Denník N

Ropa na východe: Podvedení ľudia, informačné ticho

Spôsob, akým sa do vašej osobnej zóny vnúti cudzí obchodný záujem, je v slušnej krajine neprípustný.

Mohlo by sa zdať, že je skvelé byť ropný magnát. Riadením osudu máte pozemok, ktorý zaujíma zahraničnú firmu. Lepšie povedané to, čo je pod ním. Ale možno vás radosť skôr, či neskôr prejde. Povedala by som, že skôr.

Kým napíšem, čo prítomnosť ropnej spoločnosti pre ľudí na severovýchode znamená, poviem, čím nie je: Hladová dolina na východe odmieta investíciu z Ameriky. Tak znel titulok jedného z prvých serióznejších článkov na túto tému. Je to klišé, ale autorovi môžem odpustiť. Ani pre nás nebolo jednoduché zmeniť pohľad. Ako sa vôbec stane, že začnete spochybňovať šťastie, ktoré vás nečakane postretlo?

Nulté prikázanie: Neprejdeš okolo predsudku, aby si naňho neupozornil

Trebárs tak, že sa podobne ako ja budete roky venovať oblasti, ktorá s ťažbou a neporiadkom okolo nej nie je kompatibilná. Mám preto profesionálnu potrebu postaviť z hlavy na nohy najprv spomenuté klišé:

Nežijem v hladovej doline na východe a nie som zúfalec. Videla som svet a nemám v pláne žiť inde. Osobnou výzvou pre mňa nie je odísť, ale zostať a poradiť si doma. Poznám všetky nevýhody a problémy periférie, ale najmä jej výhody, krásy, hodnoty, genius loci a to tak dobre, že ma to pohodlne uživí. Mám tu rodinu, sebarealizáciu, perspektívu a svätý pokoj a posledné, čo mi príde múdre je ad hoc meniť tento stav. Tobôž k horšiemu.

Desať hlavných hriechov a roz(h)riešenie v nedohľadne

Tento blog, aj facebookový profil vznikli najmä pre vyrovnanie informačnej nerovnováhy. Nemôže byť pravidlom, aby výborné nápady ako ťažba unikali pozornosti, najmä ak sa nimi politici nechvália, dokonca ani pred voľbami, keď ide o body. Aj podľa článkov v novinách je jasné, že téma je v kategórii „príliš komplikované.“ Aspoň kým obyvatelia nevezmú do rúk vidly a spravodlivosť.

CAM04303
Protestný pochod cca 200 obyvateľov obcí Ruská Poruba, Oľka a Smilno (kde sú plánované prvé prieskumné vrty) v januári tohto roku v Prešove. Nasledoval hneď po tlačovej konferencii, kde sme na problém s novým prieskumom a vlastníkom licencie Alpine Oil and Gas sro. upozornili. Foto: Peter Sabo
LEPO3938_mensia

Čo by sa muselo stať, aby ste vytiahli transparenty a zorganizovali pochod mestom vy? Že vám niekto núka viac práce a peňazí? Zariadi plyn z vlastného zdroja, opraví cestu? Znie to dobre, tak prečo protest?

Lebo na transparentoch sú zásadné veci a držia ich ľudia, ktorí si dobre spravovanú krajinu predstavujú inak. Lebo ide o domov, dnes náš, zajtra možno váš. Lebo je veľa otázok a nikto nehľadá odpovede:

1. Je nerastná surovina cennejšia, než ľudská dôstojnosť?
Môže vás štát dostať z domu? Nie, ak odídete dobrovoľne.

Nepreháňam. Spôsob, akým sa do vašej osobnej zóny dostane cudzí obchodný záujem s vysokým dosahom na budúcu kvalitu vášho života je v slušnej krajine neprípustný. Aby ste správne chápali: Žijete, pracujete, plánujete, investujete. Z večera do rána sa situácia zmení natoľko, že reálne uvažujete o zmene práce, presťahovaní, predaji nehnuteľností, zmene doterajšieho spôsobu života. Prečo? Lebo zákon, lebo štát. O vás, bez vás.

