Denník N

Odliv mozgov sa stále zvyšuje

Čoraz viac mladých ľudí sa rozhoduje, či zostať na Slovensku, alebo odísť do zahraničia. Študenti si uvedomujú, že práve kvalitné vzdelanie a znalosť cudzích jazykov sú vstupnou bránou k úspešnej pracovnej kariére. Dôvodov, prečo mladí a šikovní odchádzajú zo Slovenska, je však viac. V zahraničí vidia viac príležitostí, lepšie uplatnenie a hlavne, lepšiu životnú úroveň.

 

Podnikateľská aliancia Slovenska, ďalej len PAS, vyhodnotila na konci roka 2015 prieskum, v ktorom zisťovala dôvody odchodu mladých a talentovaných ľudí do zahraničia. Na otázku prečo študujú radšej v zahraničí, opýtaní študenti v prieskume uvádzajú, že kvalita školstva je neporovnateľne vyššia. Taktiež vyzdvihujú prepojenie štúdia s praxou, kvalitu pedagógov, ktorí sú odborníkmi z praxe a aj to, že sa zdokonalia v cudzom jazyku.

Študentom nemožno niečo vyčítať. Slovenské vysoké školy, žiaľ, nedokážu ponúknuť to, čo zahraničné univerzity. V našej krajine je, v prvom rade, obrovský nepomer medzi počtom vysokých škôl, ich kvalitou a počtom obyvateľov. Zahraničné školy svojím študentom zaručujú omnoho lepšie uplatnenie sa na trhu práce po skončení školy.  

Trend študovať v zahraničí sa za posledné roky stále narastá a je omnoho výraznejší než vo zvyšku Európy. Pod pojmom zahraničie, si nemusíme predstaviť len krajiny niekoľko stoviek kilometrov od nás. V susednej Českej republike tvoria slovenskí študenti viac ako 13 percent zo všetkých študentov českých vysokých škôl. Ďalšie stovky študentov odišli napríklad do Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie, Francúzska, Dánka, ale aj Spojených štátov, Kanady a Austrálie. PAS odhaduje, že momentálne v zahraničí študuje približne 30-tisíc mladých ľudí. 

Šikovní odchádzajú a Slovensko trpí nedostatkom inteligencie a následne aj pracovnej sily. Ak by sa študenti po skončení vysokej školy v zahraničí a po získaní nových skúseností, vrátili naspať do rodného Slovenska, bolo by to v poriadku a pre našu krajinu aj prospešné. Mladí ľudia si zo zahraničia prinesú nové myšlienky, nápady, prinesú nové zvyky a celkovo, vedia a chcú veci robiť inak. To sa však stáva v našej krajine kritickým a jedným z dôvodov, prečo sa mladí odmietajú vrátiť na Slovensko. Podľa prieskumov PAS dnes žije v zahraničí asi 330-tisíc Slovákov, ktorí sa neplánujú vrátiť domov.

Študenti, ktorí odišli zo Slovenska sa zhodujú v jednom. Naše školstvo je slabé a myslia si, že slovenské univerzity nevedia pripraviť svojich absolventov na svoje budúce povolanie. Za odliv mozgov môžu však aj neefektívne podmienky rozvoja mladých ľudí , byrokracia a stále zaužívané staré systémy, ktoré odmietame zmeniť. Jednoducho povedané, v zahraničí si mladí ľudia môžu žiť podľa vlastných predstáv, môžu realizovať svoje sny bez „bojov s veternými mlynmi“.

Druhou skupinou ľudí, ktorí dochádzajú do zahraničia sú tí, ktorí síce vyštudovali na slovenských vysokých školách, ale taktiež odchádzajú do zahraničia. Opúšťajú svoje domovy aj za cenu toho, že budú vykonávať prácu, ktorá je pod ich kvalifikáciou. Ak budeme schopní  zaručiť študentom kvalitu štúdia, ich osobnostný rozvoj a následné uplatnenie sa na trhu práce, nebudú nútení odchádzať za hranice našej krajiny. Tým pádom nebude Slovensko z demografického hľadiska stále menšou krajinou a vychováme si mladých, schopných ľudí vytvárajúcich prosperujúcu ekonomiku.

 

Teraz najčítanejšie