Denník N

Kotlebov fašistický program

Veľa ľudí by si zrejme želalo, aby nadpis zodpovedal realite, Kotlebova strana ĽSNS by mohla byť zakázaná a bolo by po probléme. Žiaľ, také jednoduché to nie je. Kotlebov program totiž nie je fašistický, ani nacistický. Je to zmes všeličoho a v prvom rade expresný tiket do Bieloruska.

Možno ide v niektorých bodoch mierne do extrému (bod 2.1 Založíme domobranu alebo bod 2.4 Zavedieme policajné cvičenia v osadách), ale to je tak všetko. Možno o to viac by sme mali diskutovať o tom, že viac ako polovica bodov (28 zo 49) jeho programu sú buď obyčajný populizmus, miestami horší než ten Ficov (14 bodov) alebo sú to body, ktoré by našej spoločnosti či ekonomike výrazne uškodili (tiež 14 bodov). Ďalších 10 bodov je ako keby prevzatých z programu SaS, 9 bodov je na diskusiu a 2 body existujú už dnes. Spolu 49 jednotlivých bodov, ktoré sa nachádzajú v Kotlebovom programe. Samotný program je na konci tohto blogu.

Poďme sa teda baviť o tom, ako by vyzeralo Slovensko, keby sa šibnutím čarovného prútika realizovali všetky Kotlebove body:

Boli by sme vystúpení z EÚ, čo by znamenalo, že na slovenské výrobky exportované do EÚ by sa muselo platiť clo. Nerobme si žiadne ilúzie, že by nám EÚ dovolila ostať alebo stať sa členom EHS (Ekonomický hospodársky priestor), vlastne on a nie EÚ umožňuje bezcolný obchod. Do pár rokov by najväčší investori a nie len zahraniční, opustili Slovensko. Bod 6.2. Zrušenie stimulov pre zahraničných investorov by sa naplnil automaticky, lebo už by sem nik neprišiel. Boli by sme aj vystúpení z NATO (bod 8.1.), čo by znamenalo, že by sme výrazne museli zvýšiť výdavky na obranu. Napríklad kvôli tomu, že by vojaci strážili hranice (bod 4.2) alebo že by sme mali vlastnú protivzdušnú obranu (bod 8.5). Mali by sme už len jednu zdravotnú poisťovňu (bod 5.2.), čo by znamenalo odškodnenie alebo odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní za stovky miliónov Eur. Ľudia by chodili do dôchodku v šesťdesiatich rokoch, dva dôchodkové ročníky sú ročné vyššie náklady (a nižšie príjmy do sociálnej poisťovne) asi o trištvrte miliardy eur. Mali by sme zavedenú rovnú daň, čo by síce ekonomike pomohlo, no v prvom roku by spôsobilo mohutný výpadok verejných financií (tento plánuje SaS financovať zrušením Ficových sociálnych balíčkov, čo Kotleba neplánuje). Výpadok vo verejných financiách by spôsobili aj nájomne byty, ktoré by „slušným rodinám“ dal k dispozícii štát (bod 3.5), rovnako ako materská vo výške 100 predošlej mzdy po dobu troch rokov (bod 3.6), či odkúpenie alebo vyvlastnenie (vrátane odškodnenia) strategických podnikov (bod 6.1) . Uvedené opatrenia by v prvom rade spôsobili miliardové výpadky resp. vyššie výdavky a Slovensko by sa vybralo rovno na grécku cestu a/alebo čelilo rôznym medzinárodným žalobám (za vyvlastnenie zdravotných poisťovní či strategických podnikov). Samozrejme naplnenie bodu 1.1. Vyrovnaný štátny rozpočet je nemysliteľné. Ak by k týmto opatreniam opustilo Slovensko eurozónu (bod 9.1), masívne by devalvovala nová slovenská koruna. Do tohto všetkého by bolo zrušené financovanie politických strán (bod 1.4), čo v skutočnosti znamená, že by sa do parlamentu dostali len strany financované oligarchami a tiež by poslanci robili za minimálnu mzdu (bod 1.5), čo znamená že v parlamente by boli len neschopní snilkovia alebo grázli schopní všetkého. Skôr tí druhí. V tomto je Kotleba aj so svojim programom nebezpečný. Nie v tom, že by jeho program rušil demokraciu. Ale v tom, že by nás dostal rovno do Bieloruska.

