tejto zmene, začali strácať konkurenčnú výhodu. Aj keď pandémia zvýšila význam digitálneho bankovníctva, tradičné banky ešte stále neskončili na smetisku dejín, ako niektorí predpokladali. Zákazníci stále preferujú osobný kontakt, najmä pri väčších bankových operáciách, pretože im poskytuje pocit väčšej bezpečnosti, zatiaľ čo online prostredie je náchylnejšie na bezpečnostné hrozby a podvody. Okrem toho, mnoho ľudí stále nemá prístup k online službám alebo im chýbajú digitálne zručnosti. Táto situácia sa týka predovšetkým staršej generácie a finančne znevýhodnených komunít.

Každá generácia je iná

Podľa analýzy s názvom „Využívanie elektronického bankovníctva medzi generáciami X, Y a Z“ od AHFE International, dnešná mladá generácia prejavuje vysokú závislosť od digitálnych nástrojov, vrátane bankovníctva. Táto štúdia poukazuje na dôležitosť pochopenia individuálnych potrieb jednotlivých generácií, čo môže bankám pomôcť pri lepšom prispôsobovaní svojich služieb. Každá generácia má odlišné priority a očakávania. Staršia generácia sa zameriava na zlepšenie dostupnosti služieb, stredná generácia využíva digitálne bankovníctvo na skúmanie finančných trhov, zatiaľ čo najmladšia generácia sa väčšinou obmedzuje len na prevody finančných prostriedkov. Porozumenie týmto potrebám je kľúčové pre poskytovateľov bankových služieb, aby udržali krok s rýchlo sa meniacim ekosystémom.

Tradičné banky ešte zďaleka nie sú mŕtve

Môžeme v princípe tvrdiť, že digitálne bankovníctvo predstavuje smer, ktorý indikuje budúcnosť, a pre bežné banky je nevyhnutné prispôsobiť sa novým trendom, ak chcú zostať konkurencieschopné. Vykonávanie platieb a iných operácií nikdy nebolo jednoduchšie a efektívnejšie. Napriek tomu je však zásadná otázka bezpečnosti, pretože online priestor je citlivé miesto, kde môžu používatelia ľahko padnúť za obeť rôznym podvodom a kybernetickým útokom. Zároveň je zrejmé, že osobný prístup stále zostáva dôležitou súčasťou bankovníctva, predovšetkým v prípade služieb s komplexnejším charakterom.

Teraz najčítanejšie

Ozios, ozios broker

Adam Austera

Vyštudoval som Slovenskú poľnohospodársku Univerzitu v Nitre, kde som získal inžiniersky titul. Avšak nakoniec ma profesijne zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr som obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu, kde som sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.