Denník N

Ako (ne)utopiť Dr. Kaliňáka

Kritika Kaliňáka miestami strácala úroveň, pritom argumentov je dostatok aj bez finančného šarlatánstva. Pre kvalitu diskusie je potrebné dôrazne odlíšiť strely mimo bránu od zásahov do čierneho. Keď bude opozícia kričať gól aj pri zjavnom ofsajde, pomôže tým smerákom hľadať možnosti ako uhrať kauzu do stratena.

Ako neutopiť Dr. Kaliňáka

1.       Splátka pôžičky nie je výnos, ani zhodnotenie investície

Nie je správne rátať zhodnotenie investície zo splátky pôžičky tak ako to urobil Jozef Mihál, keď tým prišiel k 25% zhodnoteniu. Keď niekomu požičiate 100 eur a na druhý deň vám vráti 50 eur ako splátku istiny je vari váš výnos 50%?

V prípade pôžičiek je výnosom úrok. Podľa účtovnej závierky je zjavné, že Kaliňák prevzal bezúročnú pôžičku voči B.A. Haus. (B.A. Haus nemá žiadne nákladové úroky). Samozrejme existujú indície, že išlo o veľmi výhodný obchod, len je na škodu veci to takto nekorektne zjednodušovať.

2.       Zisk je niečo iné ako cash-flow

B.A. Haus mohol mať dosť prostriedkov na výplatu Kaliňáka. Je nezmysel spočítať zisk za určité obdobie a na základe toho tvrdiť, že spoločnosť nemohla mať dostatok finančných prostriedkov na úhradu záväzkov voči jednému z akcionárov. Zisk ponižujú napríklad odpisy majetku a tie sú nepeňažným nákladom.

Ako utopiť Dr. Kaliňáka

1.       Hodnota B.A Haus nie je hodnotou nehnuteľností, ktoré vlastní

Médiá sa snažia vyjadriť hodnotu Kaliňákovho podielu trhovou hodnotou nehnuteľností, ktoré B.A. Haus vlastní. Ak by mala spoločnosť B.A Haus najvyššiu hodnotu po ocenení tzv. majetkovou metódou, tak by malo najväčší zmysel ju namiesto prevádzkovania rovno rozpredať na jednotlivé nehnuteľnosti. Za predpokladu, že vlastníci B.A. Haus tak nespravili, pretože chcú čo najviac zhodnotiť svoju investíciu, hodnota spoločnosti vyplývajúca z výnosov, ktoré môže generovať svojou hlavnou činnosťou (prenájom nehnuteľností) by mala byť ešte vyššia.

Verejnosti treba neustále pripomínať, že trhová hodnota nehnuteľností B.A. Haus je len absolútnou dolnou hranicou hodnoty tejto spoločnosti a pohľadávok jej akcionárov voči nej. (existenciu cudzích zdrojov popierajú).

Kaliňák tvrdí, že za 430 tisíc kúpil šestinový podiel a pohľadávky za 400 tisíc eur. Čiže podiel v spoločnosti získal v podstate za 30 tisíc. Podľa šéfa asociácie realitných kancelárii majú nehnuteľnosti B.A. Haus minimálnu trhovú hodnotu 4,6 milióna. Ak by ich spoločnosť všetky predala a splatila všetky záväzky, akcionárom by zostalo na delenie minimálne 2 milióny eur (hodnota všetkých záväzkov k 31.12.2015 bola 2,2 milióna eur). Nech sa nato pozrieme akokoľvek, ide buď o mimoriadne výhodný obchod ministra vnútra s podozrivou osobou, alebo o spôsob ako skryť korupciu. Takýto minister síce môže mať dôveru Smeru, ale verejnosti určite nie a teda odstúpenie je jediná cesta ako obnoviť dôveru v spravodlivosť.

2.       Motivácia pre kúpu je len ťažko kontrola susedov

Kaliňák sa nás snaží presvedčiť, že kúpil podiel od Bašterňáka, pretože chcel mať pod kontrolou výber svojich budúcich susedov. Táto motivácia je veľmi nepresvedčivá, keďže pri priamej konfrontácii nevedel odpovedať, kto je správcom týchto nehnuteľností. Ostentatívne dával najavo, že ho to ani nezaujíma a nemá nato čas. Ak by akcie nekúpil, väčšinovými vlastníkmi by boli jeho priatelia Počiatek a Turčan. Ak by mal naozaj záujem mať výber svojich susedov pod kontrolou, dalo sa to vybaviť aj zadarmo, cez kamarátov.

Argumentov je dostatok, Kaliňák musí odstúpiť. Nedajme im však zámienku ignorovať tlak verejnosti a trvajme na faktickej presnosti.

 

Teraz najčítanejšie

Marian Jánoš

Ako dobrovoľník sa snažím bojovať proti plytvaniu, korupcii, šarlatánom a hoaxom. Vyštudoval som všeobecné lekárstvo a finančný manažment. Pracujem ako manažér v súkromnom sektore.