Denník N

bez sekery a noža

starostlivosť ministra Plavčana o odporúčanú literatúru pre dospelých stredoškolákov ma ako autora dojíma. len slabý minister, človek nezorientovaný v súčasnej literatúre môže podľahnúť volaniu časti „katolíckej verejnosti“ po vylúčení knihy Píšťaneka / Tarageľa zo zoznamu odporúčanej literatúry. slabosť a neznalosť sa u nového ministra prejavili hneď po jeho nekompetentnosti a nezákonnom nakladaní s verejnými prostriedkami.

fakt, že s knihou majú problém radikálni katolíci reprezentovaní fundamentalistom Horeckým ma neprekvapuje. katolicizmus bol vždy tmársky, brzdil vedu, literatúru i pokrok. dokedy sa bude táto krajina riadiť náboženskými predsudkami ?! to chceme dopadnúť neslobodne ako Poliaci ??? akosi nám nedochádzajú súvislosti nárastu extrémizmu a polarizácie v stredoeurópskom regióne. pozrime sa aké zákony v Poľsku pod vplyvom „národného klérofašizmu“ prijímajú!

Píšťanek je sotva rok v hrobe a už mu kdejaký zle vzdelaný pajác skáče po náhrobku !!! je to opovrhnutia hodný úkaz! ten ako rumenec po facke, priamo odkrýva nepochopenie hodnoty súčasnej literatúry a umenia veľkým publikom. mrazivé ticho elít, ktoré sa nevedia zastať diela jedného z najvýznamnejších súčasných autorov je zarážajúce! potom priatelia, zrušme celú súčasnú literatúru! lebo obsahuje expresívne výrazy ?!!! to že sme národ ignorantov, som už pár krát napísal. lynčovanie diela kvalitného autora je skazené a pripomína mi norimberské noci v tridsiatych rokoch, kde fašisti na námestiach pálili nepohodlné knihy! alebo sme už zabudli na cenzúru a cirkevný index?!

nie. Horecký a spol. dnes knihy páliť nebudú. v hesle prostoduchej politickej korektnosti ich len vyradia z pozorností ľudí. v krajine kde sa málo číta to stačí na to, aby sa zabudlo na autora i jeho dielo. naozaj chceme poslušní fašistickej katolíckej ideológii donekonečna opakovať tie isté chyby minulosti?! alebo potemkinovsky nahradiť súčasnú literatúru „katolíckou postmodernou“?!

v týchto dňoch sa prichádzame pokloniť na rovy našich predkov. z vďaky za ich odvahu, akú preukázali v boji proti fašizmu. nemýľme sa bratia a sestry… katolicizmus bude v budúcnosti odsúdený rovnako, ako komunizmus či fašizmus. jeho extrémistické, xenofóbne, šovinistické a fašistické pozadie sme už v histórii niekoľkokrát okúsili.

možno naivne, ale predsa verím, že o tom aké knihy budú patriť do zoznamu odporúčanej literatúry nebudú rozhodovať nevzdelaní, katolícki fundamentalisti podpísaní pod Horeckého petíciou, (ktorí knihy ani nečítajú) ale erudovaní odborníci, literárni vedci a kritici. že sa elita krajiny zobudí a zastane sa plurality a skutočných umeleckých hodnôt skôr, než budú v uliciach rinčať sekery a nože extrémistov.