Nadradili sme ťažbu nerastov právu ľudí určovať spôsob, akým chcú žiť, nadradili sme ju iným odvetviam priemyslu. Je to postupný proces, ale v stave, keď sa štát vyzúva z vlastných investícii a pritom ťažiť chce, zrádza svojich občanov a vyhovel záujmom súkromných spoločností. Ony rozhodujú, ako vy budete žiť. Nepáči sa vám? Postavte sa na hlavu. Alebo na cestu, ako ja.

2. Je informačné embargo a ignorácia optimálny spôsob komunikácie?
Ako môže v dobe internetu existovať neinformovaný obyvateľ?

Neviete kto, prečo, na ako dlho, s akým úmyslom. Nepoznáte podrobnosti, dôsledky, riziká. Pri určovaní prieskumného územia pre nerasty nie je obec účastníkom žiadneho správneho konania, len pasívnym prijímateľom rozhodnutí ministerstva životného prostredia. Žiaden úrad vám nedá podrobné a už vôbec nie odborné informácie. Je to vraj zodpovednosť obce.

„Obráťte sa na na držiteľa licencie“ je odpoveď štátu. Rozumiem správne? Na súkromnú firmu, ktorej jediným záujmom je hladký priebeh jej vlastných plánov? Byť na mieste starostu, vyhnalo by ma to naháňať vysokých úradníkov, zháňať nezávislé info a šíriť ho medzi ľudí. Smilno takého nemá a asi sa s tým tak trochu počíta. Systém vám do obce nanúti ťažiarov, a zabuchne dvere. Čo vám zostáva? Zmieriť sa alebo byť informačný partizán.

3. Rešpektujeme systém súkromného vlastníctva?
Ako sa stane, že majiteľ licencie obchádza zákony a na polícii skončíte vy?

Štát dovolil ťažiarom skúmať územie a určil podmienky, za ktorých to môžu robiť. Jednou z nich je dohodnúť sa s vlastníkom. Podmienky porušia, váš pozemok načierno použijú a štát čuší. Keď proti takémuto hulvátstu protestujete a voláte políciu, povie, že nič nemôže. Keď sa situácia zopakuje a vy sa rozhodnete pre krajnú možnosť aktívnej obrany, skončíte na polícii vy. Odmietne vás prokuratúra, zaberie až súd. Predbežným opatrením, kým nerozhodne vo veci. Je to takto v poriadku? (aktualizované 12. 5. 2016 – Okresný súd Prešov napriek odvolaniu AOG potvrdil rozhodnutie OS BJ)

4. Kde zostala skutočná ochrana a verejný záujem?
Načo nám je ministerstvo prostrediu i životu nebezpečné?

Ak chcete doma vyrúbať strom, potrebujete špeciálne povolenie. Ak možno máte zámer experimentovať s novou technológiou ťažby v špecifickom, flyšovom geologickom prostredí, možno nebudete potrebovať nič. Perlou príbehu je, že na niekoľko sto až tisíc-metrový prieskumný vrt, ktorý môže ohroziť zdroje vody a mať reálny a nevratný vplyv na mnoho environmentálnych zložiek nie je potrebná štúdia dopadov na životné prostredie (EIA) ani iný odborný posudok a projekt je tajný. Prečo? Pretože asi nie sme dobrí v transponovaní smerníc EÚ a v tomto prípade je výhodné aj hrať sa so slovíčkami.

Prieskumný vrt je jedno, ťažobný vrt je druhé a aj keď v skutočnosti je to rovnaká diera v zemi, na prvý EIA nie je potrebná, na druhý áno. Prakticky to znamená, že za poškodenie, stratu vôd alebo inú škodu vzniknutú prieskumným vrtom nebude zrejme nikto zodpovedný. A hlavne nie Orwellovo Ministerstvo lásky, ktoré ho povolilo.

