Denník N

Nikdy sme nemali toľko moci (+video)

Hosťuje Samo Trnka, stand-up komik a luterán v zálohe, ktorý v Boha neverí. Čo pekné v dnešnom Božom slove počuje

Nedeľa 24. apríl 2016 Zjavenie apoštola Jána − Zjv 21, 1-5a

Boh im zotrie z očí každú slzu

Ja, Ján, videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“

A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“

Pod jednou strechou

Michal Patarák

Ak nová zem, tak aj nový Jeruzalem! A ten je naozaj opísaný o čosi ďalej, ako mesto, v ktorom už niet chrámu:

„Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán…“ Zjv 21:22

Keď Ježiš hovorí o tom, že za tri dni postaví chrám, keď ho zboria, má tým na mysli seba samého:

„Ale on hovoril o chráme svojho tela.“ Jn 2:21

O novom meste, chráme a Kanáne už prorokoval Ezechiel, pričom jeho text je možné vsadiť do kontextu mesiášskych časov a nastávajúceho Božieho kráľovstva. To však Ježiš odmieta vysvetľovať politicky, ale zdá sa, že i apokalypticky:

„Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať…lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“ Lk 17:20-21

Po tomto verši znenazdajky musíme myslieť na neviditeľnú cirkev, v ktorej sú spojení tí, čo patria Kristovi. Ježiš často používa obraz seba samého ako ženícha, pričom nevestou sa neraz myslí jeho cirkev. Na inom mieste zas o tých svojich hovorí ako o svadobných hosťoch:

„Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi?“ Mt 9:15

Text zo Zjavenia hovorí, že Boh bude prebývať (σκηνώσει) medzi ľuďmi, čo je však v Evanjeliu uvedené už v minulom čase:

„A Slovo sa telom stalo a prebývalo (ἐσκήνωσεν) medzi nami.“ Jn 1:14

Termín ἐσκήνωσεν neznamená len niečo ako „bolo s“, ale aj „v stane sa usadilo“ medzi nami, čo odkazuje nielen na náš text zo Zjavenia, kde je „Boží stánok medzi ľuďmi“, ale spätne aj na putovanie Božieho ľudu po púšti.

Toto všetko ma napokon vedie k tomu, aby som dnešný úryvok nechápal len ako predpoveď budúcnosti, či ako nejakú závideniahodnú apokalyptickú perspektívu, ale hlavne ako niečo, čo sa s kresťanom, teda v biblickom ponímaní novým človekom, už predsa dávno deje. Vo viere sa totiž ocitá v Božom kráľovstve, nakoľko už dlhšie žije podľa jeho princípov. A keďže je ako svadobný hosť pod jednou strechou so Ženíchom, nemôže skutočne smútiť, nemôže prepadnúť zúfalstvu. Boh v ňom, ako vo svojom novom stánku, relativizuje všetko, čo dovtedy vnímal ako absolútne a neúprosné. I keby to mala byť bolesť či smrť. To, že mu sám Boh zotiera z očí každú slzu, je veľasľubná metafora tejto živej viery.

 

Poradí bezplatne 6884 Slovákov v habite

Mária Bruneau

Toto teda pochopiť, nie je žiadna sranda. Ja, čo dávno po kostoloch chodím, rozumiem tu asi jednej vete. „Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.” Ale nevadí, veď farárkovci vykladajú ťažké texty ľudu, aj keby nevedel čítať, a aj keby dobre vedel, vykladajú zadarmo. V maličkej slovenskej zemi, je 19+2397+577+18+511+722+2640, teda 6884 ľudí v koláriku alebo nejakom habite, čo môžu všetko pekne vytmaviť, najmä takto v nedeľu, každý iným štýlom, každý iným nadaním. Často majú Facebook a aj pevnú na faru. A ak si z nich dnes nikoho nevypočujete, tak odo mňa minimálne viete, že keď sa raz na konci dní v dobrom pominiete, nariekať už na nič nebudete.

