Denník N

Ad: Skôr ako začnete Macháčkovej tlieskať…

Na internete sa objavil blog, ktorým jeho autorka chcela upozorniť, že za svoje konanie si nezasluhujem potlesk. Principiálne odmietnutie vlády so Smerom – SD, ako aj rozhodnutia, ktoré prijímam v komunálnej politike nerobím preto, aby mi ľudia tlieskali. Vždy mi v prvom rade ide o dodržanie sľubu, ktorý dávam svojim voličom. Nie som oportunista, a preto nevymieňam ponúkané výhody za zásady, na ktorých je moja politika postavená.

Počas predvolebnej kampane, ako aj teraz, krátko po nej, ma na významných podujatiach sprevádza skupina protestujúcich mladých ľudí s transparentami. Protestujú proti šikane, ktorej sa údajne dopustil môj viceprimátor v meste Prievidza. Vyzývajú ma k jeho odvolaniu. „Kauza šikany“ sa objavila na sociálnych sieťach približne 6 týždňov pred voľbami do Národnej Rady, teda v čase, keď aj iní kandidáti na poslancov čelili diskreditačným kampaniam. V meste Prievidza začala petíciou za odvolanie viceprimátora, pokračovala šírením dezinformácií a koláži na internete, účasťou pána zastupujúceho neexistujúce médium na podujatiach pre novinárov, blogmi úplne novej blogerky, až vyústila do protestov hŕstky mladých ľudí s transparentami. Tí síce nepochádzajú z Prievidze, ale na predvolebné mítingy v regióne sa nechali voziť na drahých autách.

Obdobie šiestich týždňov pred voľbami, ale aj tieto dni ma presviedčajú o tom, že ide o vopred dômyselne pripravenú antikampaň proti mne. Kampaň, ktorá je niekým financovaná a organizovaná na objednávku. To, že ľudí, ktorí organizujú protesty združuje občianske združenie Nahlas  z Bratislavy, ktoré dostalo 3. novembra 2015 štedrý dar vo výške 8 000 € od štátnej spoločnosti na účel podpory projektu komunikačnej kampane zameranej na práva spotrebiteľov, otvára  tiež viacero zaujímavých otázok.

Už vo svojej advokátskej praxi som sa snažila ísť cestou nachádzania práva a spravodlivosti. Odchodom zo strany Sieť som preukázala, že ak je konanie mojich spolupracovníkov v rozpore s mojimi zásadami a hodnotami, nemám problém vzdať sa získaných postov. Ak by som bola presvedčená o tom, že môj zástupca sa skutočne dopustil konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, trvala by som na tom, aby sa vzdal svojich funkcií. Koniec koncov pre mňa by bolo najjednoduchšie svojho zástupcu odvolať a nahradiť niekým iným. Moje meno by sa prestalo objavovať na transparentoch, nebola by som obviňovaná, že kryjem šikanu. Domnievam sa ale, že môj zástupca sa stal nepohodlným členom predstavenstva v spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s., kde zastupoval mesto Prievidza nie pre nadmernú kontrolu, ako to zhodnotil inšpektorát práce, ale preto, že opakovane poukazoval na rozpor konania ďalších členov predstavenstva a zamestnancov so zákonom. Myslím si, že v spoločnosti hájil záujmy Prievidžanov, že sa nedopustil konania v rozpore so zákonom, a že túto skutočnosť potvrdí aj súd.

K podpore od strany Smer-SD v komunálnych voľbách

Je pravdou, že som pred komunálnymi voľbami prijala podporu od strán Smer-SD a SNS. Regionálna politika je však úplne odlišná od celoštátnej politiky. V Prievidzi obe spomenuté strany nemali vlastných primátorských kandidátov a žiadna predvolebná ani povolebná koaličná dohoda či zmluva uzatvorená medzi mnou a predstaviteľmi uvedených strán podpísaná nebola. Tieto strany iba odporučili svojim voličom, aby ma volili. Kandidovaním za stranu Sieť, bez akejkoľvek koalície, som aj pred komunálnymi voľbami jasne deklarovala svoje odlišné politické zaradenie.