5. Kedy má obec rozhodovať autonómne? Len keď sa to hodí?
Môže ministerstvo diktovať samospráve, čo má robiť?

Dlho mi nešlo do hlavy, ako môžu byť moji susedia alebo obecní poslanci natoľko mimo obraz, keď sa ťažba týka nášho katastra. Ako rástla dokumentácia, začalo byť zrejmé, že až tak ututlať veci nejde. Že niekde je problém a niečo sa zanedbalo. Že ľudia nespisujú petície z nudy.

V Smilne na otázku čiastočne odpovedal Okresný úrad v Prešove stanoviskom, že v území určenom pre poľnohospodárstvo nemôže len tak vyrásť vrtná plošina a najmä jej infraštruktúra, musí existovať územné rozhodnutie, čiže rozhodnutie obce. Ministerstvo pohotovo zareagovalo, že nemusí (lebo zákon) a starosta poslušne zrazil päty. Mal by poslúchať ministerstvo?  Nemá vlastnú hlavu, územný plán a povinnosť hájiť záujmy svojich občanov? Prečo  ministerstvo jednej firme podmienku riadiť sa stavebným zákonom stanoví a druhej nie?

6. Myslí štát podmienky, ktoré dáva ťažiarom vážne?
A má vôbec nejaké? Ak by som na nedostatky neprišla ja, kto by to urobil a kedy?

Ako občan musím štátu veriť.  Nie priam dôverovať, ale veriť, že v čase, kedy zarábam na jeho fungovanie robí, čo má. Strety záujmov (úradov, organizácií, vlastníkov) k zámeru prieskumu má držiteľ licencie povinnosť riešiť a rešpektovať a len vtedy môže práce začať a pokračovať v nich.

Stret je slovo, ktoré vyjadruje súboj. Minimálne myšlienkový. Odkedy nám hrozí ťažba, vidím toľko neriešených stretov a možných dôsledkov, že nerozumiem, prečo ich nevidia úrady. A aj to málo, čo vidia, majú ťažiari občas problém splniť. Ak určí štát pravidlá, chcem, aby boli dodržané, ak nie, pýtam sa prečo. Na otázku, kto splnenie podmienok vydaných ministerstvom pri určení prieskumného územia kontroluje, ministerstvo zatiaľ neodpovedalo. (aktualizované 17. 5. 2016 o odpoveď MŽP SR)

7. Načo sú nám analytici a stratégie, ak robíme rozhodnutia ad hoc?
Vie pravá ruka, čo robí ľavá?

Predstavte si Slovnaft alebo rafinériu OMV. Plechy, potrubia, komíny, ropovody, betón, priemysel. Podržte v mysli obrázok a vymeňte názov za Rafinéria Smilno. Jej susedom sú Bardejovské Kúpele, dve lokality UNESCO – Bardejov a Drevené kostolíky. Tretia – Poloniny, bukové pralesy, medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty. Niekoľko chránených krajinných oblastí, cyklotrasy, to celé v krajinnom rekreačnom celku a to celé v území určenom na rozvoj cestovného ruchu. Tak hovorí územný plán Prešovského kraja.

Tu som zaujatá, preto sa zaujato pýtam: Ako vplyvy ťažby, na ktoré sami upozorňujeme, skombinujeme s našimi doterajšími investíciami a čo ak sa to nepodarí? Ťažiari pri žiadnej príležitosti neopomenú, koľko ich prieskum doteraz stál a plánujú desiatky vrtov. Nespomínam si, že by sa niekto pýtal, koľko investovali domáci podnikatelia a ako prípadná ťažba ovplyvní ich investície. Pre kúpeľníctvo, kultúrne pamiatky a zásobníky s ropou bude treba sofistikovaný podnikateľský koncept. A to je iba jedna oblasť. Čím viac budú v hlavnom meste pečiatkovať, tým rýchlejšie im východniari vezmú prácu. Nepotrebujeme drahé populistické plány podpory zaostalých regiónov, potrebujeme premýšľať.

8. Sme tak zúfalí, že dovolíme do svojich dvorov vstúpiť komukoľvek?
Každý ťažiar potrebuje domáceho kolaboranta. Koľko minút trvá, kým ho nájde?

