Denník N

Dirty Dancing Ďurovčíka s Bajanom

Ako z jasného neba sa nám na stole objavil expresne rýchlo vypracovaný návrh na prenájom pozemku za 1€ ročne. Schváliť by sme to mali osobitným zreteľom (tzn. bez súťaže, určené konkrétne Jánovi Ďurovčíkovi, ktorý by tam rád postavil divadlo). Nejedná sa veru o hocijaký pozemok – a to je ten problém.

Dotknuté pozemky totiž vlastní hlavné mesto, mestská časť Petržalka sa má starať iba o zeleň, nemala by ich teda prenajímať. Navyše pre túto lokalitu platí uznesnenie mestského zastupiteľstva, ktoré zakazuje akýkoľvek predaj, prenájom alebo zámenu pozemkov v centrálnej osi Petržalky, ktorá prechádza pozdĺž Chorvátskeho ramena. Jedná sa o jednu z posledných nezastavaných plôch v Petržalke, ktorá je nepochybne v hľadáčiku nejedného developera. Zatiaľ kým klasický investor by tam s bytovkou nepochodil, Ďurovčík to skúša inak. Kto by už odmietol divadlo? A dokonca také, ktoré má všetky predpoklady na to, aby bolo aj skutočne obľúbené a komerčne úspešné? Znie to fajn. A Bratislava dychtí po kultúre, tak prečo nedopriať takýto stánok Petržalke?

Možno práve preto, lebo sa jedná o čiste komerčnú záležitosť a viac férové by bolo pozemky predávať, nie prenajímať za 1€. Možno preto, že poznáme množstvo príkladov spolupráce samosprávy s investorom, kde samospráva vložila svoj vklad vo forme pozemkov a investor si na nich postavil objekt, ktorý neskôr úplne zmenil pôvodný účel. Možno tiež preto, že Ďurovčík má blízko k J&T a miera dôvery k dodržiavaniu dohôd pri takomto spojení výrazne klesá.

Navyše je tu ešte jedna vec. Okrem mestskej časti Petržalka som aj poslancom Bratislavskej župy a tam nás trápi jedna nevypovedateľná zmluva, ktorú podpísali na 10 rokov práve vtedajší župan a terajší starosta Petržalky Bajan s Ďurovčíkom, ktorý za takmer 100.000 € ročne prenajíma priestory v budove J&T Bratislavskému kraju pre potreby divadla Ludus. Zmluvu sa BSK už viackrát snažil vypovedať, no neúspešne. Doba trvania podnájmu je do 1.7.2019. Je príznačné, že po zastavení takéhoto pravidelného príjmu by mal dostať Ďurovčík ďalšiu injekciu pre svoje podnikanie vo forme pozemkov zadarmo.

Bajan sa k tejto zmluve a divadlu Ludus už nechce vyjadrovať a spojenie s týmto prípadom odmieta. Tvrdí, že práve on Ludus zachránil a my ako poslanci o tom prípade nič nevieme. Ak za všetkým boli čisté úmysly, nemal by byť problém všetky otázky zodpovedať a pochybnosti vyvrátiť.

Kým sa materiál dostane na rokovanie zastupiteľstva v utorok 28.júna, bez toho aby nebol doplnený, poslanci za SaS zaň nemôžu zahlasovať. Návrh obsahuje len niekoľko pekných fráz a architektonickú štúdiu. Aké je reálne znenie návrhu zmluvy? Aké je stanovisko hlavného mesta k prenájmu pozemku? Aký podnikateľský plán má žiadateľ? Tieto podklady je nutné nielen doložiť, ale i zodpovedne posúdiť.

Teraz najčítanejšie

Ján Karman

Každá zastavená zlodejina ma utvrdí v tom, že vstúpiť do politiky malo význam. Držím sa hesla "začať treba od seba" a pokým bude stáť pri mne rodina, budem svoj čas venovať krajine, v ktorej pracujem a žijem. Som poslancom mesta Bratislava i mestskej časti Bratislava-Petržalka Dobrá karma PRE Petržalku