Denník N

Brexit – Výhody/Nevýhody

Slovensko bude o nedlho preberať štafetu predsedníctva v rade EÚ. Hrozí však, že práve predsedníctvo Slovenska v rade EÚ bude musieť počas celého svojho mandátu riešiť jeden dominantný problém. Brexit, resp. odchod Veľkej Británie zo štruktúr Európskej Únie. Do akej miery by bol Brexit pre Európu pozitívom alebo negatívom si skúsime rozobrať v ďalších riadkoch.

Zdroj: netdna-cdn.com

Ako predsedajúci štát sme si určili štyri hlavné priority – 1. ekonomicky silná Európa, 2. výhody jednotného trhu, 3. udržateľná migračná a azylová politika a 4. Európa ako globálny hráč. Tieto ciele sú bez pochyby odvážne a ambiciózne. Brexit ich však môže bez problémov prekryť. Nebojím sa tvrdiť, že Veľká Británia už dnes tvorí neodmysliteľnú súčasť Európskej rodiny. So svojou vysoko výkonnou ekonomikou pomáha Únii stáť na čele rebríčka najsilnejších ekonomík sveta a so svojou bohatou kultúrnou tradíciou prináša Európskemu spoločenstvu významný pilier vlastnej identity. Odchod Veľkej Británie z EÚ by bol dozaista šok, bola by to udalosť, ktorá by ovplyvnila Európske spoločenstvo na ďalšie desiatky rokov. Otázka však znie – v akom svetle by Brexit ovplyvnil Európu?

Negatívny pohľad

  • Oslabenie základov Európskeho projektu a nárast extrémizmu

Vznik spoločného Európskeho projektu po druhej svetovej vojne naštartovala myšlienka, že niektoré veci je v Európe rozumnejšie realizovať na nadnárodnej úrovni, pre vyššiu spokojnosť všetkých. Prvým, jasným signálom bolo vytvorenie Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, ktoré de facto odstránilo dlhotrvajúci konflikt Nemecka a Francúzka.

Neskôr sa začal projekt rozrastať. Západoeurópska únia sa rozšírila o ďalších členov smerom na sever, východ a juh. Napríklad Veľká Británia sa k EÚ pridala v roku 1973 a Slovenská republika v roku 2004. Dnes má EÚ už 28 členov. To, že sa nejaký projekt rozširuje o nových členov znamená, že sa mu darí a že má predpoklady na to byť úspešným. Naopak, ak sa nejaký projekt zužuje, znamená to, že niečo nie je v poriadku. Ak sa Veľká Británie rozhodne opustiť EÚ, v zásade tým potvrdí, že Európsky projekt už stratil svoje opodstatnenie.

„Symbolický dosah by bol veľmi silný a otriasol by dôverou v to, čo európska integrácia predstavuje, čo sa týka jej funkčnosti a hodnôt.“ Tvrdí o problematike odchodu Veľkej Británie z Európskej únie pre aktuálne.sk politológ – Tomáš Koziak.

Brexit by so sebou do Európy rovnako mohol priniesť aj vlnu extrémizmu sprevádzaného snahou o odtrhnutie  ostatných členských štátov. A to môže desaťročia trvajúce snahy o zjednotenie kontinentu poslať do zabudnutia.

  • Ekonomické škody

Takmer všetky renomované európske, ale aj medzinárodné hospodárske organizácie, ako napríklad OECD, MMF či dokonca britská centrálna banka poukazujú na to, že by prípadný Brexit Veľkú Britániu ekonomicky silne zasiahol. Očakáva sa prepad HDP a nárast inflácie, teda úbytok pracovných miest a zvyšovanie cien takmer vo všetkých oblastiach.

Ďalšou nástrahou potencionálneho Brexitu je zmena štruktúry v prijímaní a rozdeľovaní európskych fondov. Keďže je dnes Veľká Británia čistým prispievateľom do kohéznych fondov EÚ, teda viac dáva ako dostáva, znamenalo by to, že po jej odchode by bola výsledná sumu vyrokovaných eurofondov pre Slovensko podstatne nižšia. Rovnako by nastala zmena štruktúry prispievateľov a poberateľov.

Ak by znel výsledok referenda „leave,“ Veľkú Britániu by „opustilo“ hneď niekoľko finančných domov a inštitúcií, ako napríklad – banka Société Générale, Deutsche Bank alebo J. P. Morgan. Ak by Británia opustila Európsku úniu je vysoko pravdepodobné, že by sa tieto finančné inštitúcie premiestnili späť na „starý kontinent,“ čím by Británia stratila postavenie svetového finančného centra.

„Britská Citi (banka) je dnes jedným z finančných centier EÚ. Aj napriek tomu, že sa vo Veľkej Británii neplatí eurom, Britská Citi realizuje každý deň transakcie v mene euro, v miliardových výškach. Tieto transakcie pokrývajú viac ako jednu tretinu celoeurópskeho trhu. Ak by Veľká Británia opustila Európsku úniu, finančné centrum Únie by sa pravdepodobne presunulo do Frankfurtu.“ Myslí si Tomáš Mikulík, analytik Trim Broker pre TA3.

Ostatné nevýhody Brexitu

Prípadný Brexit by oslabil celistvosť Veľkej Británie, ktorá je už teraz dosť rozporuplná. Nedávne hlasovanie o Škótskej nezávislosti nevyšlo najmä kvôli tomu, že si Škóti želali zostať v EÚ, čo je podmienené spoločným zväzkom v únii britských ostrov. Nasleduje Severné Írsko, kde by sa mohli po odchode VB z EÚ opätovne naštartovať konflikty s Írskom. Brexit by teda mohol spustiť lavínu chuti po nezávislosti, ktorá by sa mohla skončiť rozpadom Veľkej Británie. To však nie je všetko, odchod VB z EÚ by vysoko pravdepodobne naštartoval aj separatistické nálady v celej Európe. Destabilizovaná Európa by sa tak stala ľahkým cieľom pre mocnosti, alebo veľmoci, ktoré by si chceli na jej úkor rozšíriť svoj mocenský vplyv v oblasti. Neposlednou záležitosťou je aj strata pracovných miest občanov EÚ a tretích krajín vo Veľkej Británii, rátaných na stotisíce.

Pozitívny pohľad

  • Zavŕšenie procesu politickej integrácie Európskeho projektu

Veľká Británia je už od čias svojho vstupu do Európskej Únie vo svojej politike a diplomacii orientovaná silno konzervatívne a „pronárodne.“ Akékoľvek väčšie prenášanie kompetencií na Brusel (centrum EÚ) je pre Britániu zakaždým neprípustné. Veľká Británia aktívne blokuje politické zavŕšenie európskeho projektu a bráni spoločenstvu vytvoriť si vlastné bezpečnostné zaistenie v podobe spoločnej armády. Británia je v ďalšom ohľade jedným z najväčších spojencov USA v Európe. Táto skutočnosť sa odráža v tom, že na úkor európskej obrannej jednoty Británia radšej preferuje hlbšiu spoluprácu s NATO, ktoré prestáva byť v ostatnej, kontinentálnej časti Európy v obľube.

Ak by Veľká Británia opustila Európsku úniu, zvyšné štáty by mohli efektívnejšie postupovať v procese hlbšej európskej integrácie. Do úvahy prichádza vytvorenie silného dvojkomorového – Európskeho parlamentu so Senátom a Snemovňou občanov, čo by predznamenalo skorú, federálnu reformu Únie.  Ďalej je to presun finančného centra Európy zo štátu, kde sa neplatí eurom (Británia) do eurozóny, čo by mohlo, ale aj nemuselo, podporiť ostatné štáty Únie, ktoré eurom ešte neplatia, aby ho prijali za svoju oficiálnu menu. Posledným bodom je potencionálny vznik spoločnej európskej armády a tým dosiahnutie nižšej závislosti od NATO.

  • Európa ako silnejší a jednotnejší globálny hráč

Ak nadviažeme na to, čo sme si spomenuli v prvom bode „Výhod Brexitu,“ dostaneme pár premenných, ktoré môžu tvoriť zaujímavý výsledok. Odchod Veľkej Británie (najpodstatnejšieho článku, ktorý dodnes brzdí európsku integráciu) z Európskej únie by znamenal možné dovŕšenie integrácie v Európe v podobe sformovania federácie, federálnych orgánov a spoločnej európskej armády.

Aj po odchode Veľkej Británie by EÚ zostala zoskupením štátov s jednou z najsilnejších ekonomík sveta, populáciou okolo pol miliardy obyvateľov a vyspelým, dobre fungujúcim, spoločným trhom. Pri tomto všetkom by premena Únie na Federáciu a vytvorenie spoločnej armády znamenali, že sa z Európy môže stať o veľa vplyvnejší aktér vo svetovom meradle a to najmä kvôli tomu, že by Európa pridala k „mäkkej sile,“ (napr. diplomacia) ktorú dnes vo svete využíva, aj možnosť sily tvrdej, reálnej. Vplyv NATO v regióne by sa až na výnimku Veľkej Británie oslabil. Európa by sa už nemusela rozhodovať, na stranu ktorej veľmoci sa pridá. Sama by sa opäť stala svetovou veľmocou, čím by vysoko pravdepodobne dokázala zabrániť ďalšej studenej vojne medzi USA a Ruskou Federáciou.

Záver

Brexit má nespočetné množstvo nevýhod. No na druhej strane sú tu aj výhody, ktoré netreba podceňovať. Možno je dobré zamyslieť sa nad tým, že krátkodobý chaos a pokles ekonomiky po odchode VB z EÚ by nemusel znamenať svetovú katastrofu, ale možný začiatok novej éry medzinárodných vzťahov.

Teraz najčítanejšie

Igor Melicher

Podpredseda Mladých sociálnych demokratov (MSD). Politológ. Sociálny demokrat. Ľavičiar. Pokrokový. Školstvo. Veda, výskum a technológie. ;)