Denník N

Pohnú sa ľady vďaka Taliansku?

Viac ako 2 roky sa európsky kontinent snaží vysporiadať s migračnou krízou. Tá ho zasiahla nepripravený a bez reálnej schopnosti na ňu reagovať. Niektoré krajiny to viedlo k zatváraniu hraníc a odmietavému postoju k migrantom, iné hranice otvorili naplno a podporovali tak migráciu. Tieto rôzne postoje a opatrenia, ktoré v praxi nastali, viedli k ďalším rozporom medzi členmi EÚ. Pri kríze zlyhali aj orgány EÚ, ich návrhy riešení nepriniesli zlepšenie, boli skôr volaním smädného na púšti, ako funkčnou politikou. To sa môže ale zmeniť.

Jednou z krajín, ktorá je v prvej línii pri migračnej kríze, je Taliansko. A to teraz prichádza s novým plánom, ktorým chce nielen rozšíriť debatu o migračnej kríze,no prináša aj náznak optimizmu, najmä čo sa týka výsledku.

Taliansko si podobne ako Slovensko uvedomilo potrebu riešiť problém migrácie ešte pred tým, ako budú migranti fyzicky na hranici EÚ. Navrhuje vytipovať kľúčové štáty (cez ktoré prebieha migrácia do EÚ), s ktorými EÚ začne spoločne intenzívne pracovať vo viacerých oblastiach. Cieľom je oslabenie až úplné zastavenie migračného toku.

EÚ by mala napríklad pomôcť s investičnými projektami, ktoré v týchto kľúčových štátoch pomôžu zlepšiť sociálne podmienky a pomôžu pri budovaní infraštruktúry. Vytvoria sa aj EÚ-Afrika bondy, ktoré uľahčia prístup afrických krajín na kapitálové trhy, tak aby sami mohli financovať vlastný rozvoj.

Zvýši sa vzájomná spolupráca pri bezpečnostných otázkach, ako je napríklad kontrola hraníc, ale aj spolupráca na zlepšení procesu legálnej migrácie (to sú prípady, kedy sa stretne ponuka najmä kvalifikovanej pracovnej sily z mimoeurópskych krajín a zároveň potreba takýchto nových pracovných síl v samotnej Európe).

Toto sú body, ktoré podľa Talianska môže Európa ponúknuť. A čo za to?

EÚ by mala podľa tohto plánu požadovať naozaj efektívnu kontrolu hraníc v tranzitných štátoch, jasnú spoluprácu a pravidlá pri navracaní migrantov do a z týchto štátov, nastavenie azylového systému v súlade s medzinárodnými štandardmi (migrantom zabezpečiť „prístav bezpečia“ v týchto krajinách, aby nemali dôvod utekať ďalej), a v neposlednom rade dôsledný boj proti prevádzačstvu a pašovaniu ľudí.

Je to prvý rozvážny, a v zásade uchopiteľný návrh, ktorý by mohol pomôcť Európu opäť spojiť v tejto otázke. V týchto dňoch sa má Slovensko s ním oboznámiť a zaujať stanovisko. Pre Slovensko je to výborná príležitosť, aby sme ukázali, že vieme priložiť ruku k dielu. Že nie sme krajina, ktorá odmieta pomôcť, tak ako nás vykreslili mnohé zahraničné médiá.

Predtým sme síce ukázali, že sme krajina, ktorá si vie povedať svoje a postaviť sa proti tomu, čo je proti našim záujmom. Teraz ale môžme ukázať, ako dobre si uvedomujeme, že sme nedeliteľnou súčasťou Európy. Môžme ukázať, že európske problémy sú aj naše problémy. Pri tomto návrhu tak nepremeškajme príležitosť spolupodielať sa na ňom. Je to totiž jedinečná šanca, ako účinne obrúsiť hrany, ktoré sa medzi niektorými členskými štátmi vytvorili. A zastavili nezmysli ako sú povinné kvóty či poplatky za odmietnutých migrantov.

Teraz najčítanejšie