Denník N

Spoznajte obyvateľstvo a mestá Slovenska cez interaktívny atlas

Milujem mapy a atlasy. Okrem tých papierových rád privoniam aj k ich mladším digitálnym súrodencom. Jedného dňa som sa rozhodol, že dieru v ponuke moderných máp Slovenska, ktoré by boli využiteľné aj pre potreby školskej geografie, zaplním vlastnou tvorbou. Pozrite sa, či sa mi to s Atlasom obyvateľstva a miest Slovenska podarilo.

Atlas krajiny Slovenskej republiky, vrcholné dielo slovenskej kartografie, vyšiel už pred takmer pätnástimi rokmi. Napriek tomu, že ide stále o hodnotný a komplexný zdroj informácii o našej domovine, ktorý má okrem monumentálnej tlačenej podoby aj svoju online verziu, rozhodol som sa, že pre potreby rýchleho a užívateľsky priateľského využitia v školskej geografii (prípadne pre potreby širokej laickej verejnosti), by bolo lepšie mať niečo jednoduchšie a svižnejšie.

Vývoj počtu obyvateľov SR

Zobral som to ako výzvu naučiť sa niečo nové a v priebehu týždňa som z viacerých zdrojov dát a mapových vrstiev vytvoril interaktívny Atlas obyvateľstva a miest SR, ktorý je voľne dostupný na tomto odkaze. Je navrhnutý ako mapový príbeh, v ktorom sa užívateľ postupným posúvaním obsahu smerom nadol, oboznámi so základnými demografickými pomermi Slovenska. Na jeho plnohodnotné prezeranie budete potrebovať počítač, na displejoch smartfónov a tabletoch bude zobrazenie jednotlivých máp oklieštené.

Veková pyramída obyvateľstva SR

Atlas obyvateľstva a sídiel SR je ešte stále v procese tvorby, postupne pribudnú k mapám úlohy, v ktorých si žiaci precvičia prácu s mapou, analýzu dát a vyvodzovanie záverov z rozličných tematických máp. Atlas obsahuje okrem interaktívnych máp aj vložené grafy a sprievodný text. V súčasnosti je jeho obsah tvorený nasledovnými kapitolami:

 • Vývoj počtu obyvateľov od roku 1840 do roku 2020
 • Vekové zloženie obyvateľstva v súčasnosti a budúcnosti
 • Počet obyvateľov a hustota zaľudnenia
 • Národnostné zloženie obyvateľstva
 • Obyvateľstvo podľa vierovyznania
 • Pôrodnosť
 • Migrácia obyvateľstva
 • Miera nezamestnanosti
 • Koľko sa kde zarába
 • Mestá Slovenska
 • Aké boli mestá Slovenska v roku 1910
Podiel Rómov v okresoch SR
Príklad mapy z atlasu. Podiel rómskeho obyvateľstva v okresoch SR.

Jednotlivé mapy obsahujú vyskakovacie okná s dodatočnými informáciami o zobrazovaných javov a procesoch, čím sa možnosti mapovej prezentácie v porovnaní s klasickým tlačeným prevedením výrazne prehlbujú. Mojou osobne najobľúbenejšou časťou atlasu je mapa najväčších miest na území Slovenska v roku 1910, ktorá obsahuje informácie o vtedajšom počte a národnostnej skladbe obyvateľov, graf vývoja počtu obyvateľov do súčasnosti a odkaz na fotografie zobrazujúce niekdajšiu podobu miest.

Vzájomným porovnávaním viacerých máp je možné hľadať súvislosti (prepojenia) medzi vybranými ukazovateľmi. Existuje napríklad vzťah medzi vysokou mierou nezamestnanosti a stratou obyvateľstva migráciou v jednotlivých okresoch? Ktoré mestá patrili pred storočím k najväčším na Slovensku a dnes sú len malými provinčnými mestečkami? Ktoré mestá naopak v rebríčku miest v priebehu posledných sto rokov výrazne poskočili?

Zvedavým napadne veľa otázok, verím, že atlas poskytne odpovede aspoň na niektoré z nich.

Viac interaktívnych máp a množstvo článkov súvisiacich s geografiou nájdete na webstránke Lepšej geografie.

Teraz najčítanejšie