Denník N

Parkovanie v Košiciach: Verejná výzva protestujúcich občanov

Výber parkovného nemá byť za účelom zisku, ale za účelom rozvoja. Súkromná firma reprezentuje biznis, mesto rozvoj. Parkovanie nie je biznis a dňa 13.06.2016 sme to všetci spoločne prišli povedať poslancom na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Vox populi, vox dei sa nekonalo, bohužiaľ.

Vážený pán primátor, Vážený zastupiteľský zbor, Vážení občania,
dovoľte mi tlmočiť Vám, v mene ľudí, s ktorými tu dnes stojím, odkaz týkajúci sa problematiky parkovania v Košiciach. Zmluva je podpísaná od roku 2012, VZN schválené od roku 2015 a predsa tu dnes máme občanov, ktorí si vybrali dovolenku v práci, len aby Vám ukázali, že nesúhlasia s tým, čo ste doteraz schválili, respektíve v schvaľovaní čoho dnes budete pokračovať.

Kde ste boli doteraz?
Ak chcete uvariť žabu, musíte vodu zohrievať pomaly, aby nevyskočila. To sa v Košiciach deje v otázke parkovania už od roku 2012. Varíte nás pomaly. Vtedy bolo na pripomienky veľmi skoro, teraz je už neskoro. ,,A kde ste boli doteraz?“ pýtate sa.

Na zásah a protest Rasťa Trnku predkladala EEI koncepciu dvakrát, 18 mesiacov vyberali poplatky protiprávne, musel sa meniť zákon v Národnej rade, VZN bolo schválené s ročným predstihom a už vtedy sme žiadali iné riešenie. Doteraz neboli vybudované žiadne nové parkovacie miesta v centrálnej zóne aj napriek platnej zmluve. Čo viac chceme? Dá sa o tomto procese povedať, že je zjavne výhodný pre mesto Košice?

Komu toto riešenie vyhovuje?
Riešenie parkovania od EEI je super pre firmu EEI, ktorá v podstate vyberie peniaze od ľudí a následne ich investuje. Budeme mať síce možnosť platiť kartou a merače znečistenia ovzdušia, ale parkovacie miesta nám len namaľujú. Koncepcia EEI s poplatkom 35 € totiž neráta s výstavbou parkovacích garáží. Ak predsa parkoviská postavia, tak len na zanedbaných zelených plochách vďaka nezodpovednosti správcu zelene.
Riešenie parkovania je pre mesto a zastupiteľstvo iba horúcim zemiakom, ktorý ste len prehodili na stranu súkromnej firmy a viac Vás už nezaujíma.
Na toto riešenie parkovania však najviac doplatia samotní občania Košíc – rezidenti. Zaplatia si za to, že sa problém vytlačí do iných zón a ulíc mimo centrálnu mestskú zónu. Napríklad zamestnanci T-Systems a Považská. Miesto im však nikto negarantuje. Zaplatia si aj za prepisy áut, nové doklady k trvalým pobytom a návštevu iných spoplatnených zón. Zaplatia si za krúženie okolo vlastného bloku s rovnakým výsledkom.
Ak sme chceli zvýhodniť rezidentov – domácich, prečo nie je prvá karta zadarmo? K jednému bytu, jedna karta, bez potreby zmeny dokladov a ďalších platených úkonov. Parkovacia politika má v prvom rade riešiť parkovanie, nie nájomné zmluvy a podielové dane mesta Košice – na to tu máme predsa iné orgány. Prečo firma EEI nepostavila parkovacie domy s dostačujúcou kapacitou v každej rezidentskej lokalite, ešte pred tým, ako sme pristúpili k samotnému spoplatneniu?

Prečo sme tu?

