Denník N

Dokazovanie boha

Akosi sa v ostatnom čase vyrojili dokazovači boha. Možno sa mýlim, možno tu boli už dlho a teraz ich len lepšie vidno, ale mám pocit, že rastie počet ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom snažia dokázať existenciu boha.

Na ilustráciu niekoľko odkazov:

Je ich samozrejme viac, ale nepustil som sa do písania preto, aby som im robil reklamu. Mňa zaujíma, prečo to robia. Samozrejme už z pomenovania, ktoré som im dal vyplýva, že chcú dokázať existenciu boha. No na čo by im bolo dobré, keby dokázali boha?

Skúsme si na chvíľu predstaviť, že sa im to podarí, že by bol v nejakom renomovanom vedeckom časopise publikovaný overiteľný a logicky konzistentný dôkaz existencie boha.

Znamenalo by to, že by ateisti uverili v boha? Myslím, že nie. Nemôžem sa vyjadrovať za všetkých ateistov, ale aspoň sám za seba môžem napísať, že neverím prírodným zákonom, ani keby som ich platnosť sám dokázal. Ja im len dôverujem, či presnejšie dôverujem predpovediam, ktoré vyplývajú z platnosti prírodných zákonov. Ak by sa z vedecky dokázanej existencie boha dali odvodiť nejaké predpovede budúcich javov, tak by som dôveroval týmto predpovediam. Môj vzťah k bohu by bol rovnaký ako k Pytagorovej vete alebo k Archimedovmu zákonu, alebo k stovkám iných zákonov, pravidiel a poučiek. Dalo by sa to nazvať vierou? Asi sotva.

A čo by vôbec mohlo vyplývať z existencie boha? Ak by bol boh dokázaný ako fyzikálna entita stojaca za veľkým treskom, tak aj všetky dôsledky z toho plynúce by boli len fyzikálne. Ak by sa dokázalo, že rôznorodosť života nie je výsledkom evolúcie, ale tvorivosti boha, nijako by to nepotvrdilo jeho pozíciu stvoriteľa fyzikálneho sveta. Dokazovači dúfajú, že dokážu existenciu boha v ktorého veria. Ale ani fyzikálny, ani biologický dôkaz existencie boha na to nestačia. Z takéhoto dôkazu nevyplývajú žiadne morálne konzekvencie a už vôbec to nemá nič spoločné s nedeľnou návštevou kostola.

To ale nie je všetko. Dôkaz existencie boha by dokazovačom priniesol ešte jedno veľké sklamanie. Dokázaním boha sa viera v neho stane aj pre veriacich zbytočnou. Alebo aspoň nadbytočnou. Načo veriť niečomu, čo sa dá kedykoľvek dokázať? Načo mi je vedieť násobilku, keď mám zakaždým poruke kalkulačku? Mimochodom, občas ma prepadne pocit, že pre mnohých veriacich sa viera stala nadbytočnou už teraz, aj bez dôkazu. Totiž správajú sa tak.

Načo teda dokazovať boha? Z pozorovania veriacich usudzujem, že viera je čistá emócia a tá sa nedá vyvolať ani potlačiť žiadnym argumentom, aj keby mal formu nespochybniteľného vedeckého dôkazu. Je to ako by ste násilím chceli niekoho prinútiť alebo odnaučiť milovať. Všetko to „dokazovanie“ je zbytočné a jeho výsledkom sú len nekonečné hádky a otvorená nenávisť. Hádam by sa dalo žiť aj inak. Hádam by sme to mohli aspoň skúsiť.

Teraz najčítanejšie

Peter Kupčík

Snažím sa na známe veci a fakty pozerať trochu inak. Nemusíte veriť tomu, čo píšem. Stačí keď o tom budete rozmýšľať.