Denník N

Zrušenie veľkej výstavy v Kunsthalle

Slovenská národná galéria, budúci zriaďovateľ bratislavskej Kunsthalle nepočíta s konaním medzinárodnej výstavy Between Democracies, spoločného projektu medzi Južnou Afrikou a Strednou Európou, a to iba tri mesiace pred jej plánovaným otvorením. Ako dôvod ústne uvádza, že výstava nie je riadne pripravená. Tento dojem je mylný a domnievam sa, že vyplýva zo skreslených informácií, ktoré Národné osvetové centrum zámerne SNG poskytlo, aby poškodilo dnešné vedenie Kunsthalle.

Výstava Between Democracies je súčasťou dlhodobého projektu štyroch kurátorov (Karen von Veh, Judy Peter, Cristian Nae, Richard Gregor), ktorý prebieha od začiatku roku 2014. Dosiaľ sme v rámci neho organizovali medzinárodnú konferenciu v Johannesburgu, ktorej referáty tvoria obsah pripravovaného čísla recenzovaného časopisu Third Text Africa. Rovnomennú výstavu približne 50 významných autorov sprevádzanú katalógom (http://www.kunsthallebratislava.sk/event/between-democracies) sme otvorili pred rokom v bývalej pevnosti a väznici Constitution Hill v Johannesburgu, kde z politických dôvodov väznili napríklad Gándhího či Mandelu – práve ona tvorila predobraz reprízy, ktorá sa v modifikovanej podobe mala v septembri 2016 otvoriť v Bratislave. Išlo o prvý vlastný rozsiahly medzinárodný projekt Kunsthalle, umenie Strednej Európy dosiaľ nebolo v Južnej Afrike nikdy v takomto rozsahu prezentované, čo plne platí aj naopak. Na tému spoločných kontextov konca apartheidu (1994) a socializmu (1989) sme prezentovali samostatný panel v rámci 104. výročnej konferencie College Art Association vo Washingtone, na budúci január sme získali pozvanie na krátkodobý pobyt od Clark Art Institute (Williamstown, Mass.). Pripravujeme záverečnú konferenciu a v horizonte dvoch rokov aj rozsiahlu pubikáciu s desiatkami štúdií. Dovoľujem si povedať, že máloktorý medzinárodný výstavný projekt súčasného umenia má na Slovensku takýto základ.

V akom štádiu prípravy skutočne bola výstava presne tri mesiace pred plánovaným otvorením? Memorandum o spolupráci medzi NOC a University of Johannesburg bolo po odsúhlasení našich pripomienok druhou stranou začiatkom júna pripravené na podpis. Umelci boli o oboch projektoch informovaní na samom začiatku spolupráce približne pred dvoma rokmi, rovnako údaje pre zmluvy s nimi sú zhromaždené už od roku 2015, aktuálne mala začať intenzívna komunikácia. Podklady pre verejné obstarávania (transport v rámci Európy, architektúra výstavy, ubytovanie kurátorov) boli v štádiu dohadovania miest koncentrácie diel a ďalších detailov, no rámcové zadanie prebehlo a štvrťrok na ich dokončenie je dostatočný čas. V rozpočte Kunsthalle je alokovaná suma vyše 42.000 EUR, ktorá je na menej náročnú verziu výstavy postačujúca. University of Johannesburg má pripravené financie vo výške 15.000 EUR na poslanie poistených diel na Slovensko a späť, aj tu už malo začať zhromažďovanie diel.

Jediný skutočný problém pri príprave vznikol príliš neskorou a dlhodobo vágnou informáciou o delimitácii Kunsthalle (SCVU) spod Národného osvetového centra pod SNG, a s tým spojenou neistotou, či projekt zabezpečovať v administratíve aktuálneho, alebo už v intenciách budúceho zriaďovateľa. Je totiž isté, že nová organizácia má inak formulované medzinárodné zmluvy, inak nastavené limity verejných obstarávaní, iné dlhodobo vysúťažené spolupracujúce subjekty (napr. na tlač materiálov, inštaláciu, propagáciu) a podobne, ktorým sa budeme musieť prispôsobiť – o inom štýle práce nehovoriac. K uvedeným skutočnostiam som žiadal informácie, navrhoval stretnutia, no k odbornej diskusii na úrovni žiadnej zo zúčastnených inštitúcií nedošlo. Ak dnes ktokoľvek vyhlasuje náš projekt za nepripravený, nedá sa ubrániť pocitu, že sa za každú cenu hľadajú argumenty, ako spochybniť kompetentnosť vedenia Kunsthalle.

V uplynulých dňoch som v snahe byť seriózny k umelcom a spolukurátorom prácu na príprave výstavy definitívne zastavil, pričom v súčasnosti jednáme o inej forme prezentácie v Bratislave. Pokračovaním v takto neštandardných podmienkach by sa v najbližších týždňoch výstava dostala do sklzu, pričom by na jej prípravu už skutočne bolo neskoro.

Pravým dôvodom zrušenia výstavy Between Democracies teda nie je jej nepripravenosť, ale mnoho týždňov trvajúce znejasňujúce konanie aktuálneho i nového zriaďovateľa, ktorí sa v spoločnom tandeme snažia osobné a politické dôvody transformácie Kunsthalle zamaskovať odbornými nedostatkami. Možno má SNG predstavu o inom dramaturgickom pláne pre Kunsthalle, v rámci ktorého by bola naša výstava príliš náročná na jej aktuálne kapacity. Aj v takomto prípade by však bolo, prinajmenšom s ohľadom na kurátorskú kolegialitu medzi inštitúciami s rovnakým zameraním slušné nezvaľovať vinu na projekt, ktorý si nikto nedal námahu adekvátne naštudovať a jeho manažment konzultovať s autormi, ktorí na ňom viac ako dva roky pracovali.

Teraz najčítanejšie

Richard Gregor

Historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.