Denník N

Kde to žijeme?

K zmene pomerov k lepšiemu na Slovensku nestačí vymeniť len pár politikov respektíve vládu. Zmeniť je potrebné z hora na dol celú hierarchiu ľudí, ktorí riadia a spravujú tento štát priamym alebo nepriamym spôsobom. Toto všetko potrebuje svoj čas. Jednými voľbami sa to neudeje. Tá generácia sa pominie a príde nová, ktorá musí byť pripravená hodnotovo, odborne a ľudsky prevziať zodpovednosť za seba a za nás všetkých. Momentálne na zmeny a vonkoncom na reformy nie sme pripravení.

V podmienkach Slovenskej republiky sa v posledných rokoch rozšírila vo veľkom ako mor – korupcia. Znova to súvisí s ľuďmi, ktorí vládnu a nechávajú sa riadiť. Oprávnene si obhájim svoj názor v tom, keď poviem, že Slovensko je doslovne ukradnuté alebo sprivatizované pár ľuďmi. Povrchne náš štát vypadá zvonka síce v poriadku. Naše hospodárstvo a celková ekonomická situácia sa javí zdravo. Keď však nahliadneme do vnútra krajiny a detailnejšie sa zameriame na jednotlivé oblasti, tak tu už vidíme problémy. Problémy, o ktorých všetci vieme, ale nerobíme proti tomu viac-menej nič. Zrejme nám dostatočne nevadí, že tu nič poriadne nefunguje a všade sa bez pardonu kradne. Spoločnosť ešte nie je nahnevaná na tento štát natoľko, aby povedala STOP! Až potom by sme robili všetko preto, aby sme si náš štát získali späť znovu pre nás všetkých.

My mladí si často kladieme otázku: „Prečo by sme mali zostať žiť tu na Slovensku?“ Triviálne keby odišli všetci „normálni“ ľudia, tak ako by to u nás vyzeralo? Radšej si to ani nepredstavujme. V štáte by sa rozmohol ešte väčší neporiadok. Začnem u seba. Veľmi odporúčam využívať všetky možnosti na štúdium, prácu, stáže a iné cenné skúsenosti, ktoré nám zahraničná civilizácia prináša. Človek viac dozrie a vyrastie v ňom osobnosť, ktorá aj napriek tomu, že využívala cudzokrajné možnosti na svoju sebarealizáciu, tak zostáva stále zviazaná putom k svojej materskej krajine. Berie veci viac z nadhľadom a zaujíma sa o veci verejné aj z iného pohľadu. Myslím, že aj napriek lepším podmienkam v zahraničí je nutné zostať stále verný a oddaný svojej vlasti. Tým mám na mysli pomoc krajine, ktorá nám dala možnosť narodiť sa tu a využívať prinajmenšom slobodu, o ktorú desaťročia naši rodičia tvrdo bojovali. Takže k zodpovedaniu otázky. Mladí ľudia by tu mali zostať minimálne preto, lebo táto krajina ich napriek všetkému čo sa tu deje POTREBUJE!

Osobne je aj mojou zodpovednosťou ako to tu bude ďalej vyzerať. Určite to bude zodpovednosťou aj vašou. My ľudia sme sa nenarodili na svet, aby sme boli jednotlivci, ale preto, aby sme brali ohľad aj na celú skupinu, ktorá je súčasťou našej malej krajiny. Šťastie nám nevytvoria politici alebo štát, kde žijeme. Šťastie a skutočnú radosť zo života si nesieme každý sám vo svojom vnútri. Je len na nás, či sa s ním vieme podeliť a ako s ním naložíme. Ak chceme naozaj lepšie Slovensko, tak najskôr musíme zmeniť v sebe to, čo prekáža tomu, aby sa tu lepšie žilo.

Teraz najčítanejšie