Denník N

britkí Briti

 

strašenie dôsledkami brexitu je hlúpe ako tí, čo ho šíria. na brexit doplatia v prvom rade Briti. napokon každý štát má právo vstupovať do aliancií a zväzkov (…) aj z nich vystúpiť. v súvislosti s brexitom sa mi chce povedať: „Briti sú v riti“  :D  a to nielen ekonomicky. odchodom centrál veľkých nadnárodných bánk a globálnych firiem administrujúcich európsky trh, prestane byť Londýn obchodnou metropolou Európy a jeho význam upadne. dobre platené top pozície sa presunú z UK do miest na kontinente.  a to nerátame odvetné opatrenia Únie.

bez nádenníkov z východnej Európy nie sú Briti schopní udržať si ani minimálnu potravinovú sebestačnosť. po dvoch rokoch zistia, čo je to nakupovať najmä potraviny a spotrebný tovar zaťažený clami. zvýšia sa ceny, zníži sa dostupnosť a spotrebiteľský komfort, na ktorý boli dlhodobo zvyknutí.  Úniu brexit nijako významne neovplyvní. Britániu áno. iste, únia si nemôže dovoliť byť naďalej riadená nevzdelancami a politickými pseudoodborníkmi, ktorých jedinými záujmami sú ich vlastné záujmy. bude musieť viac ako inokedy pracovať na odstraňovaní regionálnych ekonomických rozdielov.  zároveň sa výraznejšie posunúť k centrálnej únii na spôsob Švajčiarska, ak už  odmietame usporiadanie známe z US. inak… ako niektorí kuvikajú neprežije.

najhoršie však budú politické dôsledky brexitu. ak dôjde k odpojeniu Severného Írska  či jeho pričleneniu k Írsku, či ak sa oddelí Škótsko, významnosť Británie uvädne, ako lúčny kvet v zabudnutej váze. práve sústavne britské boje za výnimky v EÚ Britov kontinuálne vyviedli z Únie. Bez Severného Írska a Škótska, bez peňazí nadnárodných korporácií a bánk bude Británia priemernou krajinou stratenou v hlme, kdesi za kanálom.

nie. nie som nijaký veľký fanúšik Únie, lebo dejiny nás učia, že každá „ríša“ napokon zanikne. aneb jak pravil prof. Petr Kulhánek: „…a chleba zlacní o 4 koruny 50, tak jsme to s kolegy vypočítali.“ :D  a nič sa neudeje. ak už niektorí pochovávajú Úniu, budú prekvapení, že sa ďalšie štáty aj napriek referendovým kampaniam nepridajú.  ak budú Briti múdri (čo nepredpokladám) a všetko si prerátajú, možno využijú dva roky a nové vedenie si brexit rozmyslí. aj keď je to najmenej pravdepodobná alternatíva. s najväčšou pravdepodobnosťou sa však už moja generácia dožije obratu. až nezdravý britský nacionalizmus po rokoch vychladne, sami Briti sa budú chcieť vrátiť. zistia, že ich imperiálna minulosť je minulosťou a za tu koloniálnu, by sa mali skôr hanbiť.  zistia, že krajina hoc aj ostrovná neprežije ako ostrov bez ostatných.

i.b.kráľ, Jún 2016

Teraz najčítanejšie

ivan baláž kráľ

ivan baláž kráľ – básnik a výtvarník ivanbalazkral@gmail.com www.ivanbalazkral.com   Predstaviteľ a tvorca slovenskej literárnej a výtvarnej AUTENTY. Narodil sa 3. augusta v Prešove na Slovensku, ako potomok rodu Balas de Villa Bala. ŠTÚDIA Dopravné staviteľstvo (Highway and Bridge design) študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove (1992-1996). Tu získal zručnosti projekcie a navrhovania, ale najmä technickej i umeleckej kresby. Filozofické a teologické vzdelanie získal počas štúdia Teológie a Etiky na Univerzite Komenského v Bratislave, na katedre cirkevných dejín si osvojil nuansy sakrálneho umenia (1997-2002, Mgr). Dejiny so zameraním na dejiny umenia vyštudoval na Teologickej fakulte v Košiciach (2004-2007, Mgr.). Žurnalistiku a média so zameraním na reklamu na Katolíckej Univerzite v Ružomberku (2005-2008, PhD.).  Manažment na WSM v Legnicy (PL), Fakulte manažmentu a marketingu (2014-2016, magister). Psychológia (trvá). VÝTVARNÁ TVORBA Vo výtvarnom umení sa I. B. Kráľ venuje figurálnej maľbe (1999) a v menšom meradle i hlinenej plastike (1996). Ako predstaviteľ AUTENTY silne nadväzuje na slovenskú MODERNU. Jeho výtvarné videnie ovplyvnili najmä modernisti (Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla, Koloman Sokol, Imrich Weiner-Kráľ, J. Teodor Tekel) ale aj postmodernista Peter Baláž, kubistické koncepty Imricha Vysočana, francúzsky a český kubizmus (Georges Braque, Emil Filla). Z techník používa najmä akryl, kresbu rudkou, tuš, pastel, gvaš a ich vzájomné kombinácie. Programovo si všíma človeka a život. Ukazuje vnútorný boj v jednoduchej, často silne abstrahovanej figurálnej kompozícii. LITERÁRNA TVORBA Básnické videnie I. B. Kráľa ovplyvnil symbolizmus (Jean Nicolas Arthur Rimbaud), existencializmus (Albert Camus, Jean Paul Sartre), surrealizmus (André Breton) ako aj Charles Bukowski a viaceré moderné i avantgardné formy. Venuje sa témam existencie, lásky, intimity, slobody, zmyslu života a osobnej spravodlivosti. Jeho poézia je plná symbolov, zvratov, filozofických a krátkych ideových náčrtov – náznakov. Pomocou nich v dielach vytvára ideové a funkčné roviny. Básne i prózy sú intersubjektívnym príbehom, ktorému autor dáva literárnu podobu. Používa integrovaný rým, integrovanú asonanciu a voľný verš s pop-jazzovým rytmom. Poézia je intímna a autobiografická. Silne sa inšpiruje symbolickou funkciou slov. Čerpá z kultúrnych a konzumných archetypov. DIZAJN Po ukončení štúdia na priemyslovke (1996) pokračuje I. B. Kráľ v rodinnej tradícii a venuje sa dizajnu. Silnú rodinnú tradíciu založil módny návrhár a pedagóg Ondrej Baláž (1923-2004), pedagóg, jeden z prvých módnych dizajnérov a návrhárov v Československu. Pôsobil ako hlavný návrhár v rodinnej textilnej fabrike LANA (spoluvlastníci Molčan-Bohňa 1938-195?) svojho švagra A. Molčana a manželky Anny rod. Balážovej. V začiatkoch sa LANA špecializovala prevažne na výrobu uniforiem pre žandárov, železničiarov a hasičov. Príchodom mladého návrhára, sa rozbieha výroba unikátnej konfekcie. Ondrej Baláž bol tvorcom množstva pôvodných strihov a grafických vzorov. (Krátko pred znárodnením Bohňa vezme celú hotovosť a emigruje do Nemecka.) Po znárodnení fabriky LANA (začiatkom päťdesiatych rokov) je Ondrej Baláž nútený pracovať ako majster v OZKN v Prešove. Odevné závody vznikli z materiálovo-technického zázemia skonfiškovaného pri znárodnení MAGURY a LANY i viacerých súkromných dielní a menších výrobní odevov. Po uvoľnení pomerov pôsobi Ondrej Baláž, ako pedagóg na tunajšej strednej textilnej škole. Dizajnérska rodinná tradícia pokračovala v osobe Jozefa Baláža najml. (1939-2014). Slováka, jedného z prvých československých interiérových dizajnérov, pôsobiacich vo Švédsku. Jeho práce nájdeme v desiatkach hotelov, foyerov, spoločenských a účelových stavieb na Slovensku v Čechách i vo Švédsku. Poslednými predchodcami v rodinnej tradícií boli maliar Peter Baláž (1955-1983), grafik Jaroslav Baláž (*1951), významný zberateľ európskeho umenia Milan Baláž a architekt Miroslav Macejko. Ivan Baláž Kráľ pokračuje v dizajnérskej tradícií a venuje sa najmä interiérovému dizajnu. Vytvára úžitkový bytový dizajn a bytové doplnky. Používa recyklovanú drevnú hmotu a recyklované súčasti starého nábytku (revival design). Rovnako spracúva produkty masového priemyslu, ktoré pretvára na účelné a praktické súčasti neoindustriálnych domácností. Z materiálov používa najmä drevo, oceľ, dyhu, plasty... a ich vzájomné kombinácie. Realizovaným produktom dodáva osobitý vnútorný no vždy úžitkový rozmer. KNIŽNÉ MONOGRAFIE 2000 – Básne živé i mŕtve ISBN 80-968325-0-6 ( Arkus, Prešov, SK) (Poems living and dead) 2001 – Ondrašovce, ľudia a obec na výšinách (co-author / Prešov, SK) (Odrasovce, people and village in highlands) 2003 – Básne bara ex nihilo ISBN 80-968325-5-7 (Arkus, Prešov, SK)(Poems of bara ex nihilo) 2006 – súmrak / kar múz ISBN 80-969590-0-X (Prešov, SK)(twilight / afterfuneral muses party:) 2006 – Kompendium reklamy (manuscript / Ružomberok, SK) - (Compendium of advertising) 2007 – Návrat Braku (co-author /Žilina, SK) ISBN 978-80-85161-51-9 (Return of the Schlock) 2010 – Muuza (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-168-5 (Muse) 2011 – Muuza 2011 (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-213-2 (Muse) 2011 – REKLAMA A SPOTREBITEĽ ISBN 83-89884-67-4 (Warszawa, PL) (Advertisement and consumer) 2011 – Modern views on social counseling ISBN 978-83-611-49-37-8 (co-author / Chełm, PL) 2012 – Communication in Social Marketing Consultancy ISBN 978-80-89372-38-6 (co-author / Prešov, SR) 2014 – vrieskajúca posteľ (CZ, SR villa bala) ISBN 978-80-971854-0-4