 

Foto: Miloslav Smetana

Nikdy sme nemali toľko moci

Samo Trnka /komik/

Zjavenie Jána je v Novom zákone ojedinelý kus literatúry. Ruku na srdce, z hľadiska pútavosti a strhujúceho deja víťazí na celej čiare. V Novom zákone sú najprv štyri verzie toho istého, potom nejaké karhajúce listy a až na samotný koniec príde takýto masaker.

Pamätám si, ako mi zavaril trubky, keď som ho čítal prvýkrát. Odmala som fanúšik fantastiky a toto je mimoriadne epický a veľkolepý výlet do budúcnosti. Dnes túto knihu beriem skôr ako úctyhodný marketingový počin.

Kresťanstvo, ako každé náboženstvo, ktoré už nepotrebuje interpretovať prírodné zákony, prináša prísľub nesmrteľnosti. V prípade kresťanstva je to predstava o nesmrteľnosti duše a vzkriesenie tela pre tých, čo poslúchali.

V ostatných knihách Nového zákona sa Boží súd a posmrtný život spomína skratkovito, aj Ježiš o tom rozpráva skôr v narážkach. Zjavenie Jána dokáže tento koncept predať cez farbistý opis azda najväčšej drámy, aká sa dá vymyslieť – koniec sveta. Po ňom sa svet vytvorí znova, ale tentoraz to už bude naozaj dobré, lebo to bude len na pozvánku.

Od počiatku kresťanstva až do konca stredoveku sa verilo, že druhý príchod Krista a Posledný súd sú prakticky na spadnutie. Veriacim sa žilo naprd, ale s vedomím, že skutočný život začne až po smrti. Citovaná pasáž – ako v teleshoppingu, keď ukážu škaredé PREDTÝM, tak musí prísť idyla POTOM – opisuje, čoho sa dočkajú veriaci, keď budú žiť v súlade s Písmom.

My, dnes, sa ťažko môžeme spoliehať na to, že Stvoriteľ vyrobí Svet 2.0, kde už budú vychytané také bugy ako lepra, Satan a zlí ľudia. Nikdy v histórii sme nemali toľko moci spraviť tento svet krajším miestom pre život. Myslím si, že keby mal Ján zjavenie dnes, asi by sľúbil čisté rieky, zdravý vzduch a ľudské teplo miesto páčikov.

Pokračovať v debate ste vítaní na Facebooku:

Prepočuli sme Božie slovo je seriál komentárov k nedeľným liturgickým čítaniam. Liturgické čítania sú tisíce-ročnou tradíciou vyberania úryvkov z Biblie - na mieru pre aktuálny deň. Ponúkame na ne dva uhly pohľadu, podľa sfér, ktorým sa venujeme. Nejde o žiadnu fundovanú teológiu, ale domácke tlmočenie toho, čo pod týmito dnes zdanlivo nepoužiteľnými textami rozumieme. Alebo úprimnú snahu o ich interpretáciu v súčasnom svete.

Úmysel
Dešifrovať: otváranie Písma (tj. dávneho, len nezainteresovaným neprístupného manuálu), pokus o oprášenie toho, čo v ňom toľkí pred nami videli
Debatovať: nepochopený (ani nechápajúci) nespolupracuje, pričom málokto v našej spoločnosti spolupracuje
Porozumieť: sami sebe a našej vlastnej kresťanskej viere
 
Autori
Mária Bruneau, pôvodne servisná manažérka v IBM, má tri deti (jedno s Downovým syndrómom), píše, žije vo východnom Francúzsku.
Michal Patarák, psychiater vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta, má tri deti, píše, prednáša, žije na strednom Slovensku.
Verona Šikulová, spisovateľka, pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, má dve deti, píše, žije v Malých Karpatoch.
A ako bonus komentáre hostí z alebo mimo fachu.

Teraz najčítanejšie

Prepočuli sme Božie slovo

Seriál aktuálneho, domácky tlmočeného Božieho slova a spoločenských tém s ním súvisiacich: jedna epizóda mesačne. Ponúkame rôzne uhly pohľadu. Keď rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie príčinou nesprávneho spracovania informácií. Touto iniciatívou podporujeme vzájomnú interpretáciu. Naším úmyslom je neživiť nedorozumenia, a preto dešifrovať, debatovať a porozumieť si.