Denník N

Vztýčený prostredník za pár tisíc eur

Zákon síce nedokáže ochrániť štátny znak pred primitívmi, ale dokáže z toho spraviť pekne drahú zábavku.

Včera sa na sociálnych sieťach a v médiách objavila fotografia vodiča Mestskej odťahovky v Bratislave. Ten so šarmom a inteligenciou jemu vlastnou ukázal inému vodičovi vztýčený prostredník…

odtahovak

Poviete si, jej tam toho, ďalší blbec za volantom. Keď sa však pozriete na jeho ľavý rukáv, vidieť tam niečo ako štátny znak Slovenskej republiky. Jeho používanie upravuje zákon.  V § 3 ods. 4 zákona č.  63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní sa dočítate aj nasledovné:

Štátny znak môžu používať aj iné fyzické a právnické osoby s výnimkou označenia ich budov, listín, pečiatok a rovnošiat; to sa nevzťahuje na fyzické a právnické osoby, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis. Všetky fyzické a právnické osoby môžu používať štátny znak vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako štátneho symbolu.

Mestská odťahovka spadá celkom iste do kategórie „iná právnická osoba“. Ak to, čo má ten inteleguán oblečené, je rovnošata, už samotný štátny znak na jeho rukáve nebude zrejme v poriadku. Na jeho použitie sú osobitné zákony a predpisy. Ten vztýčený prostredník je potom už len vynikajúcim príkladom používania štátneho znaku tým najdôstojnejším spôsobom.

Zákon síce nedokáže ochrániť štátny znak pred primitívmi, ale dokáže z toho spraviť pekne drahú zábavku. Za porušenie  povinností používať štátny znak v súlade so zákonom môže totiž udeliť obvodný okresný* úrad udeliť právnickej osobe pokutu do 6638 eur….

Pokuta pre Mestskú odťahovku by celkom iste potešila každého odtiahnutého. Takže stačí už len zájsť na obvodný okresný úrad alebo im poslať email…

 

* – to mám z toho že sa spolieham na ASPI :( Obvodné úrady zriadené podľa predpisov účinných do 30. septembra 2013 sú od 1.10.2013 okresné úrady podľa  zákona č. 180/2013 Z.z.

 

 

 

 

 

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie