Denník N

Niet takého dna, ktoré sa nedá prehĺbiť

Fikcia neovládateľnej radosti po prejave prezidenta republiky v NR SR, na vyjadrenie dôvery vláde koaličnými poslancami, schválením jej programového vyhlásenia.

Odhlasované a podporené. No neraduj sa, človeče prostý, zo stability, čo nám je roky nepretržite ponúkaná a vždy realizovaná. Už aj tí najzadubenejší z nás, mali čas pochopiť, že skutočnosť sa ani len v náznakoch nelíši, od, v príhovoroch politikov deklarovaných istôt, v náš neprospech, v neprospech občana. Roky sa opakujúce základné piliere únavy spoločnosti, sú tak vžité a všeobecne známe, že zmeniť ich, sa nepodarí ani dvom generáciám. Pre osvieženie pamäte ich heslovite pripájam, napriek ich notorickej známosti.

„Istota č. 1“, že politické strany a v nich združení politici, budú vymýšľať také kroky a činiť také skutky, aby absencia právneho štátu ako základný pilier rozvratu, poskytovala dostatočnú záruku pre všetky istoty, a nebola žiadnymi snahami o zmenu ohrozená.

„Istota č. 2“, že vyrovnaný rozpočet hospodárenia v krajinke, je pre mocenské elity stále najväčší strašiak a nemotivujúci prvok, v dôsledku ktorého zavedenia, by došlo k drastickému zníženiu rozkrádania verejných zdrojov.

„Istota č. 3“, že bude zachovaný deštruktívny vývoj, smerujúci k hlbokému, neodvratnému úpadku spoločnosti.

„Istota č. 4“, že s peniazmi daňovníkov sa bude nehospodárne nakladať.

„Istota č. 5“, že zneužívanie delegovaných právomocí je vo verejnom sektore najefektívnejšia pracovná metóda.

„Istota č. 6“, že verejného nepriateľa máme a keby nebol, bude okamžite pomenovaný, či objavený.

„Istota č. 7“, že občan – volič, slovami klasika, zostane naďalej len „hovno“.

PS: Mimo fikcie. Som rád, že aj hlave štátu, zastal čas. Zbavil ma tak pochybností, ktoré som voči ním zastávanej funkcii, ako jeden z jeho priamych voličov, v sebe nosil. Mal som však nádej, že nezapadne do červivej mašinérie moci, ktorá výdatne sužuje obyvateľov krajinky už tretiu dekádu. Priama voľba v našej krajinke, je tiež len voľbou ilúzie „menšieho zla“. Akékoľvek prípadné porovnávanie s predchodcom je dehonestáciou tvora, menom človek.

Teraz najčítanejšie