Denník N

Prehliadané hudobné albumy roku 2015, ktoré si zaslúžia pozornosť: Jenny Hval, Gwenno, Deradoorian

Albumy za rok 2015, ktoré sú neprávom neznáme: Jenny Hval a umelecká sexualita inakosti, Gwenno a kritika spoločnosti po welšsky, Deradoorian a existenciálne hľadanie Boha

Jenny Hvalhomepage_large.aa92fe00

Apocalypse, Girl

4.8 / 5.0

Jenny Hval počas svojho hudobného zrenia dospela do štádia intímneho vyznávania vlastných myšlienok. Atmosféra najnovšieho albumu Apocalypse, Girl zurčí extrémnou inakosťou, odvážnosťou a miernou absurditou textov. Album je experimentálnym kúskom s miniatúrnou prímesou art popu a vyžaduje starostlivé napočúvanie.
Jenny Hval vo svojich textoch osobne vyznáva nespokojnosť nad schematickosťou života každej ženy; v piesni „Take Care of Yourself“ spieva: „Statistics and newspapers tell me I am unhappy and dying / that I need man and child / to fulfill me / that I’m more likely to get breast cancer.“ Pokračuje starobou, jej kritickým vnímaním a pesimizmom, ktoré toto životné obdobie prináša. Hovorí o senilnom obracaní sa k Bohu: “This is what happens on the edge of history: the Great Eye turns to us. We are the only thing that’s aging, but we don’t know it yet, we cling onto Heaven, Heaven, Heaven.“ Spirituálnej tematike sa venuje aj v piesni “Heaven“, kde hovorí o svojej odlišnosti, neschopnosti pociťovať Božiu lásku. Prirovnáva sa “k dievčaťu v čiernom“: “I separate from feeling, complex harmonic motion. I shut my mouth and ran away, spot out that neoliberal, girly heart that held no blood and made no beat, just vibrated sweetly in the chest.“ Rovnako spirituálna je “Holy land“ hovoriaca o istej nadprirodzenej skúsenosti samotnej Hval. “Take care of yourself“ premosťuje do tematiky starostlivosti o vlastné telo. Hval uvažuje: je starostlivosť len o sexuálnom uspokojení, o vlastnej kráse, o úspechu? Explicitne s prímesou irónie a hnevu spieva: “In a restless half-dream, like the jam without a spoon, and I grab my cunt with my hand that isn’t clean. Am I loving myself now? Am I mothering myself? Am I taking care of myself now?“
Piesne “Why this“ a “Sabbath“ sú akousi meditáciu nad identitou samotnej Hval; track “Angels & Anaemia“ je o zamýšľaní sa nad spevom ako médiom, po ktorom Hval siaha len v istých situáciach: “Self-doubt, it’s what I do. This music, this sound, this voice and these words. All that carry „me“, it’s not writing nor music, fuck, it’s certainly not „art.“ When the boundaries seem unclear we don’t have a language.“
Jenny Hval je extrémne zriedkavým zjavom na hudobnej scéne. Jej tvorbu najlepšie vyjadruje paradoxná otázka posledného tracku na albume: “And what is that sound that is haunting my throat?“


Gwennohomepage_large.eda4cb19

Y dydd olaf

4.4 / 5.0

Gwenno, umelkyňa pochádzajúca z Cardiffu nahrala album vo welštine s názvom Y Dydd Olaf (v preklade Posledný deň), ktorý je alternatívnym počinom, značne ovplyvneným popom s prvkami elektronickej hudby a indie. No album neobsahuje len ploché nahrávky klasických popových piesní o láske; Y Dydd Olaf nás oboznamuje s welšským svetom ovplyvneným históriou Cardiffu. (Texty piesní sú uvedené v oboch jazykoch, v angličtine aj welštine).
Nahrávka “Chwyldro“ (“Revolúcia“) je o túžbe človeka cestovať, opustiť krajinu, v ktorej žije. Gwenno poslucháča nabáda k boju za vlasť. (Prečo mi to len pripomína našich štúrovcov? :) ”Traveling back in time is a form of tourism / holidaying in a foreign land / is this the beginning?“ “Twristiaeth yw teithio nôl mewn amser / ar dy wyliau mewn gwlad dramor / a’i dyma’r dechrau?” Tento track ovplyvnila industrializácia, ktorá mala veľký dopad na Wales. Elektronická pieseň ”Patriarchaeth” (“Patriarchát“) je o vytrácaní sa ľudskosti. Samotná Gwenno v rozhovore spomína utláčanie vlastnej ženskosti a potrebu vytvoriť pieseň o sile žien. Emotívna “Calon Peiriant“ (“Stroj srdca“) sa človeku zarezáva hlboko pod kožu; kritizuje technológiu a smútok Gwenno z nerovnosti ľudí: “Is the body decaying? / is the technology in the hands / of those who are irresponsible? / or those who are reasonable? / Go to the heart of the machine to understand history’s distruction.“ “A yw’r corff yn dadfeilio? / a yw’r dechnoleg yn nwylo / y rhai sy’n anghyfrifol? / neu’r sawl sy’n rhesymegol? / Cer di i galon peiriant i ddysgu dinistr hanes.“ “Gorau Arral“ (“Iné svetlo“) je akýmsi pousmiatím sa nad dobrovoľným ukončením života. Gwenno tomuto rozhodnutiu rozumie, no uvedomuje si jeho nedomyslenosť: “The night’s gold, the day’s fool / where will you wander to? / leave your world.“ “Aur y nos, ffŵl y dydd / lle ei di i grwydro? / gad dy fyd.“ “Y Dydd Olaf“ (“Posledný deň“) je piesňou meditatívnou, Gwenno kritizuje spoločnosť, ktorá nás riadi a plodí ľudí utápajúcich sa v alkohole. Hlavný track “Fratolish hiang perpeshki“ ukážkovo spája elektrické bíty s indie popom a opäť spomína spoločnosť a snahu Gwenno sa od tejto mašinérie oslobodiť: “Society is retreating and the town is losing ground / the machines are deciding / collecting data, and estimating our fate within a century.“ “Mae’r gymdeithas yn cilio a thref yn colli tir / mae’r peiriannau yn penderfynu / yn casglu data, amcangyfrif ein ffawd o fewn canrif.“ Album uzatvára track “Amser“ (“Čas“), v ktorom sa Gwenno zaoberá relativitou času, prírodou. Akoby sa chcela oslobodiť od negatív toľko spomínanej spoločnosti a únik hľadala práve tu, v tichosti stromov.


