Denník N

Pravidlá kontinuity

Ficova tretia vláda včera potvrdila, že bude vládou kontinuity s predchádzajúcimi Ficovými vládami. Kým dovčera bolo podľa legislatívnych pravidiel možné pripomienkové konanie k návrhom zákonom iba skrátiť, odvčera je ho možné vynechať úplne.

Pred rokom prišlo ministerstvo spravodlivosti s návrhom zákona o tvorbe právnych predpisov. Očakávania, že návrh posilní práva verejnosti v legislatívnom procese, ostali nenaplnené. Pod tlakom verejnosti v podobe dvoch hromadných pripomienok (Hromadná pripomienka za práva verejnosti pri tvorbe právnych predpisov a ich zverejňovaníHromadná pripomienka VIA IURIS) sa síce do zákona dostala zmienka o hromadnej pripomienke verejnosti, podrobnejšia úprava pripomienkového konania však nebola zakotvená na zákonnej úrovni, ale naďalej ponechaná len na Legislatívne pravidlá vlády, schvaľované uznesením vlády.

Čížov gumený paragraf

V priebehu pripomienkového konania sa navyše v návrhu zákona objavilo ustanovenie, umožňujúce pripomienkové konanie nielen skracovať, ale aj úplne vynechať. A to v podstate z rovnakých dôvodov, z akých bolo doteraz možné pripomienkového konanie skracovať. Takéto ustanovenie pritom v pôvodnom ministerskom návrhu nebolo, žiadny z oficiálne pripomienkujúcich subjektov ho doň nežiadal doplniť, napriek tomu sa vo vládou a neskôr parlamentom schválenom znení zákona nachádza. (Viac o tom v článku Záhada gumy poslanca Číža.)

V januári, teda tesne pred skončením mandátu druhej Ficovej vlády, prišiel Úrad vlády SR s návrhom nových legislatívnych pravidiel. Aj ten sme pripomienkovali hromadnou pripomienkou a jednou z našich požiadaviek bolo, aby sa zákonom definovaná výnimka z povinnosti dodržiavať postupy upravujúce pripomienkové konanie do legislatívnych pravidiel nepremietla ako možnosť úplne vynechať pripomienkové konanie, ale iba ako možnosť skrátiť ho.

Pol na pol                                          

Pre Úrad vlády SR bola táto naša pripomienka neprijateľná. Na rozporovom konaní v polovici marca sme sa však dohodli aspoň na tom, že skrátenie alebo vynechanie pripomienkového konania bude musieť byť písomne odôvodnené a že sa do pravidiel doplní formulácia, z ktorej vyplynie, že vynechať pripomienkové konanie bude možné iba v nevyhnutných prípadoch, keď nebude postačovať jeho skrátenie. Kým prvú časť dohody Úrad vlády splnil, druhú nedodržal a prednosť skracovania pripomienkového konania pred jeho úplným vynechaním v pravidlách nezakotvil. Uviedol to síce v dôvodovej správe, ale kto už by sa zaťažoval čítaním dôvodovej správy?

Dôvody pre skrátenie pripomienkového konania i jeho úplné vynechanie sú pritom skoro rovnaké. Bude teda iba na subjektívnom posúdení samotných ministerstiev a iných predkladateľov návrhov právnych predpisov, či budú pripomienkové konanie skracovať alebo úplne vynechávať.

Nemožno vopred vedieť, ako často budú ministerstvá výnimku z povinnosti uskutočniť aspoň skrátené pripomienkové konanie zneužívať a verejnosť úplne ignorovať. Ak to však budú chcieť robiť, odvčera tak môžu robiť v súlade so zákonom aj legislatívnymi pravidlami. Čo druhá Ficova vláda minulý rok začala, tretia Ficova vláda včera zavŕšila. Také sú pravidlá kontinuity.

***

Ak sa Vám článok páčil, môžete ho podporiť na VYBRALI SME.

Nové pravidlá rozšíria priestor pre obchádzanie pripomienkového konania (stanovisko iniciátorov hromadnej pripomienky)

Teraz najčítanejšie

Ondrej Dostál

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS).