Denník N

Prečo je vlastenectvo či hrdosť na národ nezmyslom

Väčšina z nás sa narodila na Slovensku, v ktorom teraz žijeme. Prečo sme sa tu narodili? Existuje dôsledná a plnohodnotná odpoveď na túto otázku?

        Za narodenie iste vďačíme rodičom. Spoznali sa a ako plynul čas, povedali si, že si nami spríjemnia život. Takže logicky sa dôvod (príčina) našej národnosti posunul ešte pred naše narodenie, teda je naša existencia podmienená rodičmi. Je vhodné podotknúť, že sme nemali žiadnu možnosť ovplyvniť niečo, čo sa udialo ešte pred našou existenciou. Túto istú otázku si môžu položiť aj naši rodičia, naši starí rodičia. Každý človek, ktorý na tejto planéte žil, nemohol ovplyvniť miesto svojho narodenia. Otázka dôvodu je teda priamou otázkou kauzality. Na každého z nás sa vzťahuje obrovský (nepredstaviteľne obrovský) počet udalostí, ktoré nás doviedli až do tohto konkrétneho stavu. Či sú to “dobré“/“zlé“ gény, šťastné/nešťastné detstvo, vystavenie sa krízovým a stresujúcim situáciám. V našich životoch sa udialo a udeje mnoho náhod, ktoré neovplyvníme, no ony ovplyvnia nás. Gény sme si nevybrali. Nevybrali sme si ani rodičov, ani miesto narodenia, kde nie sú veľké prírodné pohromy. Nevybrali sme si ani čas narodenia do doby, v ktorej už máme internet a relatívne vyspelú výpočtovú techniku.

       Narodenie sa na určitom území je len výsledkom obrovskej siete náhodných a do určitej miery predurčených udalostí, siahajúcich ďaleko pred naše narodenie. Dovolím si tvrdiť, že príčina nutne siaha ešte pred zrodenie našej Zeme a Slnečnej sústavy. Siaha na úplný počiatok vesmíru. Pozrime sa na celú filozofiu vlastenectva a hrdosti na národ z tejto perspektívy. Jej význam nenávratne zmizne. Veď posúďte sami.

(Obrázok v plnom rozlíšení)

        Z tohto pohľadu dáva zmysel radosť zo samotnej existencie. Vesmír a jeho zákony nám dali nádhernú prírodu, zaujímavé fyzikálne zákony a mnoho javov, ktoré môžeme skúmať. Toto sú všetko aspekty, ktoré nás spájajú a nerozdeľujú. Niekedy večer premýšľam, aký život by bol na našej planéte bez rôznych umelých hraníc, ktoré vytvárajú rozbroje medzi národmi, štátmi, rasami, kultúrami či náboženstvami. Aký by bol život bez nezmyselných umelých hraníc.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Búran

Som mladý študent s otvorenou mysľou, no nie natoľko, aby mi vypadla z hlavy. ,,Iste malo v minulosti veľa ľudí veľa vier, veľa hier. Celý život v niečo veriť, ale na kľukatej ceste aj tak veľa dier. Veľa otázkami obklopený, ako vodou svetadiel. Niektorí veria v mier, niektorí vo vojnu sfanatizovaní svojou vierou vier. Obetovaných často veľa tiel. Nie každý kľudne vybral si, že s ktorou vierou vtedy teda šiel. Niektorý začal veriť preto, lebo nemal cieľ. Pod vplyvom viery namaľovaných aj veľa diel, no taktiež aj nabitých veľa diel, čo odpálili veľa striel." - Čistychov