Denník N

Ďalšie temné stránky PPP projektu bratislavskej nemocnice

Už podľa doteraz zverejnených informácií má Štúdia uskutočniteľnosti projektu PPP nemocnice v Bratislave niekoľko „chybičiek krásy.“ Ich doterajší zoznam nie je úplný a treba k nemu pridať niekoľko nových, veľmi pozoruhodných dodatkov.

O tom, že s výhodnosťou PPP projektu to vôbec nemusí byť také jednoznačné, už napísal Marián Jánoš vo svojom blogu. Pretože sa téme neprestal venovať, zistil aj ďalšie zaujímavé skutočnosti. Podľa všetkého sa  niekomu podarilo zameniť dve čísla, ktoré autori  prebrali z britskej štúdie o ktorú sa opierali. Kto by to chcel  ospravedlniť poznámkou, že každý sa môže pomýliť, mal by vziať do úvahy, že v tomto prípade má „ľudské zlyhanie“ vyčísliteľné následky. Spôsobilo znevýhodnenie variantu, v ktorom nemocnicu stavia štát,  o 4,1 milióna eur. To by sa pri štúdií za takmer 740000 eur (strana 4) stať nemalo. Zadávateľ štúdie by mal preto od poradcu dôrazne žiadať vysvetlenie. A hneď potom by mal začať rokovať o zľave za dodanie diela s podstatnými chybami.

To nie je všetko. Bude veľmi zaujímavé, keď sa bližšie pozrieme aj na to, ako sa vlastne poradcovia dostali k zákazke na štúdiu uskutočniteľnosti.  Tieto údaje sú verejné – stačí ich nájsť na webe  Úradu pre verejné obstarávanie. Podrobnosti sa nachádzajú v  správe o verejnom obstarávaní. Tú podpísal Marian Senčák,  bývalý vedúci služobného úradu Ministerstva zdravotníctva, odvolaný po kauze s predraženými cétečkami. Zo správy vyplýva, že spoločnosť Ernst & Young Financial Advisory s.r.o., (v konzorciu s advokátskou kanceláriou Ružička Csekes s.r.o.), mala konkurenciu. Do súťaže s nimi sa nanajvýš čudným spôsobom pustil pán Martin Gajdoš.

Zo zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok sa dozvieme, že Martin Gajdoš nesplnil podmienky účasti v súťaži. Víťazná ponuka pozostáva zo 14 pomerne rozsiahlych dokumentov. Keď si ale pozrieme  dokument, ktorý bol formálne považovaný za ponuku Martina Gajdoša,  čuduj sa svete, zistíme, že obsah jeho  „ponuky“  je veľmi zvláštny. Veď posúďte sami:

ponuka

Tento dokument bol odoslaný v obálke s označením „Verejná súťaž – Štúdia uskutočniteľnosti – ostatné“ a „Verejná súťaž – Štúdia uskutočniteľnosti – neotvárať“. To dovolilo komisii konštatovať (na strane 5 a 6):

vylucenie

Formálne teda boli predložené dve ponuky, z ktorých jedna bola obratom vylúčená. Dôvod nie je ťažké si domyslieť. Dve ponuky predstavujú elegantný spôsob ako sa vyhnúť komplikáciám a „zbytočnému“ vysvetľovaniu.  V zákone o verejnom obstarávaní sa totiž v § 46 ods. 2 uvádza:  „ …. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil.

Nadácia Zastavme korupciu oslovila pána Gajdoša elektronickou poštou a požiadala ho o odpovede na nasledovné otázky:

  1. Môžete nám, prosím, potvrdiť, že ste poslali ministerstvu vyššie  uvedený dokument?
  2. Bola  vaša žiadosť o nápravu a sťažnosť myslená ako  ponuka do  súťaže (nakoľko z jej obsahu to nevyplýva)?
  3. Mali ste v úmysle súťažiť?

Odpoveď pána Gajdoša  bola nasledovná „Predmetná súťaž obsahuje množstvo nejasností technických, investičných – nákladových aj legislatívnych ku ktorým sme požadovali adekvátne odpovede. Vzhľadom k faktu, že súťaž bola výsledkom kolektívu, zaujmeme stanovisko k Vaším trom bodom až po vzájomnom prerokovaní.

Nadácia sa potom mailom spýtala, kedy môže čakať odpoveď. Odvtedy už uplynulo 6 dní, ale žiadnu odpoveď sme zatiaľ nedostali.

Na záver skonštatujme to, čo obvykle. Ani do tejto súťaže – tak ako do mnohých iných – sa neprihlásili ďalšie renomované poradenské spoločnosti, hoci suma, o ktorú išlo, bola zaujímavá takmer pre každú. Na dôvod, prečo je to tak, sa môže pýtať len ten, kto si rád kladie rečnícke otázky, na ktoré každý pozná odpoveď.

Teraz najčítanejšie