Denník N

Ani tretej vláde Roberta Fica nejde o deti

Programové vyhlásenie vlády v oblasti vzdelávania nesplnilo očakávania významnej časti učiteľov, odborníkov a rodičov. Opatrenia, ktoré vláda sformulovala v časti vyhradenej pre školskú politiku, sú iba obvyklou „povinnou jazdou“, ktorá neavizuje nič prevratné, ani toho veľa nesľubuje.

V oblasti materských, základných a stredných škôl je načrtnutých niekoľko čiastkových vylepšení súčasného systému vzdelávania, vrátane navýšenia finančných investícií. Vláda však očividne nemá ambíciu urobiť vo vzdelávaní zmeny, ktoré by školy motivovali k zvýšeniu podpory žiakov pri učení a k hľadaniu nových ciest pri rozvíjaní ich rôznorodého potenciálu. Vágnosť viacerých naformulovaných záväzkov a nedostatočne špecifikované ciele navyše ani neumožní ich priebežný odpočet a zhodnotenie v závere volebného obdobia.

Viacerí odborníci v oblasti školstva upozorňujú na to, že ani tretej vláde Roberta Fica nejde o deti. Pritom o ne by malo ísť v prvom rade, naplnenie ich vzdelávacích potrieb by malo byť prioritou. Na tom sa pred voľbami zhodli viacerí pedagógovia, vzdelávací experti aj politici. Podporujú to aj konkrétne skúsenosti z iných krajín, ktoré ukazujú, že aj na Slovensku treba zmeniť prístup k žiakom v školách, prispôsobiť vyučovanie ich individuálnym vzdelávacím potrebám a viac im pri učení pomáhať. Vláda však tieto argumenty nevzala do úvahy.

#Sieť je koaličný partner iba do počtu

 „Ak je niečo v programovom vyhlásení vlády, ešte to neznamená, že sa to stane. Ale ak to tam nie je, tak sa to takmer určite nestane“, upozornil nezaradený poslanec NR SR Miro Beblavý (bývalý člen #Siete) pri porovnávaní programového vyhlásenia tretej Ficovej  vlády s volebným programom #Siete.  Porovnanie odhalilo, že v oblasti boja s korupciou presadila táto koaličná strana menej ako tretinu svojho programu.

Nezávislá poslankyňa Simona Petrík (bývalá členka #Siete) zas spočítala, že vláda venuje takej dôležitej téme, akou je rodinná politika a podpora žien, iba 579 bezobsažných slov. Pritom konkrétna pomoc rodinám bola v #Sieti jedným z lajtmotívov jej predvolebnej kampane.

Slabý výkon podala #Sieť aj v oblasti vzdelávania. Z jej ambiciózneho plánu zaviesť vo vzdelávaní zmeny, ktoré nielen uspokoja nároky učiteľov, ale najmä naplnia potreby detí, sa do vládneho dokumentu dostali len čriepky, ktoré opisujú buď samozrejmosti, alebo prísľuby, ktoré bez spomínanej systémovej podpory nebudú fungovať.

#Sieť v hodnotení prvého vládneho kroku prepadla

V #Sieti som pred voľbami niesla zodpovednosť za prípravu programu v oblasti  vzdelávania. Opatrenia, ktoré som ako nezávislá odborníčka spoločne s pracovnou skupinou #Siete do programu navrhla, považujem naďalej za zmysluplné. Preto ma napriek tomu, že som so #Sieťou po jej vstupe do vlády so Smerom-SD spoluprácu ukončila, zaujíma, do akej miery sa jej darí z pozície vládnej strany svoj program napĺňať.

Ak by som ju mala oznámkovať za výkon, ktorý podala pri presadzovaní svojho programu, rozčleneného na tri konkrétne obdobia, #Sieť by prepadla.

Prvých 100 dní: 5

Z opatrení, ktoré #Sieť plánovala naštartovať v prvých 100 dňoch novej vlády, sa v programovom vyhlásení vlády neobjavilo ani jedno.

Kompetencie školských rád sa neposilnia, informovanosť rodičov o právach ich detí sa nezvýši, ani sa nevytvoria nové možnosti spolupráce medzi školou a rodinou.

Na okraji záujmu ostali aj rómske rodiny, ktoré nedostanú príležitosť zapojiť sa do školských projektov a mimoškolských aktivít, či do dobrovoľníckej podpory detí pri príprave do školy alebo cez aktivačné práce a vzdelávanie druhej šance do roly asistentov učiteľa.

Prvé 2 roky: 4

#Sieť sa vo svojom programe zaviazala, že rozšíri ponuku služieb v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve o detské skupiny, firemné škôlky, komunitné centrá a ďalšie formy. Vláda však takúto pestrosť podporovať nebude. Namiesto nej sľubuje do budúcna 100 % zaškolenosť detí od štyroch rokov v materských školách.

S tým súvisí aj prísľub dobudovať kapacity materských škôl. To však nebude také jednoduché, preto dostupnosť predškolského vzdelávania rodičom vláda garantovať radšej nebude. Tzv. „garantovaná škôlka“ bola pritom jednou z vlajkových lodí programu #SIETE.

V oblasti základných škôl #SIEŤ rezignovala na úplne všetky odvážne plány – na zavedenie prípravných ročníkov pre päťročné deti v základných školách, aj na záväzok, že bude v povinnom vzdelávaní podporovať vzdelávanie orientované na žiaka.