 • Odmietame vyvolávanie nevraživosti a podnecovanie konfliktu rezidenti vs. nerezidenti v rámci mesta, ale aj mimo mesta. Je to účelové a nesprávne. Košice majú byť mestom otvoreným a priateľským pre turistov a pre všetkých, ktorí sem dochádzajú za prácou, nákupmi, kultúrou, športom. To, čo sa snažíme podnecovať my, je kritické občianske myslenie -> Je koncepcia EEI to najlepšie, čo sme mohli v Košiciach mať? Nedá sa inou formou? Iné podmienky?
 • Odmietame taktiež riešenie potom. Ak už dnes vieme, že niektoré sporné body spôsobia Košičanom(!), rezidentom (!) problémy, prečo nekonáme v záujme občanov a neriešime ich už teraz?!?! Poslanci?
 • Neprotestujeme za bezplatné parkovanie, uvedomujeme si, že sa platilo aj doteraz. V Európe je bežným trendom spoplatnenie centra, avšak budujú tam podzemné parkoviská, majú cyklotrasy z periférií do centra a v cene parkovného lístka z odstavného parkoviska máte aj lístok na integrovanú dopravu. EEI však neráta v cene 35€ s podzemnými parkoviskami, stav cyklotás zo sídlisk do mesta snáď nemusím opisovať a situáciu z MHD v Košiciach dobre poznáte! Žiadna súkromná firma nebude principiálne podporovať alternatívnu dopravu, lebo je konkurenčná.
 • Sám si platím parkovanie v garáži Cassovaru za 35€ mesačne, lebo to miesto tam mám garantované! Platím a som rád. Čo odmietame je nepostaviť nič a sprivatizovať verejný priestor. Čo odmietame je pochybné cyperské pozadie firmy! Prečo si Košice nedokážu spravovať parkovanie svojpomocne, napríklad ako Trnava?
 • Ako je možné, že verejno- obchodnú súťaž vyhrala firma, ktorá uviedla ako referenciu parkovací dom na Klokočine v Nitre, ktorý nikdy nestavala?
 • Ako je možné, že firma, ktorá 18 mesiacov vyberala parkovné od Košičanov v rozpore so zákonom, sa za to nikdy neospravedlnila a peniaze nikdy nevrátila?
 • T-Systems ako jediný argument síce padne vhod, ale čo ďalšie lokality? Treba si rovnako uvedomiť, že tí zamestnanci nemôžu za to, že pracujú v takej lokalite a tomuto štátu platia dane a vyrábajú hodnoty. Sú to normálni pracovití ľudia, nie štvaná zver. Ak chceme chrániť obyvateľov Vojenskej ulice pred zamestnancami T-Systems, prečo tam potom nie sú výlučne rezidentské miesta? Prečo nie je v mapke zaznačený parkovací dom v Steel Aréne ako odstavné parkovisko? Čo taká Branisková ulica, kde počet bytových jednotiek je mnohonásobne vyšší ako parkovacích plôch? Prečo na Fibichovej ulici pri Auparku neosadíme značky “len pre tu bývajúcich” ak majú problém so zamestnancami Auparku?
 • Po zavedení spoplatnených zón začnú pravdepodobne parkovať na Medickej, Považskej. Riešením bude čo? Zaviesť koncepciu EEI a spoplatnenie na celú Terasu? Potom KVP a Ťahanovce? Salámovou metódou a odsúvaním problému ovládne EEI celé mesto.
 • Regulácia parkovania sa dá riešiť aj dopravnými značkami (napr. Trieda SNP oproti FNLP), nielen spoplatnením. Toto sa u nás ani neskúsilo. Rovnako mesto viacmenej zaviazalo mestské časti v tom, že EEI je zmluvne jediný dodávateľ park. služieb. Otázka je, prečo si mestské časti nemôžu samé vybrať formu regulácie dopravy? A prečo nie napríklad firma, ktorá v priamej súťaži s EEI v Petržalke núkala cenu 17€ za parkovaciu kartu na rezidenta, nie 35€.
 • Ako chce mesto riešiť „Malú stanicu“ a okolie v Starom meste? Bude EEI vyberať poplatky na pozemkoch, ktoré patria ŽSR? Bellova ulica napríklad…
 • Kedy, firma zverejní jasný harmonogram výstavby nových parkovacích miest s dátumom dokončenia a umiestnenia? Zatiaľ sa maľujú čiary, ale pridaná hodnota je kde?
 • Prečo neboli zapracované pripomienky mestských častí do koncepcie parkovania? Staré mesto aj Juh sa viackrát uzneseniami vyjadrili a ich pripomienky neboli zapracované.

