Denník N

OZ PŠaV a jeho idey

24. mája sa v bratislavskej Berlinke konala verejná diskusia učiteľov a členov ISU o prerušenom štrajku pedagógov a o budúcich aktivitách. Na stretnutie prišli aj predstavitelia OZ PŠaV pani Klikáčová a pán Šóš, ktorí v diskusii aktívne vystúpili na obhajobu postojov najväčších školských odborov k štrajku. Z diskusie a aj z vyjadrení, ktoré sa objavujú na odborárskej stránke, vyplynuli nasledujúce 3 mylné predstavy, ktoré limitujú OZ PŠaV, poďme si ich predstaviť:

  1. „OZ PŠaV, na rozdiel od ISU, je zodpovedné a vstúpi len do štrajku, ktorý bude úspešný.“ Táto myšlienka, ktorá zaznela z úst pani Klikáčovej, sa stala odborárskym evergreenom a odhaľuje deformovaný pohľad na štrajk. O žiadnom štrajku nemožno vedieť vopred, ako dopadne. Ak by sme si zobrali väčšinu štrajkov z minulosti, ich výsledok sa nedostavil hneď, jednoducho preto, že ak štrajk nezasiahne štát na zvlášť citlivých miestach (najčastejšie letecká doprava), tak exekutíva nátlaku neustúpi. Preto aj náš štrajk treba brať ako kvapky padajúce na skalu, len vytrvalosť a odhodlanie nám pomôžu niečo zmeniť.  Neúspešný je iba ten štrajk, ktorý nie je, hoci je potrebný.
  2. „Jediným cieľom tohto neformálneho zoskupenia jednotlivcov (rozumej ISU), ktorí nemajú žiaden mandát zastupovať akýchkoľvek zamestnancov v školstve, je vytváranie nedôvery verejnosti voči odborovému zväzu, znevažovanie výsledkov práce jeho predstaviteľov a rozbíjanie jednoty školského prostredia.“ Táto myšlienka zaznieva z úst jeho najvyšších predstaviteľov už od Zrazu dlhých nosov (október 2015) a pre školských odborárov sa stala mantrou, ktorá im znemožňuje normálnu komunikáciu s ISU. Odboroví predáci už konečne musia prijať fakt, že nie je rok 1988, že dynamiku spoločnosti neurčujú aparátnici, ale veľmi často neformálne, demokraticky fungujúce spoločenstvá, ktoré nemajú za cieľ deštruovať formálne zoskupenia, ale chcú byť katalyzátorom zmien. Teda OZ musí pochopiť, že ho nechceme ohroziť, chceme len, aby dôrazne presadzoval učiteľské záujmy. Preto naša iniciatíva podporuje aprílovú Deklaráciu, zúčastňuje sa na protestných akciách organizovaných OZ PŠaV a vždy budeme tými, ktorí sa neuspokoja s kozmetickými úpravami našich platov. Budeme podporovať a presadzovať všetky aktivity smerujúce k tomu, aby ohodnotenie pedagógov zodpovedalo ich spoločenskej úlohe a bolo porovnateľné s ohodnotením našich európskych kolegov. Za veľkú časť našich sympatizantov si dovoľujeme tvrdiť, že ak by OZ PŠaV fungoval ako moderná odborárska centrála podľa vzoru ich kolegov vo vyspelejšej časti Európy a dôsledne presadzoval požiadavky svojich členov, radi by sme rozšírili jeho členskú základňu. (Mimochodom, v ISU sú mnohí súčasní členovia a ešte viac bývalých členov OZ, ktorí sú nedostatočnou aktivitou zväzu sklamaní).
  3. „Nie je nám známe pozadie tejto iniciatívy, jej financovanie…“ Dostávame sa k najpomýlenejšej predstave, ktorá sa spája s ISU. Jej najvplyvnejším šíriteľom je premiér Fico a spolu s ním túto fixnú ideu prijala časť širokej verejnosti, spolu s mnohými odborovými predákmi. Táto konšpiratívna teória nielenže je postavená na vode, ale vypovedá o deformovanom chápaní sveta tých, ktorí ju šíria. Podľa nich v spoločnosti nič nefunguje bez jasného osobného profitu, a preto je každá dobrovoľná iniciatíva podozrivá. Tak ako to je s naším pozadím? Hneď na začiatku našich aktivít, na jeseň minulého roka, sme sa rozhodli vyhýbať sa politikom, politickým stranám a organizáciám previazaným s politikmi. Najmä pred voľbami to bolo skutočne náročné, no cieľavedome sme sa stránili a naďalej sa stránime všetkých politikov, pre ktorých môžeme byť prostriedkom na ich vlastné zviditeľnenie sa. Politici sa na našich podujatiach zúčastňovali, zúčastňujú a pravdepodobne aj budú zúčastňovať, v tom im nebudeme brániť a sme radi, že mnohí sú na našej strane (nakoniec  takýto záujem by sme radi prebudili aj u politikov, ktorí môžu rozhodnúť o tom, za čo bojujeme), no vnútorné mechanizmy našej činnosti sú nastavené tak, aby sme sa vyhli ich vplyvu.

Čo sa týka financovania, vyhlasujeme, že nik z predstaviteľov ISU za svoju činnosť nezískal ani cent a ani žiadnu inú materiálnu či nemateriálnu výhodu.  Správa a grafický dizajn webstránky,  našich mediálnych výstupov je výsledkom spolupráce našich učiteľov a dobrovoľníkov. Pódium a ozvučenia našich podujatí sme získali bezplatne na základe osobných vzťahov a  bez väzieb na politické strany a finančné skupiny. Hudobné skupiny na nich vystupovali zadarmo, na základe sympatií k učiteľom. Hromadné zasielanie emailov hradíme z drobných sponzorských darov, ktoré sme získali zväčša z vlastných radov a aj na ostatnú činnosť sa skladáme. Cestovné výdaje, telefónne účty a réžiu súvisiacu s našou činnosťou si každý člen ISU hradí individuálne. Počas štrajku bol otvorený transparentný účet na podporu štrajkujúcich učiteľov (nájdete ho na https://www.pomoz.sk/ ), jeho vznik inicioval a fungovanie zabezpečuje pán Miroslav Pagáč nezávisle od ISU. Tieto prostriedky od dobrovoľných darcov pomohli tým učiteľom v najťažšej situácii, ktorí by bez tejto pomoci neprežili ani jeden deň štrajku. Toľko k nášmu financovaniu, ak niekoho zaujíma podrobnejšie, môže sa so svojimi otázkami obrátiť na nás  na  info@isu.sk.

ISU si uvedomuje, že základným predpokladom úspechu pedagogických a odborných pracovníkov je naša jednota, preto aj základnou ambíciou tohto príspevku bolo objasniť niektoré stereotypné tvrdenia, ktoré limitujú komunikáciu medzi nami a OZ PŠaV.

Iniciatíva slovenských učiteľov

ISU s mojou skolou

Teraz najčítanejšie

Iniciatíva slovenských učiteľov

Sme nezávislá apolitická iniciatíva učiteľov z celého Slovenska, ktorej záleží na budúcnosti nášho školstva. Spojili sme sa s cieľom poukázať na problémy, ktoré školstvo sužujú a zároveň dosiahnuť zmenu, pretože nám nie je jedno, v akom stave sa súčasne školstvo nachádza.