Denník N

Nápad Siete pre škôlky sa zrealizuje, tak ako bolo dohodnuté v programovom vyhlásení vlády.

Toto by mohol byť jeden z možných redakčných článkov N-ka. Nie je. Namiesto toho si všetci môžu prečítať, ako skupina nezaradených poslancov presadzuje jednu z priorít Siete a Sieť samotná ho nepodporí.

Lebo bude hlasovať „v súlade s programovým vyhlásením vlády“. Takže naozaj Sieť nepodporí svoj vlastný nápad?

Programové priority Siete sa nezmenili. Mnohé sú práve v programovom vyhlásení vlády, čo znamená, že sa dostali do podoby, v ktorej sa stanú realitou. A nie sú len zbožným želaním z predvolebného boja. Tak je to aj s materskými škôlkami a garanciou miesta v nich.

N-ko správne napísalo, že „Garancia miesta v škôlke pre deti od troch rokov v programovom vyhlásení nie je….“. Ako jednu z posledných viet v neuzamknutom obsahu.

Škoda, že medzi riadky v uzamknutom texte potom nenápadne schovalo fakt, že „vláda vo svojom programovom vyhlásení má prísľub, že do konca volebného obdobia vytvorí podmienky, aby sa do škôlky mohlo dostať každé dieťa, ktoré bude staršie ako štyri roky.“

A určite by nebolo na škodu povedať, že na základe programového vyhlásenia vlády sa okrem spomenutého budú vytvárať podmienky pre rozširovanie kapacít materských škôl rozmanitými formami rešpektujúcimi možnosti zriaďovateľov.

Rovnako by bolo dobré povedať, že na základe programového vyhlásenia vlády, sa vytvoria lepšie možnosti prístupu detí ku kvalitnému predprimárnemu vzdelávaniu a to aj odstránením finančných bariér pre deti z rodín s nízkym príjmom.

A že na základe programového vyhlásenia vlády sa bude venovať osobitná pozornosť predprimárnemu vzdelávaniu detí v materských školách od troch rokov veku v oblastiach s vysokou mierou nezamestnanosti a v ohrozených a vylúčených komunitách.

Takže zhrnuté a podčiarknuté, ak chceli nezaradení poslanci naozaj podporiť programovú prioritu Siete, mali podporiť programové vyhlásenie vlády, v ktorom je naplnený cieľ aj duch toho, čo Sieť pred voľbami sľubovala. Riešiť problém viac ako 11-tisíc nevybavených žiadostí o umiestnenie dieťaťa do škôlky.

Teraz najčítanejšie