Deradoorianhomepage_large.91dfc738

The expanding flower planet

4.7 / 5.0

Deradoorian je experimentálny projekt kalifornskej umelkyne Angel Deradoorian. S výpomocou sestry Arlene dievčatá nahrali orientálny debut The Expanding Flower Planet, jeden z najprepracovanejších albumov roku 2015. Sestry využívajú jemné popové a rockové prvky, ktoré následne zaobaľujú do zaujímavých a nepredvídateľných tónov experimentálnosti. Ich piesne sú bohaté a nápadité, no inštrumentálne asketické; primárnymi nástrojmi sú klávesy, bubny, akustická gitara  a sesterská viachlasnosť, ktorá tvorí onú originálnu atmosféru.

Album začína energicky, piesňou ”A beautiful woman“, ktorá vytvára kontrast medzi ideálom ženskosti a nemožnosťou túto dokonalosť dosiahnuť. Táto márna snaha končí melanchóliou: ”And in a blur / There seemed to be / Only downward / Plummeting / To the blackness of my e- / Go crushed from reality / And even though / I know these things / The forces still arrested me / Threw me down / Made me think / I’ll never be / A beautiful woman.”

Track ”Violet minded” rozoberá vzťah lásky, viazanosť k druhému človeku, ponára sa do samotného jadra milujúcich bytostí spievajúc: ”I couldn’t find another drug / I wouldn’t want to release him / Purple and green keeps me undone / Coiled out of the sacrum.”

Najpesimistickejšou, no veľmi silnou piesňou albumu je ”Komodo” (toto slovo má viac významov, vzhľadom na text piesne názov pravdepodobne zodpovedá obrovskému jašterovi žijúcemu v Indonézii). Deradoorian rozoberá minúty pred smrťou, ktorú Komodo spôsobuje, odpovedá na otázku ako by sme sa v tejto hraničnej situácii zachovali: ”Komodo coming through / Run for your lives / Run for the hills / Don’t close your eyes / Poisoned and dying / Stalking your line. ” A vtedy, v smrteľných okamihoch prídeme na to kľúčové: ”The breeze is cool / The shaking leaves / Keep rattling / To prove you are / Nothing more than we / Are / Killing / Only / Yourself. ” Track ”Invinsible man” je intímnym zamyslením sa nad existenciou Boha a diabla. Deradoorian rozmýšľa a otvorene vyznáva, že tejto tematike nerozumie: ” If I could see you / Would I be scared / Or be soothed? / In the space you stood / If I look through your eyes / Will I see anything / Anything at all.” V piesni ”The eye” rozoberá nezmyselnosť rituálov, dáva dôraz na samostatnú identitu človeka napriek náročnosti chodenia proti prúdu. Pretože rituály robené bezo zmyslu síce uľahčujú život, no vedú k smrti a nie k láske: ”The other / The other / Way / The other way to be / Does not come easy / The other way to be does not come for free / Free.”

Album uzatvára jednoduchá gitarová pieseň ”Grow”, v ktorej sa Deradoorian opäť dotýka spirituality, prosí vyššiu moc, Boha o vedomosti o tomto svete, o schopnosť učiť: ”Guide me, walk on my sides / Show the secrets of what lies / Beyond Me, Beyond you / Where do we meet, How do we reach truth / Give me knowledge unseen / Without the burden of reality.”

Deradoorian intímne vyznáva svoju spirituálnu nevedomosť, bolesť nad nechápaním istých okolností vo svete s nástrojovou precíznosťou, inakosťou a originalitou nadľudských rozmerov.

Image courtesy of  Flickr.com

Teraz najčítanejšie