Strana Smer-SD ma odporučila voliť z dvoch hlavných dôvodov. Prvým boli výsledky našej práce v uplynulom volebnom období, podľa ktorých bola nastavená aj nálada v meste. Bolo zrejmé, že voľby vyhrám a pre vládnu stranu nemalo zmysel stavať vlastného kandidáta, ktorého by som pravdepodobne porazila. Druhým dôvodom bolo to, že vďaka odporúčaniu voliť ma mohol Smer-SD po komunálnych voľbách uvádzať Prievidzu medzi mestami, v ktorých uspel. To, že tak robil, bolo pre mňa prekvapujúce, pretože z 25-členného mestského zastupiteľstva boli zvolení za vládnu stranu len štyria poslanci. Strana Smer stratila v meste Prievidza v posledných parlamentných voľbách viac ako 20 %. Jedným z dôvodov je podľa môjho názoru aj moje pôsobenie na poste primátorky.

Hranica medzi kritikou a čistým ohováraním

Takisto je pravdivá informácia, že som pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania podala trestné oznámenie voči Ing. Richardovi Takáčovi, poslancovi MsZ v Prievidzi a podpredsedovi TSK, ktorý je v súčasnosti člen strany Smer-SD. Nešlo však o žiadnu objektívnu kritiku ako sa snaží tvrdiť Zuzana Varhaníková vo svojom blogu. Poslanec mestského zastupiteľstva sa vyjadril v regionálnom periodiku k rušeniu škôl, pričom vo svojom článku uviedol zjavne nepravdivý údaj. Doslova tvrdil, že som klamala, pričom som veľmi ľahko vedela aj na súde preukázať opak.

Listom som pána poslanca požiadala o ospravedlnenie, ktorého som sa nedočkala. Rovnako som ho žiadala, aby prestal šíriť o mne nepravdivé informácie a keďže tak neurobil, bola som nútená podať tresne oznámenie.  Inú možnosť, ako sa brániť, som už nemala. V súčasnosti je právny stav taký, že po pôvodnom rozhodnutí Okresného súdu v Prievidzi o oslobodení obžalovaného Krajský súd v Trenčíne toto rozhodnutie zrušil a vyslovil právny názor, z ktorého je dôvodné predpokladať, že obžalovaný bude odsúdený.

V dozornej rade ako zástupkyňa samospráv

Od 1. júna 2015 do 3. marca 2016 som bola členkou dozornej rady Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. Do tejto funkcie ma navrhli ako zástupkyňu samospráv členovia predstavenstva Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, v ktorej má mesto Prievidza majetkovú účasť. Podľa stanov spoločnosti a obchodných zvyklostí má Stredoslovenská vodárenská spoločnosť právo navrhovať jedného člena do dozornej rady Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.

Nomináciu som prijala v záujme toho, aby som mohla pomôcť samosprávam pri ochrane ich práv a záujmov. Za členstvo v dozornej rade mi nebola poskytovaná žiadna finančná odmena. Zdôrazniť treba aj to, že pôsobenie zástupcov samospráv v štatutárnych a kontrolných orgánoch vodárenských prevádzkových spoločností je obvyklé. Napríklad v spoločnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, ktorej akcionárom je takisto francúzska spoločnosť VEOLIA VODA S.A., pôsobia v dozornej rade štyria starostovia obcí.

Z dôvodu, že členstvo v dozornej rade mi vyplývalo z výkonu funkcie primátorky mesta, právne názory na jeho prípustnosť sú rôzne. Aby som úplne vylúčila možné pokračovanie porušovania zákona, som sa 3. marca 2016 vzdala funkcie členky dozornej rady. Zároveň som sa rozhodla sama podať podnet, na základe ktorého v zmysle zákona túto vec prerokuje Mestské zastupiteľstvo a prijme k nej rozhodnutie.

Snaha o ďalšie živenie týchto káuz pokračuje aj po voľbách. Občianske združenie Nahlas pozývalo na protest v Bratislave pred podujatím, na ktorom som si preberala dekrét o zvolení za poslankyňu, ďalší protest bol dnes pred ustanovujúcou schôdzou NR SR.  O ich spontánnosti si dovolím pochybovať. Je zrejmé, že aj po voľbách som naďalej vítaným cieľom útokov. Prečo? Odpoveď je, každému rozumne zmýšľajúcemu človeku, vnímajúcemu súčasné politické dianie, jasná… Myslím si, že som už jasne dala najavo, že ustúpiť nemienim. Vlastne som si už zvykla na to, že na Slovensku nie je problém si najať protestujúcich, ktorí budú vykrikovať, čo si vaši neprajníci objednajú. Mňa však nezlomia. Tak ako ma nezlomila vidina prospechov, ktoré by som získala, keby som podporovala vládu so Smerom.

Teraz najčítanejšie