Denník N

Košičania sa vzopreli arogancii moci!

Toto nie je o jednotlivcoch, ani o stranách, či firmách. Je to o tom, že obyvatelia nechcú byť otrokmi vlastnej parkovacej politiky a platiť súkromnej firme s pochybným pozadím za niečo, čo nevie nikto garantovať. Sme ochotní platiť, ale mestu a za vyváženú protislužbu. POKRAČUJEME!

Milí Košičania,

dovoľte mi v prvom rade sa Vám poďakovať za včerajšiu hojnú účasť. Veľmi ste nás prekvapili, takúto účasť magistrát mesta v novodobej histórii ešte nezažil. Verte, že sme neprehrali. Všetci, čo sme obetovali svoje dovolenky a voľný čas, aby prišli vyjadriť svoj postoj vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva vyhrali. Ukázali občiansku angažovanosť a to, že sú ochotní vzoprieť sa diktátu mesta a súkromnej firmy. Včera sme mali možnosť vidieť na vlastné oči, ako sú spravované naše peniaze, naše mesto. Odkaz, ktorý sa teraz šíri médiami je naším najväčším víťazstvom. Naším odkazom je zodpovednosť a statočnosť, ich odkazom je iba arogancia moci.

UZNESENIE BOLO SCHVÁLENÉ
Áno, dnes sme nedosiahli, čo sme žiadali, ale náš boj nekončí. Mnohí ste sa pýtali na petíciu, referendum, odvolávanie poslancov, či primátora. Pre mňa osobne je dôležité ostať vecný a reálny. Nenechajme sa rozbiť tým, že nám budú podsúvať rôzne nereálne predstavy, prosím.

PROTI (8): Gibóda, Ihnát, Žarnay, Polaček (všetci nezávislí), Berberich, Grega, Rusnák, Špak (všetci Pravý poslanecký klub)Ďakujeme za Vašu odvahu!

Poďakovanie si zaslúžia aj staromestskí poslanci, ktorí aj verejne vystúpili a aktívne sa zapríčinili o nevídanú účasť – Rastislav Trnka a Igor Petrovčík. Ďakujeme!

POKRAČUJEME ĎALEJ…
Domnievame sa, že schválené uznesenie rovnako ako zmluva s EEI a celá táto pseudokoncepcia sú zjavne nevýhodné pre obyvateľov mesta Košice. Parkovanie nie je biznis. Dnes vyše 50 Košičanov zaslalo výzvu primátorovi priamo zo svojích osobných emailov. Požiadali ho, aby pozastavil výkon schváleného uznesenia jeho nepodpísaním.
Podpis uznesenia je – na rozdiel od delenej zodpovednosti poslancov – osobnou zodpovednosťou primátora. A práve to spolu so spomienkami na nahnevaných Košičanov môže zabrať….
Citujem zo zákona 369/1990 Zb.:
Starosta/Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11.

TEXT VÝZVY BOL NASLEDOVNÝ
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor mesta Košice
Vec: Výzva na nepodpísanie uznesenia
V zmysle § 58 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Košiciach Vás žiadam, pán primátor, o pozastavenie výkonu schváleného uznesenia k bodu č. 3 rokovania mestského zastupiteľstva.
Uznesenie je zjavne nevýhodné pre mesto aj pre jeho obyvateľov. Vyplynulo to z diskusie, v ktorej zaznelo mnoho neriešených a sporných skutočností. Tie vo svojom príhovore nevyvrátil ani zástupca spoločnosti EEI. Spoločnosť nepresvedčila o tom, že dokáže garantovať adekvátnu očakávanú službu za platené parkovanie. Rozšírením plateného parkovania do zón 1 – 10 podľa schváleného návrhu mesto stratí na tomto území svoj rozhodovací vplyv na rozvoj a reguláciu dopravy v zmysle platných dokumentov a uvrhne svojich občanov do úplnej závislosti od súkromnej firmy.
Nevýhodnosť schváleného uznesenia pre mesto aj pre jeho obyvateľov vyplýva aj z porovnania s poslaneckým návrhom pozmeňujúceho uznesenia na založenie mestskej parkovacej firmy, ktorý neuspel v hlasovaní. Tá by garantovala využitie príjmov z parkovacích poplatkov na verejnoprospešné účely v doprave a podliehala by kontrole mestského zastupiteľstva.
PETÍCIA ALEBO REFERENDUM?
Veľmi citlivo vnímame Vaše návrhy a momentálne sa musíme poradiť ako ďalej tak, aby to nebolo len o vášniach, ale o vecných návrhoch a riešeniach v prospech Vás/nás všetkých. V dohľadnej dobe Vás budeme informovať. Ste ochotní bojovať ďalej? Ste ochotní zapojiť sa a prizvať aj svojich známych a okolie?

Bez Vás a Vašej podpory to nepôjde. Toto nie je o jednotlivcoch, ani o stranách, či firmách. Je to o tom, že mesto absolútne neinformovalo občanov. Je to o tom, že to bude mať na nich dopad a rozhodli sa proti tomu postaviť. Je to o tom, že obyvatelia nechcú byť otrokmi vlastnej parkovacej politiky a platiť súkromnej firme s pochybným pozadím za niečo, čo nevie nikto garantovať. Sme ochotní platiť, ale mestu a za vyváženú protislužbu, ktorú vieme adekvátne kontrolovať. POKRAČUJEME!