i. b. kráľ –  6./máj/2016

Teraz najčítanejšie

ivan baláž kráľ

ivan baláž kráľ – básnik a výtvarník ivanbalazkral@gmail.com www.ivanbalazkral.com   Predstaviteľ a tvorca slovenskej literárnej a výtvarnej AUTENTY. Narodil sa 3. augusta v Prešove na Slovensku, ako potomok rodu Balas de Villa Bala. ŠTÚDIA Dopravné staviteľstvo (Highway and Bridge design) študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove (1992-1996). Tu získal zručnosti projekcie a navrhovania, ale najmä technickej i umeleckej kresby. Filozofické a teologické vzdelanie získal počas štúdia Teológie a Etiky na Univerzite Komenského v Bratislave, na katedre cirkevných dejín si osvojil nuansy sakrálneho umenia (1997-2002, Mgr). Dejiny so zameraním na dejiny umenia vyštudoval na Teologickej fakulte v Košiciach (2004-2007, Mgr.). Žurnalistiku a média so zameraním na reklamu na Katolíckej Univerzite v Ružomberku (2005-2008, PhD.).  Manažment na WSM v Legnicy (PL), Fakulte manažmentu a marketingu (2014-2016, magister). Psychológia (trvá). VÝTVARNÁ TVORBA Vo výtvarnom umení sa I. B. Kráľ venuje figurálnej maľbe (1999) a v menšom meradle i hlinenej plastike (1996). Ako predstaviteľ AUTENTY silne nadväzuje na slovenskú MODERNU. Jeho výtvarné videnie ovplyvnili najmä modernisti (Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla, Koloman Sokol, Imrich Weiner-Kráľ, J. Teodor Tekel) ale aj postmodernista Peter Baláž, kubistické koncepty Imricha Vysočana, francúzsky a český kubizmus (Georges Braque, Emil Filla). Z techník používa najmä akryl, kresbu rudkou, tuš, pastel, gvaš a ich vzájomné kombinácie. Programovo si všíma človeka a život. Ukazuje vnútorný boj v jednoduchej, často silne abstrahovanej figurálnej kompozícii. LITERÁRNA TVORBA Básnické videnie I. B. Kráľa ovplyvnil symbolizmus (Jean Nicolas Arthur Rimbaud), existencializmus (Albert Camus, Jean Paul Sartre), surrealizmus (André Breton) ako aj Charles Bukowski a viaceré moderné i avantgardné formy. Venuje sa témam existencie, lásky, intimity, slobody, zmyslu života a osobnej spravodlivosti. Jeho poézia je plná symbolov, zvratov, filozofických a krátkych ideových náčrtov – náznakov. Pomocou nich v dielach vytvára ideové a funkčné roviny. Básne i prózy sú intersubjektívnym príbehom, ktorému autor dáva literárnu podobu. Používa integrovaný rým, integrovanú asonanciu a voľný verš s pop-jazzovým rytmom. Poézia je intímna a autobiografická. Silne sa inšpiruje symbolickou funkciou slov. Čerpá z kultúrnych a konzumných archetypov. DIZAJN Po ukončení štúdia na priemyslovke (1996) pokračuje I. B. Kráľ v rodinnej tradícii a venuje sa dizajnu. Silnú rodinnú tradíciu založil módny návrhár a pedagóg Ondrej Baláž (1923-2004), pedagóg, jeden z prvých módnych dizajnérov a návrhárov v Československu. Pôsobil ako hlavný návrhár v rodinnej textilnej fabrike LANA (spoluvlastníci Molčan-Bohňa 1938-195?) svojho švagra A. Molčana a manželky Anny rod. Balážovej. V začiatkoch sa LANA špecializovala prevažne na výrobu uniforiem pre žandárov, železničiarov a hasičov. Príchodom mladého návrhára, sa rozbieha výroba unikátnej konfekcie. Ondrej Baláž bol tvorcom množstva pôvodných strihov a grafických vzorov. (Krátko pred znárodnením Bohňa vezme celú hotovosť a emigruje do Nemecka.) Po znárodnení fabriky LANA (začiatkom päťdesiatych rokov) je Ondrej Baláž nútený pracovať ako majster v OZKN v Prešove. Odevné závody vznikli z materiálovo-technického zázemia skonfiškovaného pri znárodnení MAGURY a LANY i viacerých súkromných dielní a menších výrobní odevov. Po uvoľnení pomerov pôsobi Ondrej Baláž, ako pedagóg na tunajšej strednej textilnej škole. Dizajnérska rodinná tradícia pokračovala v osobe Jozefa Baláža najml. (1939-2014). Slováka, jedného z prvých československých interiérových dizajnérov, pôsobiacich vo Švédsku. Jeho práce nájdeme v desiatkach hotelov, foyerov, spoločenských a účelových stavieb na Slovensku v Čechách i vo Švédsku. Poslednými predchodcami v rodinnej tradícií boli maliar Peter Baláž (1955-1983), grafik Jaroslav Baláž (*1951), významný zberateľ európskeho umenia Milan Baláž a architekt Miroslav Macejko. Ivan Baláž Kráľ pokračuje v dizajnérskej tradícií a venuje sa najmä interiérovému dizajnu. Vytvára úžitkový bytový dizajn a bytové doplnky. Používa recyklovanú drevnú hmotu a recyklované súčasti starého nábytku (revival design). Rovnako spracúva produkty masového priemyslu, ktoré pretvára na účelné a praktické súčasti neoindustriálnych domácností. Z materiálov používa najmä drevo, oceľ, dyhu, plasty... a ich vzájomné kombinácie. Realizovaným produktom dodáva osobitý vnútorný no vždy úžitkový rozmer. KNIŽNÉ MONOGRAFIE 2000 – Básne živé i mŕtve ISBN 80-968325-0-6 ( Arkus, Prešov, SK) (Poems living and dead) 2001 – Ondrašovce, ľudia a obec na výšinách (co-author / Prešov, SK) (Odrasovce, people and village in highlands) 2003 – Básne bara ex nihilo ISBN 80-968325-5-7 (Arkus, Prešov, SK)(Poems of bara ex nihilo) 2006 – súmrak / kar múz ISBN 80-969590-0-X (Prešov, SK)(twilight / afterfuneral muses party:) 2006 – Kompendium reklamy (manuscript / Ružomberok, SK) - (Compendium of advertising) 2007 – Návrat Braku (co-author /Žilina, SK) ISBN 978-80-85161-51-9 (Return of the Schlock) 2010 – Muuza (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-168-5 (Muse) 2011 – Muuza 2011 (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-213-2 (Muse) 2011 – REKLAMA A SPOTREBITEĽ ISBN 83-89884-67-4 (Warszawa, PL) (Advertisement and consumer) 2011 – Modern views on social counseling ISBN 978-83-611-49-37-8 (co-author / Chełm, PL) 2012 – Communication in Social Marketing Consultancy ISBN 978-80-89372-38-6 (co-author / Prešov, SR) 2014 – vrieskajúca posteľ (CZ, SR villa bala) ISBN 978-80-971854-0-4