Vysvetlivky: S – z programu SaS, N – nerealizovateľné alebo škodlivé, P – populistické, E – existuje, D – na diskusiu

    Oblasť Programový bod   Poznámka
1 1.1 FUNKČNÝ ŠTÁT Prehodnotíme štátne výdavky s cieľom prijať vyrovnaný štátny rozpočet. S
2 1.2 FUNKČNÝ ŠTÁT Znížime počet poslancov NR SR zo súčasných 150 na 100. S presne v súlade s referendovou otázkou SaS
3 1.3 FUNKČNÝ ŠTÁT Občanom umožníme odvolať z funkcie poslanca NR SR. N Voľby sú tajné. Odvolávali by tí, ktorí aj tak volili niekoho iného
4 1.4 FUNKČNÝ ŠTÁT Zrušíme financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu. N opatrenie, ktoré podporuje korupciu
5 1.5 FUNKČNÝ ŠTÁT Platy politikov stanovíme v závislosti od minimálnej mzdy. N opatrenie, ktoré odradí schopných ľudí kandidovať
6 1.6 FUNKČNÝ ŠTÁT Zavedieme rovnú daň 15 %. S výpadok v rozpočte 1 mld. €
7 2.1 BEZPEČNOSŤ Založíme Domobranu, ktorá ochráni slušných ľudí všade tam, kde zlyhala polícia. P Dobrovoľné?
8 2.2 BEZPEČNOSŤ Rozšírime právo pri ochrane života a majetku použiť zbraň. D zrejme farmársky zákon, náročné na technické prevedenie
9 2.3 BEZPEČNOSŤ Tresty a väzenie sprísnime tak, aby si každý, politik aj parazit, dobre rozmyslel, či bude radšej poctivo pracovať, alebo kradnúť a lúpiť. P Populizmus, problém nie je v trestoch či zákonoch, ale v ich aplikácii
10 2.4 BEZPEČNOSŤ Zavedieme policajné cvičenia v čiernych osadách. P
11 2.5 BEZPEČNOSŤ Zlikvidujeme čierne stavby – paláce zbohatlíkov aj nelegálne osady. D
12 3.1 STAROS- TLIVOSŤ Prácu ponúkneme všetkým. S Práca namiesto dávok, náročne technické riešenie
13 3.2 STAROS- TLIVOSŤ Nezamestnaných zapojíme do výstavby bytov a ciest, do opráv škôl, nemocníc a kultúrnych pamiatok. S Práca namiesto dávok, náročne technické riešenie
14 3.3 STAROS- TLIVOSŤ Tým, ktorí odmietnu pracovať, nedáme zadarmo vôbec nič – žiadne domy, dávky, ani príspevky. E Dnešný právny stav, naviazaný na aktivačné práce. Zrejme protiústavné
15 3.4 STAROS- TLIVOSŤ Dôchodkový vek určíme na 60 rokov. N výpadok v rozpočte 0,7 mld. €
16 3.5 STAROS- TLIVOSŤ Slušným rodinám dáme možnosť získať nájomný byt. Zavedieme bezúročné mladomanželské pôžičky. P Populizmus, hypotekárne úvery sú na historickom minime
17 3.6 STAROS- TLIVOSŤ Zvýšime materskú dávku na 100 % platu matky. Poberanie materskej dávky predĺžime až na 3 roky. S SaS to má ako súčasť OB
18 4.1 OCHRANA Obnovíme ochranu štátnych hraníc. P Štátna hranica chránená je
19 4.2 OCHRANA Na ochranu hraníc nasadíme armádu. P Momentálne nie je pred kým chrániť hranicu
20 4.3 OCHRANA Neprijmeme ani jedného imigranta! S
21 4.4 OCHRANA Všetkých imigrantov, ktorých k nám natlačila Európska únia alebo doviezla vláda, vyhostíme! P Je ich tu len pár stovák a to tiež len dočasne
22 5.1 ZDRAVIE Obnovíme bezplatnú zdravotnú starostlivosť v zmysle Ústavy SR. P Svetový mier, nič konkrétne
23 5.2 ZDRAVIE Založíme jednu štátnu zdravotnú poisťovňu. N Čo so súkromnými? Odkúpiť od Penty za stovky miliónov €?
24 5.3 ZDRAVIE Zrušíme sankcie za odmietnutie očkovania. D na diskusiu
25 5.4 ZDRAVIE Obnovíme jednu štátnu záchrannú službu. Každá sanitka bude vždy s lekárom. D