NAJPRV SA NÁS SNAŽILI ZOSMIEŠNIŤ…

Hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová pre Korzár pred pár dňami uviedla v reakcii na chystaný protest, že v demokratickej spoločnosti majú občania garantovanú slobodu prejavu a právo na informácie: „Rešpektujeme fakt, že niekoľko obyvateľov mesta chce týmto spôsobom svoje práva uplatniť.“

EEI

POTOM SA NÁS BUDÚ SNAŽIŤ ZDISKREDITOVAŤ

Kričali, pískali a kvôli obmedzenej kapacite museli zasiahnuť mestskí policajti a vstupu niektorých ľuďom bránili vlastným telom.“ – Košické správy

a_res

Tvrdenie, že policajti bránili vstupu ľuďom kvôli obmedzenej kapacite rokovacej sály, je typickým zavádzaním košickýchspráv.sk. V skutočnosti vstupu bránili kvôli príkazu najvyššieho zo strachu z Košičanov, ktorých údajne miluje (aspoň podľa nápisov na tričku). Išlo o priehľadnú obštrukciu, čo najviac rozdeliť ľudí do skupín, nevediacich o sebe navzájom. Izolačkou medzi skupinou vonku (t.j. v hlavnom vestibule magistrátu) a v rokovacej sále bol rozľahlý vstupný vestibul, ktorý hneď po začiatku rokovania zíval úplnou prázdnotou. Neobsadených bolo desiatky, spočiatku stovky sedadiel aj v rokovacej sále. Policajtov som viackrát upozornil, že nie ľudia, ale oni zbytočne vyhrocujú aj tak napätú atmosféru bránením vstupu, lebo miesta je vovnútri dosť. Akonáhle chvíľami vpustili odpočítaných 20 ľudí, dožadujúcich sa vstupu, tí sa viac o policajtov nestarali a pokojne vošli do sály sledovať rokovanie.“ Karol Labaš, občiansky aktivista

Výkonný riaditeľ EEI Ján Tomanoviča: „Väčšinu protestujúcich tvorili podnikatelia a zamestnanci istých firiem, ktorí nechcú platiť za parkovanie.“

aa8

To je normálne že pred magistrátom ráno vyskakovali z áut so sabinovskými ešpezetkami a idú sa trieskať do hrude, že sa v Košiciach nechcú prispôsobiť. Kde sme, haló. Prídeš do mesta, tak dodržiavaj pravidlá. Dav to bol naozaj, ale bez rozmyslu a intelektu. Len trápne bučanie jak na futbale, nikto z nich ani nebol z tých lokalít, ktoré majú dnes najväčšie problémy. Boli to zamestnanci T-systems, ľudia čo robia na Krivej v bizniscentre a taký čo nie sú ani z Košíc.“ Internetový troll

POTOM PROTI NÁM BUDÚ BOJOVAŤ

Poslanec Oto Žarnay (nezávislý) v diskusii upozornil verejnosť, ktorá sa zúčastňovala na rokovaní, že mestská polícia odťahuje autá z okolia magistrátu.

aa90

 

„Za poškodenia zdravia policajtov podľa neho môžu organizátori protestu, ktorí ho nezvládli. Dúfam, že títo príslušníci podajú trestné oznámenie. Nie je možné, aby pri organizovanej akcii došlo k zraneniam ľudí, osôb, ktorí regulujú účasť verejnosti podľa priestorových podmienok” primátor mesta Richard Raši.

“Ľudia si vzali dovolenky, aby mohli prísť vyjadriť svoj názor. Ak sa nedostanú dnu, budu nervózni. Poďme spolu spočítať, koľko je tam ešte voľného miesta,” presviedčal som policajtov na začiatku protestu. Občanov nepúšťali dnu už od začiatku aj napriek tomu, že rokovacia sála bola poloprázdna a vestibul taktiež. Prvých 10 radov totiž zaberali presunuté ceduľky s rezervovanými miestami pre zamestnancov magistrátu.

Momentálne máme informácie o prípadnom trestnom oznámení, iba z médií a tak sa k tomu nebudeme bližšie vyjadrovať. Ak je pravdivou správa o dvoch zranených policajtoch, je nám ľúto, že k ich zraneniu došlo pri zbytočnom bránení legitímnemu vstupu občanov na verejné rokovanie zastupiteľstva. Situáciu sme sa viackrát snažili upokojiť. Sme radi, že aspoň u jedného z nich zranenie nebolo vážne, lebo nenahradil hliadkujúcich kolegov v sále, ale s obviazanou rukou pokračoval vo fyzicky náročnejšom zadržiavaní ľudí pri dverách. Každopádne sme ľudia a tak prajeme skoré uzdravenie. Náš odkaz je jasný – vážime si ich prácu i napriek neľahkým rozkazom.

A NAKONIEC… ZVÍŤAZÍ BIZNIS ALEBO VEREJNÝ ZÁUJEM?!?

 

Foto: Korzár

Teraz najčítanejšie

Ladislav Lorinc

"CHÝBAJÚ MI RYTIERI, ROVNÍ CHLAPI... V POLITIKE, V UMENÍ AJ V ŽIVOTE"