Denník N

Strach z neznámeho

Foto: Artalk.cz
Foto: Artalk.cz

Aktuálna výstava Strach z neznámeho je hĺbkovou sondou do života každého z nás. Hovorí o tom, akí sme, prečo sa bojíme utečencov.

Aktuálna výstava Strach z neznámeho v bratislavskom Kunsthalle ma absolútne pohltila. Pojednáva o utečeneckej kríze, pričom na diváka útočí zo všetkých strán. Môžete si vyskúšať aké to je byť zavretý v lodnom transporte, obalený čierno-čiernou tmou len s miniatúrnym obdĺžnikom svetla.

Celá výstava je veľmi interaktívna. Vybratým fotografiám utečencov môžete vytvoriť názvy, zamyslieť sa a na stenu napísať ako bojovať so strachom z neznámeho. V jednej sekcii okúsite aké je to byť selektívne (ne)vybratým utečencom bez udania dôvodu, A ak vás ďalej nepustia, musíte sa okľukou vrátiť.

Súčasťou výstavy sú veľavravné videá o príbehoch utečencov, ich živote na Slovensku a spoznávaní krajiny prostredníctvom kreslenej animácie tvorenej samotnými utečencami. Vrcholný počin s názvom Them je videom zobrazujúcim niekoľko skupín Poliakov pričom každá skupina má iné politické či hodnotové presvedčenie. Vo videu môžeme sledovať ako sa jednotlivé skupiny napádajú prostredníctvom plagátov, ktoré demonštrujú ich presvedčenie. Navzájom sa urážajú a provokujú typickými heslami jednotlivých skupín. Video končí spálením všetkých plagátov.

Plagáty trošku z iného súdka ponúka Dan Perjovschi, k utečeneckej kríze sa vyjadruje sarkasticky. Jeden z jeho plagátov si môžete vziať i domov. Na výstave ako symbol transportu nájdeme aj záchranné vesty, Sú zoradené do presných radov a stĺpcov, akoby sa autor snažil poukázať uniformitu týchto ľudí, pričom len niektorí z nich prežijú. Tematike viest sa venuje i Birgit Rüberg, ktorá vytvorila inštaláciu pozostávajúcu z viest nájdených na ostrove Lesbos. Na týchto vestách nájdeme autentické heslá beznádeje, nepochopenia.

2
Foto: Kunsthallebratislava.sk

Výstava ponúka množstvo obrazov, jednu sekciu tvoria obrazy samotných utečencov, ktorí napriek malému umeleckému talentu pôsobia veľavravne. Nájdeme tu i obrázky utečencov v rôznych situáciách, zväčša počas transportov na staniciach. Tieto vyobrazenia sprevádzajú vulgárne myšlienky domácich ľudí, ktoré sa snažia perfektne ilustrovať neopodstatnenú nenávisť voči inakosti.

Priznám sa, že na výstavy chodím pravidelne aby som načerpala inšpiráciu k vlastnej tvorbe. No už niekoľko rokov sa mi nestalo, že by som odchádzala z galérie plná dojmov i smútku. Výstava potrvá do 31. júla 2016 v Kunsthalle. Otvorí mnohým z nás oči. A možno i srdcia.

4-eeae6ea5a0c48f42fa73e41a15a62f7968d843bc
Foto: Teraz.sk

Teraz najčítanejšie