Americká Alpine Oil and Gas sro., predtým anglická Aurelian Oil and Gas, predtým Radusa Oil, predtým….
Český konateľ, americký vlastník, poľské stroje, rumunskí a maďarskí partneri versus holubičí národ. Asi nie je náhoda, že pôsobíme ako ľahká korisť.

Kto sú ľudia, ktorým som nedobrovoľne venovala intenzívny polrok života? Chodia mi po záhrade, nepýtajú povolenie, berú, čo im nepatrí, obchádzajú zákon. Veľa sľubov, žiadne garancie. Čo vlastne vieme o tejto firme? Ako rýchlo zmení obchodné meno, ak bude treba plniť záväzky, niesť zodpovednosť, riešiť problém, nahradiť škodu? Prečo je ešte v Smilne, keď je väčšina ľudí proti tomu a úrad ma jasné inštrukcie, čo má robiť.

9. Ako sa brániť pred zavádzaním?
Klamlivé praktiky sú vo sfére obchodu trestné, pri ťažbe nie?

Nemusíme si nič nahovárať. Žiadna ťažobná firma neprichádza za spevu anjelských zborov, to by veľa nedosiahla a aj v Smilne sa namotáva jedna báseň. Propaganda a trollovia, (aj tu) nepodložené sľuby, zájazdy, kupovanie darmi, konflikty záujmov. Konateľ s povesťou profesionála. Miestne družstvo obíde ľudí. Zo starostu je pobytový delegát. Len nenechať človeka príliš sa zamýšľať a šup šup, nech to odsýpa.

Čo je dobrá ponuka a v čom sú riziká? Aké dôsledky môže mať prenájom malej časti pozemku, jeden podpis, súhlas? Aj súd varuje, že komunikácia ťažiarov je „nedobromyseľná„. Sledovať snahy profesionálnej manipulácie je zaujímavé aj frustrujúce, najmä ak nechcete vybíjať klin klinom. Môžu ich seriózne informácie vyvážiť? Hlavne tie, ktoré potrebujete a nemáte?

Hannibal ante portas..

Každá z otázok je na článok a určite sa k nim vrátim. Alpine Oil and Gas práve požiadala o predĺženie licencie na ďalšie roky.

Bolo by lákavé napísať, že nás zákerne prepadla hamižná zahraničná firma a povolať aktivistov a ochranárov. Ak si dovolím luxus premýšľať poctivo, musím pripustiť, že by to nebol úplne pravdivý príbeh. Ťažiari sú našim protivníkom, ich praktiky sú miestami kolonizátorské, ale významne im sekundujeme. Slovenská republika ako súper neznie tak cool, ale vec sa má takto: Dovolili sme im to a zatiaľ nerobíme nič, aby sa to neopakovalo.

Preto desiaty a smrteľný hriech vidím v tomto:

10. Prečo tieto otázky kladie občan, vlastník, daňový poplatník?

Prečo laicky supluje úrady, odborné ústavy, políciu, kde je verejná a odborná diskusia ako základná prevencia? Prečo plýtva prostriedkami na súdy, ak sa chce domôcť základných ľudských i občianskych práv a prečo si vlastne na toto všetko platí ansámbel odborníkov?

Kde sú, ak ešte nie sú v Smilne a na ktorom mieste budú potrební najbližšie? Mohlo by to byť u vás?


Aktuálny vývoj na: www.facebook.com/RopaSmilno
Dokumentácia k prípadu na: docs.com/marianna-varjanova

Teraz najčítanejšie

Marianna Varjanová

Vo voľnom čase blokujem cesty a vypovedám na polícii. Tento blog bude občasnou Alenkinou monotémou. Zahraničná ťažobná firma ma prinútila pýtať sa, či tých divov naokolo nie je na moju ríšu už trochu priveľa. Ložiskový geologický prieskum ropy a horľavého zemného plynu na severovýchode Slovenska a jeho vplyv na kvalitu pleti žien po štyridsiatke.