Denník N

Parkovanie v Košiciach: Petícia za zmenu spustená!

Parkovanie nie je biznis. Nie sme proti plateniu. Sme proti privatizácii verejných priestranstiev cyperskými firmami, ktoré nič nevybudovali. Parkovanie nemá byť za účelom zisku. Boj sa začal a teraz máme všetko vo vlastných rukách. Podpisy ukážu ako veľmi sú Košičania spokojní so systémom EEI a rozhodnutím poslancov mestského zastupiteľstva. Bez Vašej pomoci to nedáme a čoskoro budeme platiť aj na sídliskách pod blokom. Salámovou metódou, pomaly.

Kto môže petíciu podpísať?

Petícia je určená predovšetkým Košičanom a obyvateľom dlhodobo žijúcim v Košiciach. Zber podpisov bude prebiehať výhradne v Košiciach. Prosíme Vás o zber podpisov od priateľov a známych bývajúcich v našom meste.

Kde môžem podpísať?

 • Elektronicky: Elektronickú petíciu môžete vypísať na stránke www.changenet.sk , v sekcii kampane. Petícia nesie oficiálny názov “Petícia za zmenu koncepcie parkovania v meste Košice”
 • Fyzicky: Keď ste v centre mesta, o „papierovú“ petíciu môžete poprosiť v informačnom centre MiC KOŠICE na Hlavnej ul. 32 (roh Hlavnej a Alžbetinej ul. oproti hlavnému vchodu Dómu sv. Alžbety). Rovnako tam môžete odovzdávať vyplnené hárky (aj neúplné).
 • PDF verzia na stiahnutie: Nájdete na našich Facebookových stránkach s názvom Košice: Nechcem platiť EEI za parkovanie pred blokom (www.facebook.com/nechcem.EEI)

Komu a kde mám podpísané petičné hárky odovzdať?

Môžete odovzdávať vyplnené hárky (aj neúplné). Inou možnosťou je poslať vyplnené hárky poštou na adresy členov petičného výboru alebo ich osobne doručiť do ich poštovej schránky.

Ako môžem pomôcť?

Pomoc je vždy vítaná. Bojujeme proti arogancii moci, a tak sa musíme spoľahnúť sami na seba. Nikto iný nám nepomôže. Budú sa nás snažiť znechutiť, zdiskreditovať. My sa však orientujeme na výsledok. Pomôcť môžete nielen vlastným podpisom, ale aj nasledovným spôsobom:

 • Vytlačením petičného hárku a rozdaním
  • Rodine
  • Priateľom
  • Susedom
  • Kolegom
  • Zberom petície na verejných miestach
  • Zberom petície na verejných podujatiach
  • Zberom vo Vašej prevádzke, či podniku
 • Rozposlaním emailu z Vašej emailovej schránky na Váš kontakt list
 • Vytlačením petičných hárkov a informačných letákov na vlastné náklady
 • Zdieľaním informácie o petícii a jej priebehu na sociálnych sieťach
 • Zdieľaním informácie o petícii a jej priebehu na sociálnych sieťach prostredníctvom priamej správy priateľom
 • Zapojením sa do tímu odborníkov (Hľadajú sa odborníci na právo, dopravné riešenia, IT, Reklamu, Copywriting atď.)
 • Zapojením sa do tímu dobrovoľníkov a aktivistov

Napíšte nám na: [email protected]

Je hárok platný aj keď nie je vypísaný úplne?

Áno, petičné hárky môžete odovzdávať aj s jedným podpisomNa tom nezáleží. Dôležité je, že petičný hárok obsahuje všetky zákonom stanovené podmienky. Plné znenie petície, zloženie petičného výboru s kontaktnými údajmi a miesto pre podpisy.

Je elektronická petícia platná?

Áno, elektronická petícia je platná ak spĺňa zákonom dané podmienky. Parlament v roku 2015 schválil novelu zákona o petičnom práve, ktorá upravuje pravidlá podávania elektronických petícií. Nepotrebujete mať elektronický podpis. Pri podpore bežnej elektronickej petície stačí, aby podporovateľ uviedol okrem mena a bydliska aj e-mailovú adresu. Naša petícia spĺňa všetky podmienky a je platná.

Koľko podpisov musíme vyzbierať?

Zákon o petičnom práve nestanovuje počet podpisov, ktorý je potrebný na vybavenie petície, a preto v zásade platí, že orgán verejnej moci je povinný sa zaoberať petíciou s akýmkoľvek množstvom podpisov.

V novele zákona sú upravené aj podmienky verejného prerokovania petície. Ak ide o celoštátnu petíciu, bude potrebných 10 000 podpisov, aby dotknutý orgán rokoval s petičiarmi. Pre ostatné petície je to hranica 1000 hlasov a pre malé obce je potrebná podpora osem percent obyvateľov obce. Ak je takáto petícia určená obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu samosprávneho kraja, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.