Situácia je zlá, ale može byť ešte horšia…
Nič lepšie na stole nemáme a preto schválime a odobríme návrh, po 4 rokoch práce, ktorý nie je koncepčný. Návrh, kde sa nové miesta fyzicky nevytvárajú, robia sa len kozmetické úpravy. Návrh, kde sa nebudujú nové parkoviská, kde je nedostatok rezidenčných miest a prakticky neexistujú záchytné parkoviská. MHD znižuje výkony a ponúkanú kapacitu, neexistujú vyhradené pruhy pre MHD a cyklotrasy zo sídlisk do centra mesta nie sú. Mesto ďalej a ďalej púšťa investorov do centra, ktorí ho zahusťujú, pričom sa neplnia normy o požadovanom riešení statickej dopravy pre dané funkcie. V takejto situácii hádžeme bremeno na ľudí, v podstate dodatočnou daňou bez toho, aby sme vedeli niečo garantovať. Vážne ste presvedčení, že je to tak správne? Ak by ste za toto rozhodnutie mali zobrať osobnú aj finančnú zodpovednosť, rozhodli by ste sa rovnako?

Čo žiadame?
Vážený pán primátor, Vážené zastupiteľstvo,
verím, že Vaša snaha aj pohnútky boli a sú úprimné a chceli ste zlepšiť život Košičanom. Ak je ale dnes, po 4 rokoch práce a vytvárania pseudokoncepcií parkovania, Váš jediný argument, že nič lepšie nemáme a lepšie je takéto riešenie s chybami, ako to, čo bolo doteraz, tak si so všetkou úctou myslím, že je to žalostne málo a niekde na začiatku sa stala veľká chyba. Dnes to máte možnosť svojím hlasovaním napraviť a ukázať, že Vám skutočne záleží na Košičanoch a nechcete, aby sa stali otrokmi vlastnej parkovacej politiky.

Žiadame firmu EEI, aby zvážila svoju schopnosť a ochotu vyvážiť svoj biznis s plnením požiadaviek občanov a podľa toho zvážila zotrvanie v Košiciach.

Žiadame Vás, poslancov, aby ste zamietli predložený návrh uznesenia a namiesto neho pripravili priestor pre založenie špecializovaného mestského podniku, ktorý bude v súlade s platnými dokumentmi mesta v oblasti dopravy vykonávať komplexnú správu parkovania v doposiaľ nespoplatnených zónach.

Mám za to, že výber parkovného nemá byť za účelom zisku, ale za účelom rozvoja. Súkromná firma reprezentuje biznis, mesto rozvoj. Parkovanie nie je biznis a dnes sme Vám to tu všetci spoločne prišli povedať.

Svojím vystúpením reprezentujem názor zvolávateľov zhromaždenia občanov. Vystúpenia ostatných občanov mesta Košice, prosím, považujme za ich osobné názory a nezamieňajme si ich s týmto oficiálnym postojom.
Ďakujem veľmi pekne.

S pozdravom,
Protestné zhromaždenie obyvateľov Košíc, v zastúpení Mgr. Ladislavom Lörincom

 

Odhlasované: Rozšírenie bolo schválené týmito poslancami
J. Andrejčák, J. Briškár, O. Brixi, M. Grullingová, J. Jakubov, A. Jenčová, J. Kaifer, M. Kandráč, S. Kočiš, R. Lenártová, M. Maďar, D. Petrenka, M. Petruško, A. Sitkár, R. Šramková, T. Gáll, L. Iľaščíková, J. Karabin, L. Kovačevičová, K. Čižmáriková, M. Gaj, I. Kijevská, E. Petrvalský, I. Sidor, C. Betuš, L. Šaňa, J. Sekáč

 

Prečítaj aj:

 • YouTube: Záznam zo zastupiteľstva
 • http://bratislava.dnes24.sk/o-parkovani-a-spolocnosti-eei-s-rastislavom-trnkom-222283
 • https://dennikn.sk/279547/bajanovo-parkovanie-v-petrzalke-stroskotalo-eei-odstupilo-od-zmluvy/
 • https://dennikn.sk/blog/kto-je-firma-eei-a-co-priniesli-do-kosic/
 • https://dennikn.sk/blog/kvp-jednoznacne-odmietlo-diktat-mesta-a-firmy-eei/

Teraz najčítanejšie

Ladislav Lorinc

"CHÝBAJÚ MI RYTIERI, ROVNÍ CHLAPI... V POLITIKE, V UMENÍ AJ V ŽIVOTE"