Denník N

O čom nám svedčí piesok zo Sahary?

V posledných dňoch sme popri všetkých iných skutočnostiach nášho života (Veľká noc, prezidentské voľby, vojna a pod.), mohli byť užasnutí pieskom zo Sahary nad našim územím. Pravdepodobne sme sa s týmto javom už viackrát za život stretli, hlavne majitelia vyleštených aut  a perfekcionistickí umývači okien a vonkajších žalúzií 😊, ale takúto koncentráciu piesku v ovzduší u nás si väčšina z nás asi nepamätá. Ohľadom tohto javu vyšlo aj viacero skutočne poučných odborných textov, kde sme sa mohli napríklad dozvedieť, akým dôležitým zdrojom minerálov je tento piesok, resp. prach pre Amazonský prales, aké veľké sú častice piesku v ovzduší, akú vzdialenosť prekonajú, že v iných častiach sveta je koncentrácia piesku v ovzduší ešte oveľa väčšia a pod. Jednoducho, skutočne fascinujúci jav. Fascinujúce je však aj to,  ako dokáže ľudská veda tento jav zmapovať a vidieť jeho veľký vplyv na jednotlivé ekosystémy krajín. Tiež sa na sociálnych sieťach objavili  rôzne konšpiračné teórie, ale tak je to vždy, keď sa stane niečo nezvyčajnejšie.

Mne však ako veriacemu kresťanovi prichádzajú na myseľ pri Saharskom prachu myšlienky, ako to Boh všetko v prírodne úžasne zariadil. Na jednom mieste vietor zdvihne z púšte tony piesku, ktoré prejdú vysoko v ovzduší stovky, či tisíce kilometrov a na úplne iných miestach mineralizujú zem, či oceány. A keď sa viac darí rastlinám, viac sa darí aj živočíchom. No toto by jeden len tak nevymyslel.

Kniha Prísloví hovorí: „Múdrosťou položil Hospodin základy zeme, nebesia upevnil rozumnosťou.“ (Prís 3,19 SEB). Obdobne sa píše v knihe Žalmov: „Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť. Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta.“ (Ž 19,2-5 SSV).

Nechcem na tomto mieste nikoho zahlcovať citátmi z Biblie, ale skutočne, kto chce vidieť v prírode jej tvorcu – Boha, ten ho ľahko vierou uvidí. Obdobne, kto chce vidieť, že Boh to všetko stvoril a usporiadal s úžasnou múdrosťou, ten to tiež poľahky vierou uvidí. Ľudská veda dokonca k tomu poskytne aj presvedčivé dôkazy, čísla, grafy, zákony a pod.: „Božou slávou je veci skrývať, slávou kráľov veci skúmať.“ (Prís 25,2 SEB). Áno, veda a viera idú vždy spoločne za ruky. Ale kde chýba viera, tam nastupuje povera (alebo aj novodobo konšpirácia).

Áno, Saharský piesok svedčiaci o múdrosti a sláve Boha ukrytej v prírode.

Teraz najčítanejšie

Karol Vojtko

Otec, manžel a muž, milujúci svoju rodinu a krajinu, ktorý chce byť najlepším vyjadrením toho, kým má byť, trochu lepším dnes, ako bol včera, vedomý si toho skadiaľ kam ide a posilňovaný slovom "...lebo, Ty si so mnou.".