26 6.1 SEBE- STAČNOSŤ Strategické podniky vrátime do rúk štátu. N Ako? Odkúpiť? Vyvlastniť? Ak vyvlastniť, tak s finančnou náhradou?
27 6.2 SEBE- STAČNOSŤ Odstránime zvýhodňovanie zahraničných podnikateľov pred slovenskými. S Zrušenie investičných stimulov
28 6.3 SEBE- STAČNOSŤ Obnovíme poľnohospodárstvo. S Ak rovnaké dotácie ako v EÚ alebo odstránenie bariér, tak ok
29 6.4 SEBE- STAČNOSŤ Zabránime cudzincom skupovať slovenskú pôdu. P Nevykonateľné, je to v rozpore s právom EÚ
30 6.5 SEBE- STAČNOSŤ Nebudeme akceptovať dohodu TTIP. D Na zváženie
31 6.6 SEBE- STAČNOSŤ Odstránime byrokraciu v podnikaní. S AGENDA 2020
32 7.1 HODNOTY Výchovu a vzdelávanie mládeže postavíme na tradičných národných a kresťanských hodnotách. P Svetový mier
33 7.2 HODNOTY Deti ochránime pred nemravnosťou v médiách. N Zakázať nahé ženské prsia ala Škripek?
34 7.3 HODNOTY Zakážeme prevádzkovanie výherných automatov. D
35 7.4 HODNOTY Nedovolíme registrované partnerstvá a adopcie detí úchylmi. E Registrované partnerstvá nie sú, adopcie dnes nik nepožaduje
36 7.5 HODNOTY Prešetríme činnosť zahraničných mimovládnych organizácií. N Obmedzuje slobodu a právo na informácie
37 8.1 ARMÁDA Presadíme vystúpenie Slovenska zo zločineckého paktu NATO. N Výrazne vyššie výdavky na obranu, odhadom zdvojnásobenie
38 8.2 ARMÁDA Slovenských vojakov stiahneme z okupačných zahraničných misií. D
39 8.3 ARMÁDA Obnovíme myšlienku bloku vojenskej neutrality – Švajčiarsko,
Rakúsko, Slovensko.
N Výrazne vyššie výdavky na obranu, odhadom zdvojnásobenie
40 8.4 ARMÁDA Obnovíme zbrojársku výrobu. N Má to robiť štát?
41 8.5 ARMÁDA Vybudujeme protivzdušnú obranu. N Proti komu? Náklad 1 miliarda €
42 8.6 ARMÁDA Na princípe dobrovoľnosti obnovíme základnú vojenskú službu. D
43 9.1 SUVERENITA Obnovíme slovenskú korunu. N Obrovské transformačné náklady
44 9.2 SUVERENITA Spustíme referendum o vystúpení z Európskej únie. N Obrovské transformačné náklady
45 9.3 SUVERENITA Slovenské právo nadradíme nad príkazy Európskej únie! P Pokiaľ sme v EÚ, tak nereálne
46 9.4 SUVERENITA Jednostrannú orientáciu na Západ nahradíme vyváženou spoluprácou so všetkými krajinami sveta. P Svetový mier
47 10.1 PRÍRODA Zvýhodníme používanie alternatívnych palív – LPG a CNG. D
48 10.2 PRÍRODA Masovou výsadbou obnovíme lesy. P Toto nie je problém lesov,
49 10.3 PRÍRODA Sprísnime tresty za devastáciu životného prostredia. P Problém je neuplatňovanie

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Richard Sulík

Rozhliadnite sa. Vidíte snáď na Slovensku niekoho iného, kto nemá žiadny korupčný škandál, kto drží slovo, kto má program zostavený naozajstnými expertmi, kto má viac ako 10 rokov skúseností, ako tieto konkrétne riešenia pre ľudí presadiť, kto sa neriadi ideológiou, ale zdravým rozumom a kto má úprimnú chuť postaviť tú najlepšiu možnú budúcnosť pre Slovensko?
Všetci, ktorí nám veria, menia hru s nami. Nenechajú sa podplatiť rozhadzovaním, ktoré budú splácať naše deti. Už majú dosť chaotických amatérov. Zaujímajú ich konkrétne zmeny, pre ktoré sa mladým oplatí zostať na Slovensku. Chcú už konečne reálne výsledky.
A chcú sebavedomé Slovensko, ktoré najlepšie vie, čo potrebuje.
Sme SASKA a meníme hru.