Denník N

Je rok a pol dostatočná premlčacia doba?

O tom, ako Marián Kotleba škrtol eurofondy pre BBSK v závere roka 2014 sa popísalo skutočne veľa. Avšak to, ako to vyzerá dnes v jednej z inštitúcií, ktorá sa nedočkala sľúbených peňazí na rekonštrukciu, sme už dlho nečítali.

Hovorím konkrétne o Domove sociálnych služieb Slatinka. Obec, ktorá leží pár kilometrov od Lučenca je skutočne veľmi maličká. Môžete tu vidieť pár domov, rómsku osadu a jednu kultúrnu pamiatku – kaštieľ. Tu malo svoj domov niekoľko rokov približne 50 ľudí s rôznym stupňom zdravotného postihnutia.

Kaštieľ však už pár rokov neslúži svojmu účelu, pretože v rámci projektu „DSS Slatinka – zavŕšenie procesu transformácie DSS Slatinka s cieľom sociálnej integrácie klientov zariadenia“, sa začalo s presunom klientov do účelových, malokapacitných zariadení sociálnych služieb. Tieto priestory poskytujú lepšiu kvalitu a v neposlednom rade sú umiestnené priamo v meste Lučenec s cieľom začleňovania klientov do bežného života.

To, či je táto zmena správna si môžete priblížiť v tomto linku: http://nasnovohrad.sme.sk/c/7495914/zivot-klientov-dss-slatinka-ukazu-na-fotografiach.html

Poslednou prevádzkou v areáli kaštieľa ostal rodinný dom postavený v záhrade objektu. Momentálne sa v ňom poskytujú sociálne služby klientom s mentálnym, telesným a kombinovaným znevýhodnením, pričom jeho kapacita je 15 miest. Obyvatelia tohto domu sú tí, ktorí potrebujú najväčšiu opateru. Sami sa nedokážu obliecť, najesť, nevedia chodiť a jednoducho sú odkázaní na 24-hodinový dozor. Často to už nie sú malé deti ako by si niekto mohol myslieť, a preto je veľmi zarážajúca absencia výťahu. Zobrať z druhého poschodia dospelého človeka na rukách a následne sa vrátiť ešte po jeho invalidný vozík nie je také jednoduché ako by sa mohlo zdať. A čo potom keď ich je hore 8? Určite to nie je jednoduché pre opatrovateľky. Pri predstave že to niekto robí párkrát do dňa sa môžeme zamyslieť nad tým, či je to skutočne vhodný objekt pre takto telesne či mentálne postihnutých ľudí.

 

Rodinný dom v areály kaštieľaAvšak takto to už dávno nemuselo byť. Na stránke DSS Slatinka je uvedené:

„V roku 2013 sa nám podarilo dostať od MsÚ v Lučenci do dlhodobého nájmu budovu na ul. Rázusovej v Lučenci, ktorú v rámci štrukturálnych fondov chceme zrekonštruovať a vytvoriť v nej špecializované zariadenie, ktoré bude architektonicky prispôsobené a vybavené, tak aby sa v ňom mohli poskytovať kvalitné sociálne služby aj  klientom s telesným hendikepom a do ktorého sa budú môcť presťahovať klienti, ktorí zostávajú žiť v neúčelovej budove v  areáli kaštieľa na Slatinke.“

Do toho však vstúpili páni z BBSK. Najprv pán Kotleba tvrdil, že zmluvu podpísať nemôže, pretože by porušil zákon rozpočtových pravidlách verejnej správy. Poslanci totižto údajne sumu vyčlenenú na spolufinancovanie projektu presunuli na iný účel. Následne prišla petícia rodičov, pri ktorej odovzdaní sa pán predseda BBSK skutočne „vytiahol“.

Marián Kotleba pri stretnutí s rodičmi v chodbe úradu BBSK

Viac tu: http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/kotleba-stretol-rodicmi-postihnutych-deti-prijal-ich-pri-vytahu.html

Následne sa mali financie určené na tento projekt prinavrátiť na zastupiteľstve v decembri 2014. Napriek tomu, že bolo množstvo možností ako financie nájsť aj bez presunu peňazí naspäť, nič sa neudialo. A tak sú opäť všetci ľudia v oblekoch spokojní, pretože sa o ničom nehovorí a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím sa žiadnej pomoci či zlepšenia podmienok nedočkali.

Píšem tento blog aj z toho dôvodu, že jedným z obyvateľov rodinného domu v Slatinke je aj môj čoskoro 20-ročný brat. Zdvihnúť ho a preniesť cez relatívne úzke schody, kde hrozil pád skutočne nebolo len tak. To všetko preto, aby sa aspoň na pár hodín mohol v invalidnom vozíku pohybovať na čerstvom vzduchu. Nezastávam týmto článkom žiadne politické stanovisko ale kedže sa ma táto vec týka osobnejšie, poskytujem vám priestor na uváženie, či títo ľudia skutočne dostávajú toľkú starostlivosť a pozornosť, ktorá človeku patrí.

V závere pripájam detailnejšie fotky kaštieľa v Slatinke a výrok pána predsedu BBSK.

Objekty som si pozorne prešiel a nikto z vás by nevybral pre svojho blízkeho umiestnenie v jednom z tých malých objektov na úkor toho veľkého kaštieľa. My sme tých ľudí z takého prostredia vytrhli a dali do maličkých budov v centre Lučenca.“Budova kaštieľa

Budova kaštieľa v Slatinke

 

Teraz najčítanejšie

Jakub Vážan

Som mladý a pozitívny študent UCM v Trnave, ktorý je vďačný za všetko čo sa v jeho živote odohralo.