Denník N

Učiteľ a aktivista Juraj Smatana: „Robím, čo treba, čo považujem za správne a dôležité“

26.01.2015 BRATISLAVA: Juraj Smatana. ( foto Vladimir Simicek / N )
26.01.2015 BRATISLAVA: Juraj Smatana. ( foto Vladimir Simicek / N )

Stredoškolský učiteľ dejepisu a protikorupčný aktivista, poslanec mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici a krajského zastupiteľstva v Trenčíne. Podieľa sa na prevádzke portálu Ekofórum. Upozornil na niekoľko prešľapov samosprávy, vystupoval vo filme Jara Vojteka Pánovi učiteľovi – Doddy a Juraj. Minulý rok zostavil zoznam internetových stránok, ktoré pomáhajú v Čechách a na Slovensku vytvárať obraz sveta vyhovujúci ruskej politike. „Sú to weby, ktoré sú častokrát anonymné, ale pritom ich správy majú veľmi profesionálne vytvorený obsah.“ JURAJ SMATANA.

Tri otázky pre hostí filmového festivalu Jeden svet v Prievidzi:

 

Veľa vášho času venujete aktivitám, ktoré sú často behom na dlhú trať. Čo vás ženie dopredu?

Necítim sa byť hnaným, našťastie. Len robím, čo treba, čo považujem za správne a dôležité a nenechám sa demotivovať tým, že výsledky svojej práce možno nikdy neuvidím. S tým musí vedieť fungovať každý učiteľ, ale aj zodpovedný politik či aktivista.

 

Minulý rok získal veľký ohlas váš zoznam internetových stránok, ktoré šíria ruskú propagandu. Ako ste sa k tejto téme dostali a prečo ju považujete za dôležitú?

Na základe svojich poznatkov z dejín 20. storočia, skúseností z komunálnej politiky a aktivizmu a vďaka častému výskytu na internete a v sociálnych sieťach som vypozoroval isté podozrivé vzorce v obsahu niekoľkých desiatok webových stránok. Svoje zistenia som publikoval a stal som sa pravdepodobne prvým, kto v Čechách a na Slovensku upozornil na skutočnosť, že tieto weby nie sú nejakou spontánnou alternatívou k masmédiám, ale že ide o rozsiahlu dezinformačnú a propagandistickú kampaň namierenú proti členstvu stredoeurópskych štátov v EÚ a NATO. O dôležitosti tejto témy svedčí aj skutočnosť, že dnes sa touto hrozbou už zaoberajú ministri vnútra, tajné služby a je považovaná za jedno z vážnych bezpečnostných rizík.

 

Ak by ste teraz mali čarovný prútik a mohli spraviť na Slovensku tri zmeny, ktoré by to boli?

Neverím na rýchle a zázračné zmeny. Dokonca sa ich obávam. Problémy Slovenska totiž korenia v mysliach našich občanov, a tam dochádza k zmenám len postupnou vzdelávacou a informačnou prácou a získavaním skúseností na vlastnej koži. Už len pochopenie, že pre kvalitné fungovanie štátu je nutné kvalitné školstvo, vychovávajúce občanov, nám trvalo viac ako štvrťstoročie po páde totalitného režimu, ktorý školstvo cielene zneužíval. Takisto poznanie, že samospráva v mestách a obciach nebude poriadne fungovať, pokiaľ sa o ňu občania nebudú systematicky zaujímať a podieľať sa na jej rozhodnutiach, sa nedá urýchliť nejakým zázračným opatrením, ale iba drobnou, každodennou snahou. Ktorá potom môže vyústiť do zmien, ktoré budú vyzerať až revolučne.

 

… viac už priamo na festivale v rámci sobotného programu.

Poď na Jeden svet v Prievidzi

Teraz najčítanejšie