Vo svojom programe #SIEŤ  sľubovala, že v školách začne od prvého dňa vytvárať predpoklady na to, aby mohli učitelia s deťmi intenzívnejšie pracovať na individuálnej úrovni a pomáhať im zlepšovať sa. V programovom vyhlásení vlády sa síce dočítame, že treba „umožniť každému dieťaťu zažiť radosť z úspechu pri zvládnutí základného učiva a zároveň naplniť jeho potenciál“,  o tom ako to možno zrealizovať, tam ale nie je ani čiarka.

Služby na vyrovnávanie šancí pre všetky deti  v podobe asistentov, špeciálnych pedagógov, logopédov a školských psychológov nebudú ani počas tejto vlády dostupné pre každého žiaka, ktorý ich bude potrebovať. To, že vláda sľubuje zvýšiť ich počet, neznamená, že automaticky finančne pokryje nároky všetkých škôl.

Z inkluzívneho vzdelávania, ktoré tvorilo v programe #Siete chrbtovú kosť plánovaných zmien v školách a ktoré by v podobe, v akej ho predstavila, znamenalo prínos pre všetky deti, nielen pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ostal v dokumente vlády iba tradičný ornament. Ani tretia vláda Roberta Fica podstate a zmyslu inkluzívneho vzdelávania nerozumie a vníma ho naďalej len ako nástroj na začlenenie detí z rómskych lokalít do bežných škôl.

Jedine v oblasti odborného vzdelávania opatrenia vlády ako-tak ladia s programom #Siete. Vláda však odignorovala potrebu vtiahnuť zamestnávateľov do tvorby obsahu odborného vzdelávania a sľuby  #Siete, že žiaci v duálnom vzdelávaní dostanú zárobok od prvého dňa nástupu na vzdelávanie, ostali taktiež nesplnené.

Volebné obdobie: 4

Požiadavka #Siete na otvorenie trhu s učebnicami je v programovom vyhlásení nahradená akýmsi „mačkopsom“. Vláda síce sľubuje školám možnosť výberu z viacerých titulov, učebnicovú politiku si ale naďalej ponechá plne v rukách ministerstvo.

Učiteľom sa ich platy síce o čosi zvýšia, no oni sami s programovým vyhlásením spokojní nie sú. O tom, že by malo ohodnotenie učiteľov kopírovať ich reálny výkon, sa vláda ani nezmieňuje. Taktiež sa tu nenachádza prísľub #Siete, že školy dostanú peniaze na nákup vzdelávacích programov pre učiteľov, ktoré by mali byť pestrejšie a zmysluplnejšie ako doteraz.

#Sieť nesplnila ani sľuby, že učiteľom zabezpečí okrem vyšších platov aj kvalitnejší servis a lepšie pracovné podmienky. Vo vládnom dokumente sa z viacerých opatrení, ktoré je potrebné v tejto súvislosti urobiť, objavilo iba jedno – obvyklý prísľub tzv. debyrokratizácie školstva, ktorý sa zatiaľ nepodarilo naplniť dvom predchádzajúcim vládam.

Učitelia nedostanú žiadne informačno-metodické balíčky, ktoré by im pomohli zorientovať sa v očakávaniach, ktoré na nich kladie nový minister školstva a v nových pravidlách, ktoré zavedie.

Vláda taktiež neplánuje primäť školy k vzájomnej spolupráci, avizuje naopak podporu konkurenčnému prostrediu, zvýšenie tlaku na výkon škôl a na racionalizáciu ich počtu. S tým súvisia aj plánované zmeny vo financovaní vzdelávania, ktoré síce ostane normatívne, ale zakomponujú sa doň nové prvky, ktoré naštrbia pravidlo, že ide primárne o peniaze na žiaka a pre žiaka, teda na pokrytie jeho vzdelávacích potrieb.

V programovom vyhlásení vlády taktiež nie je ani čiarka o potrebe posilnenia tímovej spolupráce školských kolektívov a otvorenej komunikácie vo vnútri škôl aj navonok, nespomína sa v ňom ani nulová tolerancia mobbingu, bossingu, šikanovania a nedôstojného správania sa voči dospelým i deťom.

#Sieť je so svojim výkonom vo vláde spokojná

„Verím tomu, že ľudia nás nakoniec budú hodnotiť podľa toho, čo v tom verejnom priestore spravíme. Zatiaľ tie výsledky sú: protischránkový zákon v programovom vyhlásení vlády. Antibyrokratický balíček pre podnikateľov, nižšie dane či pružnejší servis pre pracujúcich rodičov sú tam tiež,“ pochválil sa Radoslav Procházka. „Nám sa osem z ôsmich vecí podarilo dostať dnu,“ zopakoval v ďalšom rozhovore.

Ako vidno, oblasť vzdelávania nebola pre #Sieť pri vstupe do vlády prioritou. Pritom jej program v tejto oblasti ohodnotili viacerí  vzdelávací experti pred voľbami ako najlepší spomedzi všetkých politických strán.

Napriek tomu, že o potrebné zmeny vo vzdelávaní #Sieť, ktorá je dnes jednou z vládnych strán,  nemá záujem, netreba rezignovať. Jednotlivé opatrenia z programu, ktorý zahodila, sa oplatí presadzovať inou cestou – parlamentnou. Chuť, vôľa a ľudia, ktorí majú o vzdelávanie skutočný záujem, tu sú.

Teraz najčítanejšie

Zuzana Zimenová

V oblasti vzdelávacej politiky sa pohybujem už niekoľko rokov ako analytička portálu Nové školstvo a autorka viacerých koncepčných návrhov a školských právnych predpisov. Patrím medzi iniciátorov kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Od novembra 2016 som poslankyňou NR SR. V nadchádzajúcich voľbách sa uchádzam o hlasy voličov s číslom 28 na kandidátke SaS. Viac na www.zimenova.sk