Denník N

Román Až na samé dno má všetky atribúty výbornej severskej detektívky

V čitateľských a literárnych kruhoch sú Horst a Nesbø často porovnávaní autori, pričom v rámci týchto komparácií je Horstovi pripisovaná schopnosť zaujať čitateľov aj s menšími objemovými jednotkami krvi v kriminálnom príbehu.

Už niekoľkokrát som napísal, že knižný inšpektor Wisting (autor Jørn Lier Horst) je opakom iného nórskeho románového hrdinu, ktorým je Nesbøv Harry Hole. Ich autori sú často v čitateľských a literárnych kruhoch porovnávaní, pričom v rámci týchto komparácií je Horstovi pripisovaná schopnosť zaujať čitateľov aj s menšími objemovými jednotkami krvi v kriminálnom príbehu.

joern_lier_horst_az_na_same_dnoNapriek tomu Horstov román Až na samé dno (orig. Bunnfall) z tejto charakteristiky mierne vybočuje. Sugestívne krvavé scény síce absentujú, ale mŕtvol sa nakopí celkom dosť, hoci terminologicky presnejšie by bolo napísať, že sa ich celkom dosť vyplaví. Aby to však bolo ešte záhadnejšie, Horst sa rozhodol servírovať napätie po kúskoch. A to doslovne.

More totižto vyplaví na breh najskôr odseknutú ľavú nohu v topánke a čoskoro na to druhú – opäť ľavú. V priebehu jedného letného týždňa sa potom objaví ešte aj tretia a napokon aj štvrtá ľavačka. Nájdené končatiny sú jadrom záhady, a keďže inšpektor Wisting, a vlastne ani čitateľ detektívky neverí na náhody, je jasné, že ich nález bude nejako súvisieť s niekoľkými nahlásenými prípadmi zmiznutia bez stopy.

Už trištvrte roka sú totižto nezvestní aj traja starci. Dvaja bývali v domove dôchodcov a boli zároveň príbuznými. Okrem toho zmizla aj ich ošetrovateľka a tiež ďalšia žena, ktorú Horst do príbehu zaplietol. Je to komplikované, a preto sa dá jednoznačne súhlasiť s hodnotením, že Horstva detektívka je:

 „Naozaj vynaliezavá a vzrušujúca kniha, riešenie je ďaleko od toho, čo by sa mohlo zdať na začiatku. “

                                                                                      Kurt Hanssen, Dagbladet

K pozitívnemu čitateľskému zážitku prispieva opäť aj pridaná hodnota v podobe historickej a povedzme spoločensko-etickej vrstvy. Dejepisnú rovinu tvorí kontext o nórskej zaangažovanosti sa do druhej svetovej vojny a tiež do povojnového obdobia tzv. studenej vojny. Nezvestní starí muži boli spolu s ďalšími dvoma protagonistami príbehu členmi vojenskej siete, ktorá mala v prípade sovietskej okupácie Nórska podnikať spravodajské a sabotážne akcie proti okupantom.

Wistingov nákres vzťahov medzi jednotlivými postavami príbehu. Poznámka autora: krížiky boli do obrázku dotvorené.
Wistingov nákres vzťahov medzi jednotlivými postavami príbehu. Poznámka autora: krížiky boli do obrázku dotvorené.

Druhá vrstva sa odvíja najmä cez dejovú líniu vedľajšej postavy, ktorou je v Horstových románoch dcéra Line. Tá ako investigatívna novinárka v tejto časti série pracuje na špeciálnej prílohe pre domovské noviny, v ktorej sa snaží na príklade niekoľkých prepustených zločincov nájsť odpovede, či sa po prepustení stane človek lepším alebo ešte horším človekom.

Pomocou novinárskeho projektu chce demonštrovať, čo sa deje s ľuďmi, ktorí strávili za múrmi dlhé roky. Táto téma sa dostáva aj do centra rozhovorov medzi ňou a otcom, pričom pohľad kriminalistu je prirodzene v určitom filozofickom rozpore s názorom mladej a ešte stále naivne spravodlivej dcéry.

Prostredníctvom rozhovorov s bývalými väzňami sa do tejto sociologickej výplne príbehu tak dostávajú aj pohľady odsúdených, odpykávajúcich si niekoľkoročné tresty odňatia slobody. Na jednej strane je vina a trest, na druhej  otázka, nakoľko je odňatie slobody účinným a výchovným trestom, okrem toho, že kriminálnici nepobehujú určitý čas po uliciach.

Román Až na samé dno je v originálnom poradí šiestou časťou série, no u nás vychádza neskôr, ako novšie diely knižného seriálu o Wistingovi. Niektorí slovenskí čitatelia detektívok kritizujú tento postup vydavateľov, no na obranu vydavateľstiev je potrebné povedať, že v týchto prípadoch ide vždy o voľné série a treba zároveň uviesť, že každé vydavateľstvo uvádzaním neznámeho autora na národný trh dosť riskuje. V prípade žánrovej literatúry môže byť takýto risk aj existenčným ohrozením malého alebo začínajúceho vydavateľstva.

V prípade voľných pokračovaní je však pozitívnym faktom to, že jednotlivé romány sa dajú čítať samostatne aj bez priamej nadväznosti na predchádzajúcu časť. Je to tak aj v prípade Horstovej série Wisting a pre zaujímavosť uvádzam, že anglofónne čitateľské publikum sa s Horstom stretlo vôbec po prvýkrát práve prostredníctvom tohto konkrétneho románu, a až po úspešnom nástupe a žiadostiach samotných čitateľov, sa im vydavateľstvá rozhodli naservírovať kompletne celého Jørna Liera Horsta. Našťastie živého.

Jørn Lier Horst: Až na samé dno, Vydavateľstvo: Premedia, 2016, Preklad: Zuzana Demjánová

Dostupné aj ako e-kniha.

Teraz najčítanejšie