Denník N

Pravda miluje adrenalín. (Poznámka k súdu s Otom Žarnayom)

Právnikom, sudcom a nám všetkým túžiacim a po jasnosti a poriadku môžu dobré mravy právom liezť na nervy – nikto nevie čo to vlastne presne je a ako sa s tým narába. Bez nich by možno prežilo právo. Ale spravodlivosť by veľmi rýchlo umrela.

Učiteľ Oto Žarnay začiatkom roku 2013 poukázal na nekalé praktiky a nehospodárne nakladanie s peniazmi na jeho škole. Prepustili ho. Výpoveď zdôvodnili organizačnou zmenou. Škola v tom čase čelila poklesu žiakov, prepustení boli aj ďalší učitelia. Zamestnávateľ tvrdil, že O. Žarnay sa stal nadbytočným okrem iného aj pre návrat inej učiteľky z materskej dovolenky. Túto organizačnú zmenu pre nadbytočnosť však vedenie školy urobilo v priamej časovej nadväznosti na učiteľovo oznámenie nekalých praktík. Rozhodnutie o organizačnej zmene vedenie školy urobilo len s veľmi všeobecným odôvodnením, čo jej zákon umožňuje.

Všeobecný súlad so zákonom ale na spravodlivosť nestačí – ak je rozhodnutie v rozpore s dobrými mravmi. Hocijaký právny úkon je platný len ako celok. Tam spadá nielen dodržanie zákonom požadovaných náležitostí, ale aj jeho reálna uskutočniteľnosť a jeho dovolenosť. A úkon, ktorý sa prieči dobrým mravom, dovolený a teda ani platný v našej krajine nie je.

O. Žarnay išiel na súd. Nadácia Zastavme korupciu šla do toho s ním. Našli sme mu skvelú advokátku – Andreu Olšovskú z právnej kancelárie PRK Partners. Vedeli sme, že nejdeme na isté právne víťazstvo. Ale mali sme za to, že rozhodnutie školy nebolo v súlade s dobrými mravmi a že je dôležité o tom na súde hovoriť.

Výpoveď bola podľa nás neplatná z niekoľkých dôvodov: pre neexistenciu príčinnej súvislosti medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou prepusteného, nejasne pomenovaný dôvod výpovede, neurčito formulované rozhodnutie školy o organizačných zmenách, ktoré výpovedi tesne predchádzalo. K tomu účelové zmeny v úväzkoch v období po výpovedi, nesplnenie zákonnej povinnosti zamestnávateľa ponúknuť údajne nadbytočnému učiteľovi iné miesto, ktoré bolo voľné a najmä: vnímali sme nesúlad konania vedenia školy s dobrými mravmi, keďže výpoveď O. Žarnayovi nasledovala krátko potom, ako on sám ako predseda rady školy upozornil na drahé a zbytočné právne služby, ktoré si škola v tom čase objednávala.

Nehospodárne nakladanie s peniazmi školy potvrdila aj finančná kontrola Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja a v súvislosti s týmto prípadom nedávno Najvyšší kontrolný úrad dospel k podozreniu, že na Obchodnej akadémii Polárna došlo k spáchaniu trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní. “Žalobca (O. Žarnay) postupoval v dobrej viere pri ohlasovaní nekalej praktiky, pretože v čase jej ohlásenia všetky dostupné informácie potvrdzovali, že dochádza k nehospodárnemu konaniu žalovaného. Upozornenie na nehospodárne konanie žalovaného, tak ako bolo uvádzané vo vyjadreniach žalobcu, nebolo súkromnou záležitosťou žalobcu, ale vychádzalo z jeho pozície predsedu rady školy u žalovaného,” uviedla advokátka, ktorú O. Žarnayovi Nadácia Zastavme korupciu našla ešte predtým, ako sa stal poslancom parlamentu.

Súd dnes rozhodol, že Oto Žarnay a my s ním sa mýlime, škola postupovala podľa zákona a jeho výpoveď je právoplatná. Prvé kolo tejto bitky nám prinieslo prehru. Ale to ešte neznamená, že pre spravodlivú vec netreba riskovať. Naopak, stálo to za to, hoci išlo o niečo také nejasné a nepraktické ako sú dobré mravy.

Dobré mravy nie sú odrazom momentálnej väčšinovej morálky spoločnosti. Právna veda ich vysvetľuje ako korektívny princíp pri aplikácií právnych noriem, a to zvlášť pre situácie, ktoré právo nepredpokladalo a nie je na ne úplne vo svojich formuláciách pripravené. Sú tu preto, lebo ľudia zistili, že život bude z času na čas vždy rýchlejší ako ľuďmi sformulované zákony. Vtedy hrozí, že keď ho budeme chcieť vpratať do pritesných šiat právnych formulácií, z ktorých už vyrástol, šaty prasknú a spravodlivosť sa minie účinkom. Aj v tejto chvíli ľudia robia právne úkony, ktoré sa síce nepriečia zákonu, ani ho neobchádzajú, ale lámu predprávne pravidlá slušnosti a pre mravnosť spoločnosti sú nežiadúce. Súlad úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch s dobrými mravmi zadáva aj samotný Zákonník práce a minimálne jedno rozhodnutie Najvyššieho súdu.

Právnikom, sudcom a nám všetkým túžiacim a po jasnosti a poriadku môžu dobré mravy právom liezť na nervy – nikto nevie čo to vlastne presne je a ako sa s tým narába. Použiť ich znamená skok do neistých a nebezpečných vôd, riskovať zmätok. No nepoužívať ich vôbec znamená katastrofu – bez dobrých mravov by možno prežilo právo, ale spravodlivosť by veľmi rýchlo umrela.

Písané zákony nám priniesli poriadok a bezpečie. Ich formálne používanie vábi k pohodliu spojenému so sladkým vzdaním sa osobnej zodpovednosti. Pravda ale miluje adrenalín – vylieza na povrch až keď opustíme komfortnú zónu. Dnes sa to, žiaľ, ešte nepodarilo.

Prvostupňový súd potvrdil platnosť výpovede pre O. Žarnaya. Don Quichotte s búšiacim srdcom vycválal na svojom starom koni proti veterným mlynom. Pragmatici sa pousmiali. Jedno je však isté: keby v jeho príbehu nebolo niečo oveľa viac ako len opis blázna, kniha by nebola povinným čítaním v toľkých krajinách aj štyristo rokov po jej napísaní.

Zuzana Vasičák Očenášová

Chcete sa aj vy pripojiť k boju proti korupcii a pomôcť čestným ľuďom? Podporte našu Nadáciu.

button blog

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.