Denník N

Peter Zajac: EÚ ako potápajúci sa Titanik?

Rozhovor s Petrom Zajacom o predsedníctve Slovenska, problémoch v potápajúcej sa EÚ a politických plánoch.

Myslíte si, že predsedníctvo Slovenskej republiky zohráva rolu v tom ako sa formuje vláda?

Slovenské predsedníctvo nemení ani neovplyvňuje zásadné smerovanie Európskej únie. Je dôležité najmä pre predsednícky štát. Symbolicky zdôrazňuje rolu príslušnej krajiny v EU, ale aj jej logistickú pripravenosť. Je šancou ukázať, do akej miery je jej pevnou súčasťou.

Bolo by veľkým problémom, keby malo Slovensko nestabilnú vládu počas predsedníctva?

Nemyslím si, že by vznikla nejaká katastrofa. Zoberme si napríklad Českú republiku počas jej predsedníctva. Nič hrozné sa v EÚ neudialo, Česká republika sa len trochu zosmiešnila. Myslím si, že rovnaké by to bolo v prípade Slovenska.

V tejto diskusii (rozhovor bol robený po diskusii Pod Lampou pozn. autora) zaznela symbolika potápajúceho sa Titaniku. Vedeli by ste nám povedať viac o tejto predstave?

Táto symbolika vznikla v súvislosti s článkom Anne Applebaumovej, výbornej politologičky a historičky, ktorá prirovnala EÚ k potápajúcemu sa Titaniku. Ten článok má varovnú funkciu a hovorí o tom, že EÚ je vo vážnej kríze. Pravdu povediac, nemám rád takéto apokalyptické metafory. Takáto metafora neodvratnosti je demobilizujúca. Táto vychádza z predstavy, že Európa už narazila na ľadovec a neodvratne sa potápa. Je pravda, že Európa je v kríze, ale nemyslím si, že sa neodvratne “potápa“. Predpokladá, že sa proti tejto kríze nedá nič robiť. EÚ pred rokom 2008 vyzerala ako vrchol stability, ale už aj vtedy boli zreteľné prvky krízy – celková konštrukcia orgánov EÚ a vzťahov medzi nimi viedla k zvyšujúcemu sa deficitu demokratického rozhodovania, byrokratická povaha mnohých pravidiel v rámci orgánov EÚ znížila ich schopnosť efektívneho a dynamického rozhodovania. V poslednom čase však došlo aj k celkovej zmene geopolitickej situácie. Rusko sa vracia na veľmocenskú scénu agresívnym spôsobom, porušilo na Ukrajine všetky medzinárodné pravidlá, v Sýrii podporilo režim prezidenta Asada, ktorý sa za posledné roky dopustil na vlastných obyvateľoch mnohých zločinov proti ľudskosti. Spojené štáty za čias prezidenta Obamu vytvorili pre ruskú expanzívnu politiku svojou slabou zahraničnou politikou veľký priestor. Vo Veľkej Británii sa pripravuje referendum o zotrvaní v EÚ a jeho výsledok bude mať pre EÚ základný význam. Zosilnela neokomunistická rétorika, vyhlasujúca ekonomickú disciplinovanosť za diabla neoliberalizmu. Na Blízkom Východe sa rozpadajú štáty ako Sýria a Irak, ktoré stratili reálnu moc nad veľkými časťami svojich území a prenechali ju IS. Na svete je v dôsledku islamistického teroru a chudoby nezvládnuteľné množstvo desiatok miliónov utečencov. Na jednej strane vzniká elementárna humánna potreba prijať ich, na druhej vytvárajú utečenci v jednotlivých európskych krajinách veľké pnutia, posilňujúce extrémistické sily. To je dnešná realita, ktorú si Anne Applebaumová veľmi presne uvedomuje. Nemyslím si, že situácia smeruje neodvratne k zániku Európy, ale príznaky krízovej situácie sú veľmi silné.

Zaujímalo by ma, ako vnímate snahu pána Rybníčka a jeho možný nástup do vyššej politiky.

Na základe toho, čo som si prečítal, chce pán Rybníček prepojiť kresťanskodemokratickú a občianskokonzervatívnu politiku. Ako trenčiansky primátor robí ekonomicky triezvu a vyváženú politiku. Vymedzil sa proti nechutnej protiimigrantskej a protieurópskej rétorike, čo je v súlade s mojím presvedčením. To sú dva základné predpoklady rozumnej politiky. Ak by založil stranu a počas volebného obdobia by sa ukázalo, že jej činy sú v súlade s deklarovanými hodnotami, pokladal by som to za dobré znamenie. KDH sa otriasa v základoch, SIEŤ sa zdiskreditovala, Matovič vytvára síce priestor pre zaujímavých ľudí, ale on sám je vo vzťahu k partnerom úplne nespoľahlivý a používa metódy, ktoré sám u iných odsudzuje.

Myslím si, že zmena Ficovho režimu nebude možná, pokiaľ nebude mať opozícia štandardnú podobu a nebude jasné, čo je liberálne a čo konzervatívne, čo je v strede a čo napravo a pokiaľ nebude existovať v opozícii vzájomná lojalita bez kompromitácií, podrazov a vydierania. Dovtedy bude vládnuť predstava, že v politike je možné všetko.

Aká sú vaše politické plány na najbližšie obdobie?

Ja som z politiky odišiel v roku 2012 a som rád, že som sa vrátil k svojmu literárnovednému povolaniu (smiech). Na druhej strane, keby vznikla v konzervatívno-liberálnom spektre politická sila, ktorá robí poctivú politiku, určite by som ju podporil.

Foto: Flickr.com

Článok vyšiel v spolupráci s Martinom Hochelom.

Teraz najčítanejšie