Denník N

Národný program reforiem bez e-reforiem.

Byť na premiérovom mieste, po predložení takéhoto materiálu, kde nesedí ani obsah kapitol a v niektorých odsekoch vety nedávajú zmysel, by som vyvodzoval osobnú zodpovednosť.

Keď vláda schválila dokument honosne nazvaný „Národný program reforiem Slovenskej republiky 2016“, tešil som sa, že už aj vo vláde „kontinuity“ pochopili, že treba robiť zmeny. Ale optimizmus ma prešiel hneď po jeho prečítaní. Jeho obsah celkom vystihuje neoficiálne konštatovanie jedného známeho z MF SR: „Miro, a vidíš tam aj nejaké reformy?“ Musím konštatovať, že nazvať to reformami je ako plánovať zmenu farby fasády na dome a pritom tvrdiť, že ideme robiť kompletnú prestavbu. Ale asi to nebol dobrý príklad, veď niektorí členovia vlády sú priam odborníci na stavby, prenájmy a účtovné operácie spojené s predajom a kúpou…

Tak a teraz k samotnému dokumentu. Kvalita reformných zámerov sa líši kapitola od kapitoly a vidieť, že v podstate ide o taký zlepenec. Keďže mňa osobne najviac zaujíma to, aké reformy plánuje vláda robiť v oblasti eGov služieb a informatizácie, zameriam sa hlavne na túto oblasť.

Podľa názvu kapitol by ste čakali, že sa niečo o elektronických službách dozviete v kapitole s názvom „Dopravná infraštruktúra a elektronické komunikácie“. Ale ako správne tušíte, okrem nadpisu tam nenájdete ani slovo o elektronickej komunikácii. Ak by sme však diaľnicu Bratislava – Košice premenovali na virtuálnu diaľnicu, potom by ten názov kapitoly dával aj zmysel. Tak som v dokumente skúsil pátrať ďalej. Veď predsa po preinvestovanej miliarde do elektronických služieb a pláne preinvestovať ďalšiu takmer miliardu by bolo vhodné, keby by sme sa dozvedeli aspoň to, aká svetlá budúcnosť nás čaká.

V kapitole „Modernizácia verejnej správy a podnikateľské prostredie“ som konečne našiel krátky odstavec o Elektronickej verejnej správe, ktorá zrejme vznikla bravúrnym „copy/paste“ spôsobom. Ako inak si môže človek vysvetliť nesúvisiacu poslednú vetu v odstavci:

 „Elektronická verejná správa

V roku 2016 bude aktualizovaná Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Jej cieľom je detailnejšie riešiť, modelovať a koordinovať IT riešenia vo verejnej správe. Nástrojom pre tento účel bude definovanie centrálnych pravidiel a zavedenie strategickej architektúry verejnej správy. Jednotlivé strategické priority, ktoré definuje koncepcia, budú následne rozpracované až na úroveň prvotných analýz a návrhov pre projekty Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II). V roku 2016 bude v rámci OP II prebiehať realizácia viacerých národných projektov na jednotlivých rezortoch. Doba potrebná na vybavenie stavebného konania sa skráti.“

Je smutné, že v takejto podobe sa to dostalo až do materiálu schváleného vládou SR. Byť na premiérovom mieste, po predložení takéhoto materiálu, kde nesedí ani obsah kapitol a v niektorých odsekoch vety nedávajú zmysel, by som vyvodzoval osobnú zodpovednosť. Ak má mať jeho úrad aspoň akú takú reputáciu, tak predsa nemôže schvaľovať materiály so školáckymi chybami. Ale takto má zámer budovať analytické kapacity aspoň svoje opodstatnenie, lebo snáď nabudúce si to nejaký analytik aj prečíta a opraví chyby. Nakoniec však musím konštatovať aj jedno pozitívum materiálu. Teším sa na plán uplatňovania princípu „Hodnota za peniaze“, ktorý sa spomína na viacerých miestach v dokumente. Uvidíme ako sa bude uplatňovať v praxi, lebo napríklad prvé vážnejšie rozhodnutia o peniazoch tento princíp úplne ignorujú – Národný futbalový štadión, IT zákazka v sociálnej poisťovni a niekde majú dokonca prikázané aj mlčať.

Ďalšie výrazne všeobecné zmienky o elektronizácii sa ešte objavujú v kapitolách o súdnictve a zdravotníctve, aj keď cieľové roky pre realizáciu projektov sú 2017 a 2018. Takže v roku 2016 nič nesľubujú, ak nerátam výrazné čerpanie prostriedkov na informatizáciu.

Zhrňme si teda, aké zmeny nás čakajú v eGov v roku 2016. Zaktualizuje sa NKIVS a rozpracujú sa prvotné analýzy pre projekty z OPII. No a čo je najdôležitejšie, skráti sa doba stavebného konania :)

Takže aj po voľbách máme v informatizácii zatiaľ kontinuitu, ktorá o 4 roky môže znamenať, že ďalšia skoro miliarda € bude minutá a dodaná hodnota nikde. Uvidíme, ako si nový Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu poradí. Verím, že nepôjde len o presun tých istých ľudí ktorí môžu za súčasnú situáciu.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Hlohovský

Celý profesijný život sa venujem riadeniu IT a digitálnym službám a zdieľam svoje skúsenosti cez poradenstvo, školenia a najnovšie aj v rámci celosvetovo rozšírených „best practice“ ITIL4. Preto sa snažím problémy a riešenia v tejto oblasti priblížiť aj trošku zrozumiteľnejším jazykom formou blogov.