Denník N

Vysokoškolsky vzdelané sestry slovenské zdravotníctvo potrebuje, ale nie všade

Tento blog používa len vlastné alebo voľne šíriteľné obrázky
Tento blog používa len vlastné alebo voľne šíriteľné obrázky

Keď sa v televíznych debatách začalo hovoriť o návrate k pôvodného systému stredoškolského vzdelávania sestier, ich predstaviteľky boli okamžite proti. Neprišli však so žiadnym riešením, ktoré by bolo schopné zastaviť odchod vzdelaných sestier zo slovenského zdravotníctva. Prečo sa práve ony tak vehementne bránia návratu klasického stredoškolského vzdelávacieho systému? Odborná verejnosť ich argumentom nie vždy rozumie možno preto, lebo vie posúdiť a porovnať kvalitu klasického stredoškolského vzdelávania sestier a toho súčasného systému. Predstaviteľkám sestier sa nepáči, ak do ich vzdelania chcú hovoriť aj lekári. A kto iný pozná ich odborné kvality lepšie, ako lekári, ktorí s nimi pracujú?

Načo je vysokoškolsky vzdelaná sestra v ambulancii všeobecného lekára? Na to, aby zakladala karty a robila odbery? Nie. Na to, aby si pýtala vyšší plat! V súčasnej situácii na nič iné. Jej prácu by v pohode v ambulancii zvládla zdravotná asistentka, ktorá však na to nemá kompetencie.

Minimálne jedno riešenie tohto stavu však existuje.

Spočíva v zmene kompetencii zdravotníckych asistentov aj vysokoškolsky vzdelaných sestier.

Stredné zdravotnícke školy v súčasnosti chrlia v praxi len málokde použiteľných zdravotníckych asistentov,  ktorí nemôžu vykonávať prácu sestry a už vôbec nie pracovať samostatne v ambulancii.

Čo bráni zákonodarcom rozšíriť kompetencie zdravotníckym asistentom tak, aby mohli napr. po krátkom (maximálne ročnom) doplnení vzdelania vykonávať ambulantnú prax? Nič. Ak by sa táto legislatívna zmena zrealizovala, uvoľnili by sa kapacity vysokoškolsky vzdelaných sestier pre pracoviská, kde sú potrebné, teda pre ústavné zdravotnícke zariadenia, najmä nemocnice.

Keby vysokoškolsky vzdelané sestry, pracujúce v ambulancii, mali aj iné kompetencie, napr. keby mohli robiť návštevnú službu namiesto lekára a robiť pri nej väčšinu výkonov, ktoré robí lekár, napr. aj písať opakujúce sa recepty pre chronicky chorých pacientov, keby mali kompetencie s príslušným kurzom vykonávať napr. sonografie, či hodnotiť ekg, ich práca a využitie vzdelania v ambulancii by malo zmysel. V tom prípade by však museli prevziať aj príslušný diel zodpovednosti za pacienta, čo si vyžaduje ďalšie legislatívne zmeny.  V súčasnej situácii je zamestnávanie vysokoškolsky vzdelaných sestier v ambulanciách zbytočným luxusom pre lekára, ktorému tým vznikajú zbytočné finančné náklady, pretože vzdelanejšiu sestru treba aj zaplatiť a väčšina ambulancii nemá z čoho. Je hazardom so vzdelaním sestier, ktoré by mohlo byť využité presne tam, kde chýba, teda v nemocniciach.

Nemalo by byť účelom systému nútiť sestry mať vysokoškolské vzdelanie všade, ale iba tam, kde ho skutočne potrebujú. Súčasný systém je však nastavený tak, že sestru núti mať vysokú školu aj tam, kde ju nevyužije a kde svoje vzdelanie nemá zaplatené.

Čudujeme sa, že vzdelané sestry odchádzajú?

Ja vôbec nie. Ja sa iba čudujem ich predstaviteľkám, že s podobným riešením, ako navrhujem, doteraz neprišli samy.

Súvisiaci článok:
Vzdelávací systém v oblasti zdravotníctva je zrelý na reformu

Teraz najčítanejšie

Jozef Klucho

Jeden z prvých blogerov sme.sk, gastroenterológ, virtuálny medicínsky poradca na www.gastroenterolog.com a konzultant pre gastroenterológiu na www.celiakia.sk a www.edusan.sk Píšem články o medicíne, slovenskom zdravotníctve, hudbe 70-80-tych rokov a bežnom živote.