Denník N

Rýchlo, rýchlo

Všelijaké veci sa dejú.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako majoritný akcionár spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48, 82646 Bratislava, s okamžitou platnosťou

ž i a d a      predstavenstvo spoločnosti,

aby sa zdržalo uskutočňovania všetkých právnych úkonov, ktorých následkom by bol vznik, zmena alebo zánik zmluvných a akýchkoľvek iných právnych vzťahov spoločnosti s fyzickými a právnickými osobami, s výnimkou právnych úkonov, nevyhnutných na zabezpečenie bežnej prevádzkovej činnosti, až do odvolania tejto žiadosti.

Tak presne takýto list som ako člen dozornej rady dostal od primátora. Nie je na tom nič nezvyčajné ak si nové vedenie mesta chce usporiadať vzťahy s mestskými spoločnosťami . Nezvyčajná je ale reakcia predstavenstva a dozornej rady, ktorá aj napriek tomuto listu schválila investičný plán na nový rok v objeme viac ako šesťdesiat miliónov eur(60mil). Prečo bolo nutné aj napriek primátorovej výzve v rýchlom slede chváliť v predstavenstve(piatok 30.1.2015) a v dozornej rade (utorok 3.2.2015) tento dokument je už otázka na ktorú neviem presne odpovedať.

Teraz najčítanejšie