Ak však petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Ak v petícii nie je určený petičný výbor, má zástupca právo prizvať na prerokovanie najviac ďalšie dve osoby.

Kde nájdem kompletné znenie petície?

Kompletné znenie petície musí byť spoločne s petičným výborom uvedené na každom jednom petičnom hárku. Zároveň kompletné znenie petície nájdete aj na stránke http://www.changenet.sk  , v sekcii kampane, kde je celá petícia zverejnená na elektronické podpisovanie.

Prečo petícia neobsahuje moju požiadavku?

Momentálne je najdôležitejšou činnosťou podpisovanie petície. Sporadicky sa ozývajú hlasy jednotlivcov (nevylučujem ani nasadených záškodníkov), že petícia nerieši ich konkrétny problém. Chápeme to, ale zároveň upozorňujeme, že v tak široko koncipovanej problematike parkovania, kde ľudia majú aj objektívne protichodné pozície a požiadavky, nie je možné pripraviť dokonalú petíciu, s ktorou by súhlasili všetci. A už vôbec nie obyvatelia Košíc s cezpoľnými.

Petícia ma byť jednoduchá, cielená a účinná.  Len tak sa bude dobre podpisovať a jednoducho vysvetľovať ľuďom na ulici  pri podpisovaní. Aj preto sme minimalizovali uvádzanie konkrétnych požiadaviek do petície, lebo na nich by sa ľudia nezhodli. Hľadali sme formuláciu, ktorá by nevylučovala nikoho.

Okrem deklaratívneho úvodu (odmietnutie EEI) sme za základ postavili dve požiadavky: zriadenie mestského podniku a úpravu VZN č. 157. Ak by sa ani s pomocou petície nepodarilo dosiahnuť otvorenie VZN, potom je nám zbytočné búchať na zamknuté dvere. Až sa VZN č. 157 otvorí, vtedy príde pravý čas na tlak s ultimatívnym predkladaním konkrétnych požiadaviek.

Je petícia dobrovoľná, alebo povinná?

Nemusíte podpísať. Petícia je dobrovoľná. Ak nechcete, nikto Vás nemôže nútiť, ani osočovať. Petičné právo je jedným z nástrojov občanov na kontrolu kompetentných orgánov a presadzovanie verejného záujmu do rozhodovania.

Kto stojí za petíciou?

Oficiálne vystupujú organizátori petície uvedený na petičnom hárku, ako petičný výbor. Na čele petičného výboru stojí Igor Petrovčík (poslanec MČ – Staré mesto). Ďalšími dvoma členmi sú Ladislav Lörinc (poslanec MČ – KVP) a aktívny občan Martin Bačo. Samozrejme v petičnej skupine pomáhajú od začiatku ďalší občianski aktivisti, ktorí sa rozhodli aktívne pomáhať. Spoločne to tvorí 12 zapálených ľudí, ktorí dlhodobo riešia tento sporný problém a poukazujú na nekoncepčnosť systému parkovania v podaní EEI a zvrátenosť biznisového prístupu k verejným službám ako sú parkovanie.

Prečo to robíme?

Z presvedčenia a z princípu. Sme presvedčení, že parkovanie nie je biznis. Výber parkovného nemá byť za účelom zisku, ale za účelom rozvoja. Súkromná firma reprezentuje biznis, mesto rozvoj. Nechceme tu schránkové firmy, ktoré sprivatizujú verejný priestor. Zdania, spoplatnia, vyberú a neskôr premaľujú čiary. Ide o princíp. Chceme moderné a koncepčné riešenia, nie regulatívne zavedenie systému, ktorý nereflektuje požiadavky obyvateľov. Odmietame opäť skloniť naše hlavy a nechať aroganciu moci nech rozhoduje o nás bez nás . Občianska iniciatíva musí vyhrať a ukázať komu patrí naše mesto. Protest nebol úspešný kvôli nám – jednotlivcom. Účasť na proteste bola vyvrcholením frustrácie ľudí, ktorí cítia krivdu a bezmocnosť. Protest sa stal symbolom občianskej neposlušnosti v boji proti arogancii moci. My, v tomto boji pokračujeme…

Kto to financuje?

Nikto. Žiadne veľké financie nám netreba. Náklady na tlač a prípravu letákov si medzi sebou delia členovia petičnej skupiny z vlastných peňazí. Jediné čo potrebujeme je riešenie situácie Košičanov a zapálených ľudí, ktorí budú ochotní nás podporiť svojím podpisom.

Prosím PODPOR TU!

 

Teraz najčítanejšie

Ladislav Lorinc

"CHÝBAJÚ MI RYTIERI, ROVNÍ CHLAPI... V POLITIKE, V UMENÍ AJ V ŽIVOTE"