Denník N

Zachráňme stromy na Žilinskej

Stromy na električkovej zastávke Žilinská majú padnúť kvôli administatívnym prekážkam.

Dňa 17. februára 2016 vydal Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy rozhodnutie o výrube piatich stromov na električkovej zastávke Žilinská. Pritom preukázateľne v štyroch z piatich prípadov ide o zdravé stromy. Jediným dôvodom má byť, že nespĺňajú požiadavky kladené technickou normou na projektovanie zastávok. Výnimku z normy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja odmietlo udeliť.

V príslušnej technickej norme sa uvádza, že „všetky zariadenia a vybavenie zastávok musia byť vzdialené najmenej 3 metre od osi koľaje“. Neviem o tom, že by stromy mali byť „zariadením“ alebo „vybavením“. V povolení výrubu sa viackrát spomína ako dôvod nebezpečnosť stromov na zastávke, ale neuvádza sa ani jeden prípad, kedy by za ostatných 35 rokov stromy spôsobili nehodu alebo úraz.

Stromy sa nachádzajú v zadnej časti zastávky, kde bežne električky nezastavujú. Dopravný podnik Bratislava ešte v roku 2015 vydal príkaz, aby na zastávke zastavovala iba jedna električka. Cestujúci preto pri vystupovaní a nastupovaní so stromami do kontaktu neprichádzajú. Zvláštnosťou je, že zastávka má dĺžku 59 metrov. Na to, aby tam mohli zastavovať dve električkové súpravy, by mala mať dĺžku 65 metrov. Vyrúbanie stromov ju nijako nepredĺži.

Stromy a zeleň majú v mestskom prostredí veľmi veľký význam. Pomáhajú vytvárať zdravšiu mikroklímu, zadržiavať vodu v prostredí, zachytávať prach, v lete poskytujú vzácny tieň. Na jednej strane sa Bratislava snaží bojovať s klimatickými zmenami a prehrievaním, na strane druhej to vyzerá úplne naopak. Pritom Mestské zatupiteľstvo Bratislavy v roku 2014 schválilo Stratégiu adaptácie na zmenu klímy, v opatreniach ktorej sa nachádza aj záväzok „zvyšovať podiel vegetácie, osobitne v zastavaných centrách miest (výsadba stromov do uličných stromoradí, na parkoviská a pod.)“.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) upozornil stavebníka hlavné mesto SR Bratislavu, že maximálna zákonná doba na skúšobnú prevádzku je 12 mesiacov. V prípade, že nebude splnená podmienka ohľadne bezpečného užívania stavby, t.j. nebude zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí, BSK uviedol, že nevydá kolaudačné rozhodnutie a doprava na električkovej trati na Hlavnú stanicu vraj bude musieť byť zastavená. Stále sa to však dá zmeniť.

Všetko nasvedčuje tomu, že zdravé a vzrastlé stromy majú byť vyrúbané len kvôli administratívnym prekážkam. Podobne tomu bolo aj v prípade stromov na Trenčianskej ulici v roku 2014, kde kvôli výstavbe trolejbusovej trate muselo padnúť 21 stromov.

Pritom netreba tak veľa. Električková zastávka sa dá zmeniť tak, aby mohli zdravé stromy ostať zachované. Zadná časť nástupišťa by mohla byť upravená na chodník a zastávka by bola zmenená na zastavovanie jednej električkovej súpravy. Stačí upustiť od rigidnej byrokracie a stromy môžu ostať.

Nesúhlasíte s výrubom stromov na zastávke Žilinská? Podporte našu petíciu tu: www.peticie.com/zachranme_stromy_na_zilinskej

(Autor sa venuje zelenej mestskej doprave)

Zlinska_05 Stromy na Žilinskej Zlinska_02 Zlinska_03 Zlinska_04

Teraz najčítanejšie

Michal Feik

Venujem sa najmä ekologickej doprave, životnému prostrediu a mestskému rozvoju.